CEYHUN GÜRKAN
(Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye)
YİĞİT KARAHANOĞULLARI
(Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 0Sayı: 27ISSN: 1302-6658Sayfa Aralığı: 1 - 19Türkçe

182 0
Neoliberalizmin krizi ve kamu maliyesi
2008 sonrası süreçte neoliberalizmin son finansal krizi birçok ülkede kamu mali krizine dönüşmüştür. Söz konusu kamu mali krizi, krizdeki ülkelerin ana politik gündemini şekillendiren bir süreci doğurmuştur. Bu süreç hükümetlerin siyasal iktidarının meşruiyet krizine ve kamu maliyesinin siyasallaşmasına işaret etmektedir. Bunun başlıca nedeni neoliberalizme karşı geniş toplumsal eylemlerin yükselmesidir. Bu çalışmada 2008 sonrası süreçteki son mali kriz ele alınırken, vergi devletine ve neoliberal kemer sıkma politikalarına karşı sergilenen kitlesel hareketler de göz önünde bulundurulur. Ayrıca krizin bu toplumsal yönünün maliyedeki kuramsal yansımaları eleştirel maliye kuramları ışığında yorumlanmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Albo, G., ve Bryan Evans (2012). “Kurtarma Stratejilerinden Çıkış Stratejilerine Geçiş: Kamuda Kemer Sıkma Kavgası”. Socialist Register 2011: Bu Defaki Kriz, L. Panitch, G. Albo ve V. Chibber (haz.), U. Haskan (çev.), İstanbul: Yordam, 310-335.
 • Altvater, Elmar (1988). “The Two Sides of the Coin: The Relationship between Unemployment and Debt in the World Economic Crisis”. International Journal of Political Economy, Summer, 85-101.
 • Altvater, Elmar (1997). “Financial Crises on the Threshold of the 21st Century”. L. Panitch (edt.) Socialist Register, Ruthless Criticism of All That Exists, Suffolk: Merlin, 48-74.
 • Altvater, Elmar (2007). “The Capitalist Energy System and the Crisis of the Global Financial Markets: The Impact on Labour”. LABOUR, Capital and Society, 40: 1&2, 18-34.
 • Arın, Tülay (2003). “Türkiye'de Mali Küreselleşme ve Mali Birikim ile Reel Birikimin Birbirinden Kopması”. İktisat Üzerine Yazılar I, Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar (Korkut Boratav’a Armağan), A.H. Köse, F. Şenses, E. Yeldan (der.), İstanbul: İletişim, 569-609.
 • Bietel, Karl (2012). “Kriz, Bütçe Açığı ve Doların Gücü: Kamu Sektörünün İtibarsızlaştırılmasına Direnmek”. Socialist Register 2011: Bu Defaki Kriz, L. Panitch, G. Albo ve V. Chibber (haz.), U. Haskan (çev.), İstanbul: Yordam, 268-285.
 • Boyer, Robert (2012). “The Present Crisis: A Trump for a Renewed Political Economy”. Review of Political Economy, 25 (1), 1-38.
 • Brennan, Geoffrey ve James M. Buchanan (2000). The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, The Collected Works of James M. Buchanan Vol. 9, Indianapolis: Liberty Fund.
 • Chomsky, Noam (2012). “Merkez Tutunamıyor: Radikal Düşünceleri Harlamak”. Socialist Register 2011: Bu Defaki Kriz, L. Panitch, G. Albo ve V. Chibber (haz.), U. Haskan (çev.), İstanbul: Yordam, 336-351.
 • Eurostat (2012). Government Finance Statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache /ITY_OFFPUB/KS-EK-12-002/EN/KS-EK-12-002-EN.PDF
 • Goldscheid, Rudolf (1958 [1917]). “A Sociological Approach to Problems of Public Finance”. Classics in the Theory of Public Finance. R. A. Musgrave ve A. T. Peacock (edt.), New York: St. Martin’s Press, 202-213.
 • Harvey, David (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
 • Khatiwada, Sameer (2009). Stimulus Packages to Counter Global Economic Crisis: A Review, International Institute for Labour Studies. DP 196/2009.
 • Lapavitsas, Costas (2009), “Finansallaşmış Kapitalizm: Kriz ve Finansal Müsadere”. Finansallaşma ve Kapitalizmin Krizi. T. Öncel (çev.), İstanbul: Yordam, 25-74.
 • O’Connor, James (1973). The Fiscal Crisis of the State. New York: California State University.
 • O’Connor, J. (2009). The Fiscal Crisis of the State. New Jersey: Transaction Publishers, Forth Edition.
 • Research on Money and Finance (RMF) (2010). Eurozone Between Austerity and Default. http://www.researchonmoneyandfinance.org/media/reports/RMF-Eurozone-Austerity-and-Default.pdf
 • Schumpeter, Joseph (1950 [1942]). Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper&Brothers Publishers.
 • Schumpeter, Joseph (1961 [1934]). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. R. Opie (çev.), Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Schumpeter, Joseph (1991 [1918]). “The Crisis of the Tax State”. Joseph A. Schumpeter: The Economics and Sociology of Capitalism, R. Swedberg (der.), Princeton: Princeton University Press, 99-140.
 • Shaikh, Anwar (2012). “Yüzyılın İlk Buhranı”. Socialist Register 2011: Bu Defaki Kriz, L.
 • Panitch, G. Albo ve V. Chibber (haz.), U. Haskan (çev.), İstanbul: Yordam, 60-79.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.