AHMET ÇAĞRI AYKAN
(SB Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye)
İlker GÜL
(SB Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye)
Tayyar GÖKDENİZ
(SB Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye)
EZGİ KALAYCIOĞLU
(SB Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye)
TURHAN TURAN
(SB Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye)
İHSAN DURSUN
(SB Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye)
Engin HATEM
(SB Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye)
MUSTAFA ÇETİN
(SB Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye)
Şükrü ÇELİK
(SB Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 17Sayı: 2ISSN: 2149-2972 / 2149-2980Sayfa Aralığı: 91 - 94Türkçe

132 0
Semptomu olan yüksek riskli hastalarda karotis arter stentleme: Tek merkez deneyimi
Giriş: İnme, kalıcı sakatlık ve ölümün önemli nedenlerinden biridir. İnmelerin çoğu iskemik nedenlere bağlı olup, bu hastaların yaklaşık üçte birinde neden karotis arter hastalığıdır. Biz bu çalışmada, hastanemiz kardiyoloji kliniğine başvuran ve ciddi karotis arter hastalığı nedeniyle karotis artere stent (KAS) işlemi yapılan yüksek riskli hastalarda kısa ve orta dönem sonuçları araştırmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Ekim 2011 ve Ekim 2013 tarihleri arasında hastanemiz kardiyoloji kliniğinde aterosklerotik karotis arter darlığı nedeniyle KAS işlemi yapılan ardışık 14 yüksek riskli hasta çalışmaya dahil edildi. İşlem başarısı, hastane içi ve dışı inme, miyokard infarktüsü, tüm nedenlere bağlı ölüm değerlendirildi. Bulgular: Bütün hastalarda tam başarılı anjiyografik sonuç elde edildi. Hiçbir hastada hastane içi ve dışı akut koroner sendrom olmadı. Bir hastada işlemden 24 saat sonra kalıcı inme gelişti. Bu hastada inme, işlem yapılmayan karotis arter kaynaklıydı. Kalıcı inme gelişen bu hasta işlem sonrası 32. günde ex oldu. Hiçbir hastada işlemle ilgili inme ve ölüm olmadı. Sonuç: Yüksek riskli hastalarda deneyimli girişimcilerin ellerinde, uygun donanım ile KAS işlemi güvenle yapılabilir.
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Brott TG, Halperin JL, Abbara S, Bacharach JM, Barr JD, Bush RL, et al. 2011 ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/CNS/SAIP/SCAI/SIR/ SNIS/SVM/SVS guideline on the management of patients with extracranial carotid and vertebral artery disease. A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American Stroke Association, American Association of Neuroscience Nurses, American Association of Neurological Surgeons, American College of Radiology, American Society of Neuroradiology, Congress of Neurological Surgeons, Society of Atherosclerosis Imaging and Prevention, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of NeuroInterventional Surgery, Society for Vascular Medicine, and Society for Vascular Surgery. Circulation 2011;124:e54-130.
 • 2. Tendera M, Aboyans V, Bartelink ML, Baumgartner I, Clement D, Collet JP, et al. ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases: Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries: the Task Force on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2011;32:2851-906.
 • 3.Ferguson GG, Eliasziw M, Barr HW, Clagett GP, Barnes RW, Wallace MC, et al. The North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial: surgical results in 1415 patients. Stroke 1999;30:1751-8.
 • 4.Endarterectomy for asymptomatic carotid artery stenosis. Executive Committee for the Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study. JAMA 1995;273:1421-8.
 • 5.Endovascular versus surgical treatment in patients with carotid stenosis in the Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS): a randomised trial. Lancet 2001;357:1729-37.
 • 6.Yadav JS, Wholey MH, Kuntz RE, Fayad P, Katzen BT, Mishkel GJ, et al. Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for Endarterectomy Investigators. Protected carotid-artery stenting versus endarterectomy in high-risk patients. N Engl J Med 2004;351:1493-501.
 • 7.Barnett HJ, Taylor DW, Eliasziw M, Fox AJ, Ferguson GG, Haynes RB, et al. Benefit of carotid endarterectomy in pa tients with symptomatic moderate or severe stenosis. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. N Engl J Med 1998;339:1415-25.
 • 8.Mas JL, Trinquart L, Leys D, Albucher JF, Rousseau H, Viguier A, et al. Endarterectomy Versus Angioplasty in Patients with Symptomatic Severe Carotid Stenosis (EVA-3S) trial: results up to 4 years from a randomised, multicentre trial. Lancet Neurol 2008;7:885-92.
 • 9.Bonati LH, Fraedrich G; Carotid Stenting Trialists’ Collaboration. Age modifies the relative risk of stenting versus endarterectomy for symptomatic carotid stenosi. A pooled analysis of EVA-3S, SPACE and ICSS. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011;41:153-8.
 • 10.Brott TG, Hobson RW 2nd, Howard G, Roubin GS, Clark WM, Brooks W, et al. Stenting versus endarterectomy for treatment of carotid-artery stenosis. N Engl J Med 2010;363:11-23.
 • 11.Sheffet AJ, Roubin G, Howard G, Howard V, Moore W, Meschia JF, et al. Design of the Carotid Revascularization Endarterectomy vs. Stenting Trial (CREST). Int J Stroke 2010;5:40-6.
 • 12.CARESS Steering Committee. Carotid revascularization using endarterectomy or stenting systems (CARESS): phase I clinical trial. J Endovasc Ther 2003;10:1021-30.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.