Ş. Ömer ŞAVK
(Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
MEHMET TURGUT
(Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
Emre ÇULLU
(Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
Ali AKYOL
(Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
Bülent ALPARSLAN
(Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
Yıl: 2002Cilt: 3Sayı: 2ISSN: 1302-6755Sayfa Aralığı: 9 - 13Türkçe

79 9
Karpal tünel sendromunun cerrahi dekompresyonundan standart ve mini insizyon tekniklerinin karşılaştırılması
Amaç: Median sinirin el bileği düzeyindeki tuzak nöropatisi olan karpal tünel sendromunun (KTS) sağaltımında farklı cerrahi teknikler bildirilmiştir. Bu çalışmada KTS olgularında 2 farklı cerrahi teknik kullanılarak uygulanan sağaltımın sonuçları karşılaştırılmıştır. Yöntem: İlk guruptaki 11 olgunun 12 eline standart teknik ile cerrahi dekompresyon uygulanmış, ikinci guruptaki 10 olgunun 12 elinde ise mini insizyon yöntemi uygulanmıştır. Bulgular: Postoperatif izlem süresi, komplikasyon sıklığı, klinik ve elektronörofizyolojik bulgular yönünden değerlendirildiğinde iki gurup arasında X2 ve Fisher'in exact testleri ile istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Bu sonuçlar bize KTS cerrahisinde kullanılan standart ve mini insizyon tekniklerinin birbirlerine üstünlüklerinin olmadığını düşündürmüştür.
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
Fen > Tıp > Ortopedi
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiDiğerErişime Açık
 • 1.Wright IIPE. Carpal tunnel and ulnar tunnel syndromes and stenosing tenosynovitis. In:Canale ST editor. Campbell's Operative Orthopaedics. Vol 4. 9th ed. St.Louis etc:Mosby; 1998.3685-3702.
 • 2.Shapiro S. Microsurgical carpal tunnel release. Neurosurgery 1995;37:66-70.
 • 3.Phalen GS. Spontaneous compression of the median nerveatthe wrist. JAMA1951;145:1128-1133.
 • 4.Burke DT, Burke MM, Stewart GW, Cambre A. Splinting for carpal tunnel syndrome: In search of the optimal angle. Arch Phys Med Rehabil 1994;75:1241- 1244.
 • 5.Harter BT, Mckierman JE, Kirzinger SS, Archer FW, Peters CK, Harter KC. Carpal tunnel syndrome: surgical and nonsurgical treatment. J Hand Surg 1993;18A:734-739.
 • 6.Phalen GS. The Carpal-tunnel syndrome: clinical evaluation of 598 hand. Clin Orthop 1972;83:29-40.
 • 7.Szabo RM. Entrapment and compression neuropathies. In:Green DP, Hotchkii RN, Pederson WC, editors. Green's Operative Surgery.Vol 2. 4th ed.New York etc: Churchill Livingstone; 1999.1404-1447.
 • 8.Pagnelli DM, Barrer SJ. Carpal tunnel syndrome: Surgical treatment using the Paine retinaculotome. J Neurosurg l991;75:77-81.
 • 9.Bromley GS. Minimal-incision open carpal tunnel decompression. J Hand Surg 1994; 19A: 119-120.
 • 10.Lee DH, Masear VR, Meyer RD, Stevens DM, Colgin S. Endoscopic carpal tunnel release: A cadaveric study. J Hand Surg 1992; 17A: 1003-1008.
 • 11.Rowland EH, Kleinert JM. Endoscopic carpal-tunnel release in cadavera. An investigation of the results of twelve surgeons with this training model. J Bone Joint Surg l994;76A:266-268.
 • 12.Kerr CD, Gittins ME, Sybert DR. Endoscopic versus open carpal tunnel release clinical results. Arthroscopy 1994;10;266-269.
 • 13.Vasen AP, Kuntz KM, Simmons BP, Katz JN. Open versus endoscopic carpal tunnel release. A decision analysis. J Hand Surg l999;24A:1109-1117.
 • 14.Szabo RM. Nerve compression syndromes. Hand Surgery Update.Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 1994.221-231.
 • 15.Lee WP, Strickland JW. Safe carpal tunnel release via a limited palmar incision. Plast Reconstr Surg 1998;101:418-424.
 • 16.Karakurum G, Güleç A, Kalender M. Pilları geçmeyen mini-palmar kesiyle karpal tünel gevşetilmesi. In Ege R, ed. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı; 1999 Kasım 3-7; Antalya, Turkey, Ankara:Sargın Ofset;1999.P488-489.
 • 17.Ziyal İM, Döşoğlu M, Duman H, Öztürk A, Gezen F. Karpal tünel sendromu: 36 olgunun (50 el) cerrahi sonuçlarının literatür ile karşılaştırılması. AİBÜ Düzce Tıp Fak Dergisi 1999;1:55-62.
 • 18.Biyani A, Downes EM. An open twin incision technique of carpal tunnel decompression with reduced incidence of scar tenderness. J Hand Surg 1993;18B:331-334.
 • 19.Tzarnas CD. Carpal tunnel release without a tourniquet. J Hand Surg l993;18A:1041-1043.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.