Mine Canan DURMUŞOĞLU
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 19ISSN: 1309-0526Sayfa Aralığı: 18 - 30Türkçe

2826 0
Okul öncesi eğitimde bilişsel gelişim ve etkinlikler
Çocukların yaşamında kritik bir öneme sahip olan okul öncesi dönemdeki eğitiminin başarısı bazı faktörlere bağlıdır. Bu faktörler; öğretmen, aile, kurumdaki fiziksel koşullar ve eğitim ortamı, eğitim programı, kullanılan materyaller ve çocuğa sunulan zengin uyarıcılar, öğrenme öğretme sürecinde kullanılan farklı yöntem ve teknikler ile çocuğun, programın ve öğretmenin değerlendirilmesi olarak sıralanabilir. Bu bağlamda okul öncesi öğretmenleri, çocukların yaş ve gelişim alanlarına uygun, ilgi ve ihtiyaçlarını destekleyen eğitim programları geliştirebilir ve uygulayabilirler. Bu açıdan geliştirilen okul öncesi eğitim programları, çocuklar için farklı etkinlikler ve deneyimler sunarak onların bilişsel ve dil becerilerini hızla geliştirecektir. Bunun yanı sıra geliştirilecek program, ilkokul için gerekli üst düzey düşünme becerilerinin de temellerini atmış olacaktır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.