BİLLUR ÇALIŞKAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Emine DAĞISTAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Hülya ÖZTÜRK
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 2Sayı: 1ISSN: 1305-4392 / 2147-1800Sayfa Aralığı: 53 - 55Türkçe

140 1
DTPA Böbrek sintigrafisinde mesane divertikülü
Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve enürezis diurna şik ayeti olan 8 yaşındaki kız hastaya böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için DTPA böbrek sintigrafisi çekildi. Sol böbrek normal izlenirken, sağ böbrek toplayıcı sisteminde staz izlendi. İntravenöz diüretik uygulanan hastanın sağ toplayıcı sistemindeki staz tamamen temizlendi ve sağ üreter alt uçta, mesane komşuluğunda radyoaktif staz izlendi. Bu görüntünün anatomik korelasyonu için yapılan voiding sistoureterografide (VCUG) mesane divertikülü tespit edildi. Yapılan operasyon ile mesane divertikülü tanısı teyit edildi.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. Önen A. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi, mesan enin yapısal (anatomik) ve nöropatik bozuklukları,1. Baskı: Nobel Tıp Kitapevleri,2006; 420.
  • 2. Başaklar Acan. Bebek ve çocukların cerrahi ve ürol o jik hastalıkları, Bölüm 60 Mesanenin nadir görülen an omalileri. Palme Yayıncılık, 2006;1335 -6
  • 3. Walker RD: Bladder and Bladder Neck: Clinical pedia tric urology. Philadelphia, W.B. Saunders Company, pp 513-518, 1985.
  • 4. B. Shah, R. Rodriguez, S. Krasnokutsky, S.M. Shah and S. Ali Khan. Tumour in a giant bladder diverticulum: a case report and review of literature. International Urology and Nephrology 1997;29(2):173 -179.
  • 5. Stassi J, Rifkin MD: Correlative imaging of the lower genitourinary tract: Urologic imaging and interventi onal techniques. Baltimore, Urban and Schwarzenberg, pp 200 -202,1989.
  • 6. Özgüven M, Günalp B, Öztürk E and Bayhan H. Visu alization of bladder diverticulum during Tc -99m DTPA renal scintigraphy. Ann Nucl Med 1992 ;6:195 -198.
  • 7. Sharma R, Mondal A, Sherigar R, Poli M, Chopra M.K, Kashyap R.Giant Diverticulum of urinary bladder ca using bilateral hydronephrosis in an adult: Diagnostic Features on radionuclide scintigraphy. Clin Nucl Med 1997;22:385 -387.
  • 8. Meng Z, Tan J, Dong F, Jia Q, Zhang F. Demonstration of a congenital urine bladder diverticulum by 99m Tc - MDP SPET/CT scan in a female with bone metastases. Hell J Nucl Med.2009 Sep -Dec;12(3):276 -8.
  • 9. Cheng -Pei Chang, Chin -Hsien Tsai, Jyh -Hwa Chen, Ming-Huei Sheu, Hung -Jen Hsieh, Wei -Da Chang, Shu - Quinn Liao and Ren -Shyan Liu. Demonstration of large bladder diverticulum on bone scan. Clin Nucl Med 2005;30:276 -277.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.