SEVİNÇ YARAŞIR TÜLÜMCE
(Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Denizli, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 165ISSN: 1300-3623 / 2645-8780Sayfa Aralığı: 97 - 114Türkçe

177 0
Türkiye’de üçüz açığın ampirik analizi (1984-2010)
Ülkelerde cari açıkların krize neden olması cari açığın belirleyicilerinin araştırılmasına neden olmuştur. Literatürde cari açıkla beraber bütçe açığının varlığı “ikiz açık hipotezi” olarak kabul edilmektedir. Yurt içi tasarruf yatırım açığının varlığında ikiz açığın analizi “üçüz açık” olarak adlandırılmaktadır. Üçüz açığın analizinde cari açık, bütçe açığı ve tasarruf yatırım açıkları arasındaki ilişkilere odaklanılmaktadır. İkiz açığa ilişkin çok sayıda çalışma olmasına rağmen üçüz açığa ilişkin çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu çalışma, Türkiye’de 1984-2010 dönem aralığında üçüz açığın varlığını VAR yöntemi ile test etmeyi amaçlamaktadır. Bulgular cari açıkla tasarruf yatırım açıkları arasında ilişkinin olduğunu ve üçüz açık hipotezinin Türkiye için geçerli olmadığını göstermektedir.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Afonso, A. ve Rault, C. (2009), “Budgetary and External Imbalances Relationship: A Panel Data Diagnostic”, Cesifo Working Paper No: 2559, 1-38.
 • Afzal, M. (2012), “Ricardian Equivalence Hypothesis: Evidence from Pakistan”, Journal of Business Management and Economics, 3(6), 258-265.
 • Akbostancı, E. ve Tunç, G.İ. (2002), “Turkish Twin Deficits: An Error Correction Model of Trade Balance”, ERC Working Paper, 01/06, 1-18.
 • Akıncı, M. ve Yılmaz, Ö. (1997), Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı”, İMKB Dergisi, 13(50), 1-29.
 • Anoruo, E. ve Ramchander, S. (1998), “Current Account and Fiscal Deficits: Evidence from Five Developing Economies of Asia”, Journal of Asian Economics, 9(3), 487-501.
 • Asteriou, D. ve Hall, S. (2007), Applied Econometrics a Modern Approach, Palgrave Macmillan, NewYork.
 • Bachman, D.D. (1992), “Why is the Us Current Account Deficit So Large? Evidence from Vector Autoregressions”, Southern Economic Journal, 59(2), 232-240.
 • Bagnai, A. (2010), “Twin Deficits in CEEC Economies: Evidence from Panel Unit Root Tests”, Economics Bulletin, 30(2), 1-10.
 • Baharumshah, A.Z. ve Lau, E. (2007), “Dynamics of Fiscal and Current Account Deficits in Thailand: An Empirical Investigation”, Journal of Economic Studies, 34, 454-475.
 • Bayraktutan, Y. ve Demirtaş, I. (2011), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari Açığın Belirleyicileri: Panel Veri Analizi”, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 1-28.
 • Bernheim, D.B. (1987), “Ricardian Equivalence: An Evaluation of Theory and Evidence”, NBER Macroeconomics Annual, 2, 263-316.
 • Brissimis, S., Hondroyiannis, G., Papazoglou, C., Isaveas, N. ve Vasardani, M. (2010), “Current Account Determinants and External Sustainability in Periods of Structural Change”, ECB Working Paper Series, No: 1243, 1-38.
 • Bolat, S., Belke, M. ve Aras, O. (2011), “Türkiye’de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı”, Maliye Dergisi, Sayı: 161, Temmuz-Aralık, 347-364.
 • Chowdhury, K. ve Saleh, A.S. (2007), “Testing the Keynesian Proposition of Twin Deficits in the Presence of Trade Liberalisation: Evidence from Sri Lanka”, Faculty of Business Economics Working Papers, 2-35.
 • Calderon, C., Chang, A. ve Loayza, N. (2000), “Determinants of Current Account Deficits in Developing Countries”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 2398.
 • Calderon, C., Chong, C. ve Zanforlin, L. (2007), “Current Account Deficits in Africa: Stylized Facts and Basic Determinants”, Economic Development and Culturel Change, 56(1), 191-221.
 • Daly, V. ve Siddiki, J.U. (2009), “The Twin Deficits in OECD Countries: Cointegration Analysis with Regime Shifts”, Applied Economic Letters, 16(11), 1155-1164.
 • Darrat, A.F. (1988), “Have Large Budget Deficits Caused Rising Trade Deficits?”, Southern Economic Journal, 54(4), 879-887.
 • Debelle, G. ve Faruqee, H. (1996), “What Determines the Current Account? A Cross-Sectional and Panel Approach”, IMF Working Paper, No: 96/58, 1-42.
 • Dibooğlu, S. (1997), “Accounting for US Current Account Deficits: An Empirical Investigation”, Applied Economics, 29(6), 787-793.
 • Djajic, S. (1989), “Current-Account Effects of a Temporary Change in Government Expenditure”, The Scandinavian Journal of Economics, 91(1), 83-96.
 • Dooley, M.P., Frankel, J.A. ve Mathieson, D. (1987), "International Capital Mobility in Developing Countries vs. Industrial Countries: What do Saving-Investment Correlations Tell Us?" NBER Working Papers, 2043, National Bureau of Economic Research, Inc., 503-530.
 • Ener, M. ve Arıca, F. (2012), “The Current Account-Interest Rate Relation: A Panel Data Study for OECD Countries”, Journal of Business Management and Economics, 3(2), 48-54.
 • Feldstein, M. (1992), “The Budget and Trade Deficits aren’t Really Twins”, NBER Working Paper, No: 3966, 1-11.
 • Ganchev, G.T. (2010), “The Twin Deficit Hypothesis: The Case of Bulgaria”, Financial Theory and Practice, 34(4), 357-377.
 • Gruber, J.W. ve Kamin, S. (2007), “Explanining the Global Patternf of Current Account Imbalances”, Journal of International Money and Finance, 26(4), 500-522.
 • Hakro, A.N. (2009), “Twin Deficits Causality Link-Evidence from Pakistan”, International Research Journal of Finance and Economics, 24, 54-70.
 • Hepaktan, E. ve Çınar, S. (2012), “OECD Ülkelerinde Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi: Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 43-58.
 • Higgins, M. ve Klitgaard, T. (1998), “Viewing the Current Acoount Deficit As a Capital Inflow”, Current Issues In Economics and Finance, 4(13), 1-6.
 • Hoffmann, M. (2001), “The Relative Dynamics of Investment and the Current Account in the G-7 Economies”, The Economic Journal, Conference Papers, 111(471), 148-163.
 • Holmes, M.J. (2003), “Are the Trade Deficits of Less Developed Countries Stationary? Evidence for African Countries”, Applied Econometrics and International Development, 3(3), 7-24.
 • Islam, M.F. (1998), “Brazil’s Twin Deficits: An Empirical Examination”, Atlantic Economic Journal, 26(2), 121-128.
 • Kalou, S. ve Paleologou, S.M. (2012), “The Twin Deficits Hpothesis: Revisiting an EMU Country”, Journal of Modeling, 34, 230-241.
 • Kaufmann, S., Scharler, J. ve Winckler, G. (2002), “The Austrian Current Acoount Deficit: Driven by Twin Deficits or by Intertemporary Expenditure Allocation”, Empirical Economics, 27, 529-542.
 • Khan, M.A. ve Saeed, S. (2012), “Twin Deficits and Saving-Investment Nexus in Pakistan: Evidence from Feldstein-Horioka Puzzle”, Journal of Economic Cooperation and Development, 33(3), 1-36.
 • Kim, W. (2003), “Review of Ricardian Equivalence: Theoretical and Empirical Studies”, Economics, 413, 1-19.
 • Kim, S. ve Roubini, N. (2008), “Twin Deficit or Twin Divergence? Fiscal Policy, Current Account and Real Exchange Rate in the US”, Journal of International Economics, 74(2), 362–383.
 • Kuştepeli, Y.R. (2001), “An Empirical Investigation of the Feldstein Chain for Turkey”, DEÜ İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 99-108.
 • Laney, O.L. (1984), “The Strong Dollar, the Current Account, and the Federal Deficits: Cause and Effect”, Federal Reserve Bank of Dallas, Economi Review, 1-14.
 • Leiderman, L. ve Blejer, M. (1987), “Modelling and Testing Ricardian Equivalence: A Survey”, IMF Working Paper, 87/35, 1-31.
 • Marinheiro, C.F. (2008), “Ricardian Equivalence, Twin Deficits, and the Feldstein– Horioka Puzzle in Egypt”, Journal of Policy Modeling, 30(2008), 1041-1056.
 • Milesi-Ferretti, G. ve Razin, A. (1998), “Sharp Reductions in Current Account Deficits an Empirical Analysis”, European Economic Review, 42, 897-908.
 • Miller, S.M. ve Russek, F. (1989), “Are the Twin Deficits Really Related?”, Contemporary Economic Policy, 7(4), 91-115.
 • Mukhtar, T., Zakaria, M. ve Ahmed, M. (2007), “An Empirical Investigation for the Twin Deficits Hypothesis in Pakistan”, Journal of Economic Cooperation, 28(4), 63-80.
 • Nickel, C. ve Vansteenkiste, I. (2008), “Fiscal Policies, the Current Account and Ricardian Equivalence”, ECB Working Paper Series, 935, 1-26.
 • Omoniyi, O.S., Olasunkanmi, O.I. ve Babatunde, O.A. (2012), “Empirical Analysis of Twins’ Deficits in Nigeria”, IJMBS, 2(3), 38-41.
 • Öncel, Y. (1993), “Ekonominin Genel Dengesi ve Kamu Kesimi (1972-1992)”, İÜ Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Prof.Dr. Memduh Yaşa’ya Armağan.
 • Özgen, F.B. ve Güloğlu, B. (2004), “Türkiye’de İç Borçların İktisadi Etkilerinin VAR Tekniğiyle Analizi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Haziran, Sayı: 31, 93-115.
 • Perera, A. ve Liyanage, E. (2011), “An Empirical Investigation of the Twin Deficit Hypothesis: Evidence from Sri Lanka”, Staff Studies, 41(1-2), 41-87.
 • Phil, S.I., Ali, S., Sadaqat, M. ve Rabbi, F. (2011), “Old Wine in New Bottles: Testing the Keynesian Preposition of Twin Deficit in Case of Pakistan”, International Journal of Business and Social Science, 2(5), 209-213.
 • Piersanti, G. (2000), “Current Account Dynamics and Expected Future Budget Deficits: Some International Evidence”, Journal of International Money and Finance, 19, 255-271.
 • Raju, S. ve Mukherjee, J. (2010), “Fiscal Deficit, Crowding out and the Sustainability of Economic Growth the Case of Indian Economy”, Asie Visions, 31, 1-31.
 • Saeed, S. ve Khan, M.A. (2012), “Twin Deficits Hypothesis: The Case of Pakistan 1972-2008”, Academic Research International, 3(2), 155-162.
 • Salvatore, D. (2006), “Twin Deficits in the G-7 Countries and Global Structural Imbalances”, Journal of Policy Modeling, 28(6), 701-712.
 • Sürekçi, D. (2011), “Türkiye’de Üçüz Açıklar Olgusunun Analizi: Dinamik Bir Yaklaşım”, Yönetim ve Ekonomi, 18(1), 51-69.
 • Trachanas, E. ve Katrakilidis, C. (2013), “The Dynamic Linkages of Fiscal and Current Account Deficits: New Evidence from Five Highly Indebted European Countries Accounting for Regime Shifts and Asymmetries”, Economic Modelling, 31, 502-510.
 • Winner, L.E. (1993), “The Relationship of the Current Account Balance and the Budget Balance”, The American Economist, 37(2), 78-84.
 • Yılmaz, B.E. ve Yaraşır, S. (2009), “Türkiye’de ve OECD Ülkelerinde Tasarruf Yatırım Açıkları ve Dış Kaynak İhtiyacı”, MÜ İİBF Dergisi, XXVII (II), 97-128.
 • Zaidi, I. ve Iqbal, M. (1985), “Saving, Investment, Fiscal Deficit, and the External Indebtedness of Developing Countries”, World Development, 13(5), 573-588.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.