AJDA BAL HASTÜRK
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Şebnem ATAMAN
(Ankara Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye)
HATİCE BODUR
(Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Aylin REZVANİ
(Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Nurdan PAKER
(İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
NURETTİN TAŞTEKİN
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
ALTINAY GÖKSEL KARATEPE
(SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye)
PINAR BORMAN
(Hacettepe Üniversitesi, Kastamonu Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Mahmut YENER
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye)
KEMAL NAS
(Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye)
MELEK SEZGİN
(Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye)
Pelin YAZGAN
(İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
İbrahim TEKEOĞLU
(İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
BERİL DOĞU
(Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye)
Zuhal ALTAY
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
MEHMET KIRNAP
(Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye)
Alev GÜRGAN
(İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye)
ALİ GÜR
(Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye)
SAMİ HİZMETLİ
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
ZAFER GÜNENDİ
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Rana ERDEM
(Ahi Evran Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, Kırşehir, Türkiye)
HATİCE UĞURLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Elem İNAL
(Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Neşe ÖLMEZ
(İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye)
MUSTAFA ERKAN KOZANOĞLU
(Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye)
Öznur ÖKEN
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Sumru ÖZEL
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Ümit DÜNDAR
(Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye)
Ayşen AKINCI
(Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Cihat ÖZTÜRK
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
KAZIM ÇAPACI
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
KONÇUY SİVRİOĞLU
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
LALE ALTAN İNCEOĞLU
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
MEHMET TUNCAY DURUÖZ
(Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
İLKER YAĞCI
(Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Ece AYDOĞ
(Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Erhan ÇAPKIN
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye)
Deniz EVCİK
(Ankara Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye)
Oğuz DURMUŞ
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara Türkiye)
Ömer Faruk ŞENDUR
(Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
Filiz Meryem SERTPOYRAZ
(Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Ahmet ÖZGÜL
(Akay Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Kazım ŞENAL
(Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 30Sayı: 1ISSN: 2148-5046 / 2618-6500Sayfa Aralığı: 16 - 22İngilizce

244 1
Characteristics of patients with rheumatoid arthritis in Turkey: Results from the turkish league against rheumatism rheumatoid arthritis registry
Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki romatoid artrit hastalarının demografik ve klinik özelliklerini ortaya koyarak bu hastalar için oluşturulabilecek önlem, tedavi ve destek stratejilerine ışık tutmaktır. Hastalar ve yöntemler: Bu çalışma kapsamında Eylül 2007 - Mart 2011 tarihleri arasında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki toplam 36 merkezden Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) kayıt sistemine kaydedilen 2.359 hasta (1.966 kadın, 393 erkek; ort. yaş 51.6±12.5 yıl; dağılım 18-75 yıl) değerlendirildi. Hastaların demografik ve klinik verileri kaydedildi. Hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum ve radyografik hasar sırasıyla hastalık aktivite skoru 28, sağlık değerlendirme anketi ve van der Heijde modifiye Sharp puanlama yöntemi ile ölçüldü. Bulgular: Akademik eğitim süresi ortalama 5.2±3.8 yıldı ve hastaların %74.6’sı ev hanımıydı. Hastaların %91.0’ı biyolojik olmayan hastalık modifiye edici ilaçlar, %10.2’si biyolojik hastalık modifiye edici ilaçlar kullanıyordu. Ortalama hastalık aktivite skoru 28, sağlık değerlendirme anketi ve Sharp puanları sırasıyla, 4.0±1.4, 0.38±0.37 ve 31.2±57.1 idi. Hastaların %17.8’i remisyonda ve %14.1’i düşük hastalık aktivitesinde iken %42.7’si orta hastalık aktivitesinde ve %25.5’i yüksek hastalık aktivitesinde idi. Sonuç: Türkiye’de romatoid artrit hastalarının çoğunluğu orta yaşlı ev hanımlarıdır. Her ne kadar hastalık modifiye edici ilaç kullanımı yüksek oranda ise de hastaların büyük bölümü orta ve yüksek hastalık aktivite düzeyinde idi. Bu bulgular romatoid artritli hastaların tedavi gereksinimlerinin yeterli olarak karşılanmadığını düşündürmektedir.
Fen > Tıp > Romatoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Boonen A, Severens JL. The burden of illness of rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2011;30 Suppl 1:S3-8.
 • Filipovic I, Walker D, Forster F, Curry AS. Quantifying the economic burden of productivity loss in rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2011;50:1083-90.
 • Zhang W, Anis AH. The economic burden of rheumatoid arthritis: beyond health care costs. Clin Rheumatol 2011;30 Suppl 1:S25-32.
 • Kvien TK, Uhlig T. The Oslo experience with arthritis registries. Clin Exp Rheumatol 2003;21:S118-22.
 • Lapadula G, Ferraccioli G, Ferri C, Punzi L, Trotta F; GISEA. GISEA: an Italian biological agents registry in rheumatology. Reumatismo 2011;63:155-64.
 • Sokka T. Rheumatoid arthritis databases in Finland. Clin Exp Rheumatol 2005;23:S201-4.
 • Grazuleviciute E, Dadoniene J. Vilnius rheumatoid arthritis registry. Medicina (Kaunas) 2003;39:505-10. [Abstract]
 • Symmons DP, Silman AJ. The Norfolk Arthritis Register (NOAR). Clin Exp Rheumatol 2003;21:S94-9.
 • Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA, McShane DJ, Fries JF, Cooper NS, et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988;31:315-24.
 • Prevoo ML, van ‘t Hof MA, Kuper HH, van Leeuwen MA, van de Putte LB, van Riel PL. Modified disease activity scores that include twenty-eight-joint counts. Development and validation in a prospective longitudinal study of patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1995;38:44-8.
 • van Gestel AM, Prevoo ML, van ‘t Hof MA, van Rijswijk MH, van de Putte LB, van Riel PL. Development and validation of the European League Against Rheumatism response criteria for rheumatoid arthritis. Comparison with the preliminary American College of Rheumatology and the World Health Organization/ International League Against Rheumatism Criteria. Arthritis Rheum 1996;39:34-40.
 • Fries JF, Spitz P, Kraines RG, Holman HR. Measurement of patient outcome in arthritis. Arthritis Rheum 1980;23:137-45.
 • Küçükdeveci AA, Sahin H, Ataman S, Griffiths B, Tennant A. Issues in cross-cultural validity: example from the adaptation, reliability, and validity testing of a Turkish version of the Stanford Health Assessment Questionnaire. Arthritis Rheum 2004;51:14-9.
 • van der Heijde D. How to read radiographs according to the Sharp/van der Heijde method. J Rheumatol 1999;26:743-5.
 • Canhão H, Faustino A, Martins F, Fonseca JE; Rheumatic Diseases Portuguese Register Board Coordination, Portuguese Society of Rheumatology. Reuma.pt - the rheumatic diseases portuguese register. Acta Reumatol Port 2011;36:45-56.
 • Kremer JM. The CORRONA database. Autoimmun Rev 2006;5:46-54.
 • Kvien TK, Glennås A, Knudsrød OG, Smedstad LM, Mowinckel P, Førre O. The prevalence and severity of rheumatoid arthritis in Oslo. Results from a county register and a population survey. Scand J Rheumatol 1997;26:412-8.
 • Bridges SL Jr, Hughes LB, Mikuls TR, Howard G, Tiwari HK, Alarcón GS, et al. Early rheumatoid arthritis in African-Americans: the CLEAR Registry. Clin Exp Rheumatol 2003;21:S138-45.
 • Sokka T. Early rheumatoid arthritis in Finland. Clin Exp Rheumatol 2003;21:S133-7.
 • van Vollenhoven RF, Askling J. Rheumatoid arthritis registries in Sweden. Clin Exp Rheumatol 2005;23:S195-200.
 • Watson K, Symmons D, Griffiths I, Silman A. The British Society for Rheumatology biologics register. Ann Rheum Dis 2005;64 Suppl 4:iv42-3.
 • Hetland ML. DANBIO: a nationwide registry of biological therapies in Denmark. Clin Exp Rheumatol 2005;23:S205-7.
 • Kvien TK, Heiberg, Lie E, Kaufmann C, Mikkelsen K, Nordvåg BY, et al. A Norwegian DMARD register: prescriptions of DMARDs and biological agents to patients with inflammatory rheumatic diseases. Clin Exp Rheumatol 2005;23:S188-94.
 • Curtis JR, Jain A, Askling J, Bridges SL Jr, Carmona L, Dixon W, et al. A comparison of patient characteristics and outcomes in selected European and U.S. rheumatoid arthritis registries. Semin Arthritis Rheum 2010;40:2-14.
 • Sokka T, Kautiainen H, Toloza S, Mäkinen H, Verstappen SM, Lund Hetland M, et al. QUEST-RA: quantitative clinical assessment of patients with rheumatoid arthritis seen in standard rheumatology care in 15 countries. Ann Rheum Dis 2007;66:1491-6.
 • Fairweather D, Frisancho-Kiss S, Rose NR. Sex differences in autoimmune disease from a pathological perspective. Am J Pathol 2008;173:600-9.
 • Callahan LF, Pincus T. Formal education level as a significant marker of clinical status in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988;31:1346-57.
 • Reisine ST, Goodenow C, Grady KE. The impact of rheumatoid arthritis on the homemaker. Soc Sci Med 1987;25:89-95.
 • Knittle KP, De Gucht V, Hurkmans EJ, Vlieland TP, Peeters AJ, Ronday HK, et al. Effect of selfefficacy and physical activity goal achievement on arthritis pain and quality of life in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2011;63:1613-9.
 • Heliövaara M, Aho K, Aromaa A, Knekt P, Reunanen A. Smoking and risk of rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1993;20:1830-5.
 • Papadopoulos NG, Alamanos Y, Voulgari PV, Epagelis EK, Tsifetaki N, Drosos AA. Does cigarette smoking influence disease expression, activity and severity in early rheumatoid arthritis patients? Clin Exp Rheumatol 2005 ;23:861-6.
 • del Junco D, Luthra HS, Annegers JF, Worthington JW, Kurland LT. The familial aggregation of rheumatoid arthritis and its relationship to the HLADR4 association. Am J Epidemiol 1984;119:813-29.
 • Gremese E, Carletto A, Padovan M, Atzeni F, Raffeiner B, Giardina AR, et al. Obesity and reduction of the response rate to anti-tumor necrosis factor a in rheumatoid arthritis: an approach to a personalized medicine. Arthritis Care Res (Hoboken) 2013;65:94-100.
 • Ajeganova S, Andersson ML, Hafström I; BARFOT Study Group. Association of obesity with worse disease severity in rheumatoid arthritis as well as with comorbidities: a long-term followup from disease onset. Arthritis Care Res (Hoboken) 2013;65:78-87.
 • Bodur H, Ataman S, Akbulut L, Evcik D, Kavuncu V, Kaya T, et al. Characteristics and medical management of patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. Clin Rheumatol 2008;27:1119-25.
 • Mok CC, Tam LS, Chan TH, Lee GK, Li EK; Hong Kong Society of Rheumatology. Management of rheumatoid arthritis: consensus recommendations from the Hong Kong Society of Rheumatology. Clin Rheumatol 2011;30:303-12.
 • Neovius M, Simard JF, Askling J; ARTIS study group. Nationwide prevalence of rheumatoid arthritis and penetration of disease-modifying drugs in Sweden. Ann Rheum Dis 2011;70:624-9.
 • Sokka T. Increases in use of methotrexate since the 1980s. Clin Exp Rheumatol 2010;28:S13-20.
 • Kobelt G, Woronoff AS, Richard B, Peeters P, Sany J. Disease status, costs and quality of life of patients with rheumatoid arthritis in France: the ECO-PR Study. Joint Bone Spine 2008;75:408-15.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.