MERTER MERT
(Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 0Sayı: 167ISSN: 1300-3623 / 2645-8780Sayfa Aralığı: 93 - 115Türkçe

215 0
Türkiye'de ve Dünyada orta gelir tuzağının talep yönlü boyutuna ilişkin bir tartışma
Orta gelir tuzağı kavramına ilişkin arz yönlü açıklamalar verimlilik büyümesinden hızlı ekonomik büyümeye doğru bir ilişki kurmakta ve politika önerisi olarak verimlilik büyümesini arttıracak şekilde büyüme stratejilerinde bir sıçrama veya kayma gerçekleştirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Diğer taraftan bu çalışmanın bulguları i) iç talebin, ii) özellikle de hanehalkı tüketim harcamalarının ve iii) Türkiye’ye özgü olarak yatırım harcamalarının bir başka deyişle sorunun talep yönlü boyutunun önemini işaret etmektedir. Bu çalışmanın önerisi orta gelir tuzağından çıkışı hedefleyen bir stratejinin, sorunun talep yönlü boyutunu gözdenkaçırmaması gerektiğidir.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Açıkgöz, Ş. ve Mert, M. (2010), “The Endogeneity of the Natural Rate of Growth: An Application to Turkey”, Panoeconomicus, 57(4), 447–469.
 • Cai, F. (2012), “Is There a ‘Middle-øncome Trap’? Theories, Experiences and Relevance to China”, China & World Economy, 20(1), 49–61.
 • Eichengreen, B., Park, D. ve Shin, K. (2012), “When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China”, Asian Economic Papers, 11(1), 42-87.
 • Gill, I. ve Kharas, H. (2009), “Gravity and Friction in Growing East Asia”, Oxford Review of Economic Policy. 25(2), 190-204.
 • Kharas, H. ve Kohli, H. (2011), “What is the Middle-Income Trap, Why Do Countries Fall into It and How Can It Be Avoided?”, Global Journal of Emerging Market Economies, 3(3), 281-289.
 • Kranendonk, H. ve Verbruggen, J. (2008), “Decomposition of GDP Growth in Some European Countries and the United States”, De Economist, 156(3), 295-306.
 • León-Ledesma, M.A. ve Thirlwall, A.P. (2002), “The Endogeneity of the Natural Rate of Growth”, Cambridge Journal of Economics, 26(4), 441-459.
 • Mert, M. (2014a), “A Demand-Side Note on the Middle Income Trap”, Sunulan Bildiri, Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 14-17 Ekim, Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa, Türkiye.
 • Mert, M. (2014b), “Talep Kısıtlı Büyüme ve Türkiye Örneği”, A. Akçoraoğlu (der.), Yeni Keynesyen ve Post Keynesyen Makroiktisat Modelleri içinde, Ankara: Gazi Kitabevi, 53-98.
 • Thirlwall, A.P. (1979), “The Balance of Payments Constraint as an Explanation of International Growth Rate Differences”, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 128, 45-53.
 • Thirlwall, A.P. (2000), “Trade Agreements, Trade Liberalisation and Economic Growth: A Selective Survey”, African Development Review, 12(2), 129-160. Thirlwall, A.P. (2013), Economic Growth in an Open Developing Economy, UK: Edward Elgar.
 • UNCTAD (2012), http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx? sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en (Erişim Tarihi: 05.10.2012)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.