LALE ALTAN İNCEOĞLU
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yusuf SİVRİOĞLU
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
İLKER ERCAN
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 30Sayı: 1ISSN: 2148-5046 / 2618-6500Sayfa Aralığı: 34 - 39İngilizce

137 1
Can bath ankylosing spondylitis disease activity ındex be affected by accompanying fibromyalgia or depression?
Amaç: Bu çalışmada Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksinin (BASDAI) ankilozan spondilitli (AS) hastalarda birlikte var olabilen fibromiyalji (FM) ve depresyon gibi patolojilerden etkilenip etkilenmediği araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Yaşları 18 ile 75 arasında değişen FM’li (n=52), depresyonlu (n=60) ve AS’li (n=58) toplam 170 hasta (57 erkek, 123 kadın; ort. yaş 42.9±13.0 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalardan BASDAI’yi ve Beck Depresyon Ölçeğini doldurmaları istendi. BASDAI skorları >4 (hastalık aktivitesi için kestirim değeri) ve >5 (biyolojik ajan geri ödemesi için kestirim değeri) olan hastaların yüzdeleri hesaplanarak gruplar arasında karşılaştırıldı. Bireysel BASDAI alt skorları, toplam BASDAI ve Beck Depresyon Ölçeği skorları gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Bireysel BASDAI maddelerinin skorları ayrı ayrı analiz edildiğinde, tüm maddelerin skorları FM grubunda AS grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti. Soru 1 (yorgunluk) ve 3 (periferik eklem ağrısı ve şişlik) skorları AS grubuna kıyasla depresyon grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek iken, soru 5 ve 6 skorları (sabah tutukluğu ile ilişkili olan maddeler) AS grubuna kıyasla depresyon grubunda anlamlı şekilde düşüktü. BASDAI skorları >4 ve >5 olan hastaların yüzdesi FM grubunda diğer iki gruba kıyasla anlamlı şekilde yüksekti. AS ve FM gruplarında BASDAI ve Beck Depresyon Ölçeği skorları arasında anlamlı ilişki vardı. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları AS’de hastalık aktivitesi özellikle BASDAI gibi hasta bildirimli bir öz değerlendirme ölçeğiyle değerlendirilirken skorları etkileyebilecek FM ve depresyon gibi diğer durumların da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşündürmektedir.
Fen > Tıp > Romatoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Khan MA. Ankylosing spondylitis: introductory comments on its diagnosis and treatment. Ann Rheum Dis 2002;61:3–7.
 • Garrett S, Jenkinson T, Kennedy LG, Whitelock H, Gaisford P, Calin A. A new approach to defining disease status in ankylosing spondylitis: the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. J Rheumatol 1994;21:2286–91.
 • Akkoc Y, Karatepe AG, Akar S, Kirazli Y, Akkoc N. A Turkish version of the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index: reliability and validity. Rheumatol Int 2005;25:280–4.
 • Bradley LA, Alarcon GS. Fibromyalgia. In: Kopman WJ, editor. Arthritis and allied conditions. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. p. 1811–44.
 • Linton SJ, Sofia Bergbom S. Understanding the link between depression and pain. Scan J Pain 2011;2:47–54.
 • Demyttenaere K, Reed C, Quail D, Bauer M, Dantchev N, Montejo AL, et al. Presence and predictors of pain in depression: results from the FINDER study. J Affect Disord 2010;125:53–60.
 • Gambassi G. Pain and Depression Chicken and Egg Problem Revisited. Arch Gerontol Geriatr 2009;Suppl 1:103–12.
 • de Vlam K. Soluble and tissue biomarkers in ankylosing spondylitis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2010;24:671–82.
 • Zochling J. Measures of symptoms and disease status in ankylosing spondylitis: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS), Ankylosing Spondylitis Quality of Life Scale (ASQoL), Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), Bath Ankylosing Spondylitis Global Score (BAS-G), Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI), Dougados Functional Index (DFI), and Health Assessment Questionnaire for the Spondylarthropathies (HAQ-S). Arthritis Care Res (Hoboken) 2011;63 Suppl 11:S47-58.
 • Lukas C, Landewé R, Sieper J, Dougados M, Davis J, Braun J, et al. Development of an ASAS-endorsed disease activity score (ASDAS) in patients with ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2009;68:18-24.
 • Heikkilä S, Ronni S, Kautiainen HJ, Kauppi MJ. Functional impairment in spondyloarthropathy and fibromyalgia. J Rheumatol 2002;29:1415–9.
 • Arroyo JF, Cohen ML. Abnormal responses to electrocutaneous stimulation in fibromyalgia. J Rheumatol 1993;20:1925–31.
 • Yunus MB. The prevalence of fibromyalgia in other chronic pain conditions. Pain Res Treat 2012;2012:584573.
 • Buskila D, Odes LR, Neumann L, Odes HS. Fibromyalgia in inflammatory bowel disease. J Rheumatol 1999;26:1167–71.
 • Almodóvar R, Carmona L, Zarco P, Collantes E, González C, Mulero J, et al. Fibromyalgia in patients with ankylosing spondylitis: prevalence and utility of the measures of activity, function and radiological damage. Clin Exp Rheumatol 2010;28:33–9.
 • Aloush V, Ablin JN, Reitblat T, Caspi D, Elkayam O. Fibromyalgia in women with ankylosing spondylitis. Rheumatol Int 2007;27:865–8.
 • Robinson MJ, Edwards SE, Iyengar S, Bymaster F, Clark M, Katon W. Depression and pain. Front Biosci 2009;14:5031–51.
 • Gambassi G. Pain and depression: the egg and the chicken story revisited. Arch Gerontol Geriatr 2009;49:103–12.
 • Gameroff M, Olfson M. Major depressive disorder, somatic pain, and health care costs in an urban primary care practice. J Clin Psychiatry 2006;67:1232–9.
 • Altan L, Bingol U, Sarandöl A, Aslan M, Ercan İ. Ankilozan spondilitli hastalarda anksiyete ve depresyon. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon 2003;14:221–7.
 • Barlow JH, Macey SJ, Struthers GR. Gender, depression and ankylosing spondylitis. Arthritis Care Res 1993;6:45–51.
 • Martindale J,Smith J, Sutton CJ, Grennan D, Goodacre L, Goodacre JA. Disease and psychological status in ankylosing spondylitis. Rheumatology 2006;45:1288–93.
 • Baysal O, Durmu B, Ersoy Y, Altay Z, Senel K, Nas K, et al. Relationship between psychological status and disease activity and quality of life in ankylosing spondylitis. Rheumatol Int 2011;31:795–800.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.