Bekir ELMAS
(Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Erzurum, Türkiye)
ÖMER ESEN
(Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 0Sayı: 52ISSN: 2146-3042Sayfa Aralığı: 153 - 170Türkçe

124 0
Hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesi; Farklı ülke piyasaları için bir araştırma
Hisse senedi fiyatları bir takım makro ekonomik değişkenlerle yakın bir ilişki içerisindedir. Bu makro ekonomik değişkenlere; döviz kuru, enflasyon, faiz oranları, büyüme oranları örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve Hindistan olmak üzere 6 Avrupa/Asya ülkesinde yerel hisse senedi piyasa endeksleri ile döviz kurunun (USD) nasıl bir ilişki içerisinde olduğu araştırılmaktadır. Çalışmada değişkenler arasındaki uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı Engle-Granger (1987) ve Johansen (1988, 1995) ve Johansen-Juselius (1990) eş-bütünleşme testleri ile araştırılmıştır. Engle-Granger eş-bütünleşme testinde 1 ülke için ve Johansen eş-bütünleşme testinde ise 2 ülke için uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. VAR (Vector Autoregressive) ve VEC (Vector Eror Correction - Vektör Hata Düzeltme) modellerine göre yapılan Granger nedensellik testlerinde ise, 6 ülkenin her birinde değişken çiftleri arasında tek yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu nedensellik ilişkisi 4 ülkede döviz kurundan piyasa endeksine doğru iken, 2 ülkede ise piyasa endeksinden döviz kuruna doğrudur. Bu sonuçlar; hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasında 4 ülkede “Geleneksel Yaklaşım”ın geçerli olduğunu desteklerken, 2 ülkede ise “Portföy Yaklaşımı”nın geçerli olduğunu desteklemektedir
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abdalla, Issam S. A.- Murinde, Victor, (1997), “'Exchange Rate And Stock Price İnteractions İn Emerging Financial Markets: Evidence On India, Korea, Pakistan And The Philippines”, Applied Financial Economics, Vol.7, No.1, pp.25-35.
 • Adjasi, Charles- Harvey, Simon K. - Agyapong, Daniel, (2008), “Effect of Exchange Rate Volatility on The Ghana Stock Exchange”, African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research Vol. 3. No. 3., pp.28-47.
 • Aggarwal, Raj, (1981), “Exchange Rates and Stock Prices: A Study of U.S. Capital Market under Floating Exchange Rates”, Akron Business and Economic Review, Vol. 12, No. 3.
 • Ajayi, Richard A.- Mougoue, Mbodja, (1996), “On the Dynamic Relation Between Stock Prices and Exchange Rates”, Journal of Financial Research, Vol.19, No.2, pp. 193-207.
 • Aliyu, Shehu Usman Rano, (2009), “Stock Prices and Exchange Rate Interactions in Nigeria: An Intra-Global Financial Crisis Maiden Investigation”, MPRA Paper No. 13283, posted 09, pp.1- 23
 • Azman-Saini, Wan Ngah- Habibullah, M.S.- Law, Siong Hook- Dayang-Afizzah, A.M., (2006), “Stock Prices, Exchange Rates And Causality in Malaysia: A Note”, MPRA Paper, No. 656, University Library Of Munich in Germany.
 • Bahmani-Oskooee, Mohsen- Sohrabian, Ahmad, (1996), “Stock Prices and the Effective Exchange Rate of the Dollar”, Applied Economics, Vol. 24, No. 4, pp. 459-64.
 • Bhattacharya, Basabi - Mukherjee, Jaydeep, (2003) “Causal Relationship Between Stock Market and Exchange Rate, Foreıgn Exchange Reserves and Value of Trade Balance: A Case Study For India” Paper presented at the Fifth Annual Conference on Money and Finance in the Indian Economy.
 • Dimitrova, Desislava, (2005), “ The Relationship between Exchange Rates and Stock Prices: Studied in a Multivariate Model”, Issues in Political Economy, Vol. 14.
 • Frankel, Jeffrey, (1984), “Tests of Monetary and Portfolio-Balance Models of Exchange-Rate Determination”, in John Bilson and Richard Marsten (Eds), Exchange Rate Theory and Practice, Chicago: University of Chicago Press, pp.239–260.
 • Gay,Robert D., “Effect Of Macroeconomic Variables On Stock Market Returns For Four Emerging Economies: Brazil, Russia, India, and China”, (2008), International Business & Economics Research Journal, Vol.7, No.3.
 • Granger, Clive W.J., - Huang, Bwo Nung – Yang, Chin Wei, (2000),“A Bivariate Causality between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Recent Asia Flu”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 40, No. 3, pp. 337-354.
 • Hatemi, Abdulnasser – Irandoust, Manuchehr (2002), “On The Causality Between Exchange Rates and Stock Prices: A Note”, Bulletin of Economic Research, Vol. 54, No.2, pp. 197-203.
 • Hwang, Jae Kwang , (1999) “The Relationship Between Stock Prices And Exchange Rates: Evidence From Canada”, International Advances İn Economic Research, Vol. 5, No.3.
 • Ibrahim, Mansor H., (1999), "Macroeconomic Variables And Stock Prices İn Malaysia: An Empirical Analysis", Asian Economic Journal, Vol. 13 No.2, pp.219–231.
 • K. Ma, Christopher- Kao, G. Wenchi, (1990), “On Exchange Changes and Stock Prices Reactions”, Journal of Business Finance and Accounting, Vol.17, No.3, pp. 441-449.
 • Kanas, Angelos (2000), “Volatility Spillovers Between Stock Returns and Exchange Rate Changes: International Evidence”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 27, No. 3- 4, pp.447 – 467.
 • Kasman, Saadet, “The Relationship between Exchange Rates and Stock Prices: A Causality Analysis”, (2003), Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt 5, Sayı:2, pp. 70-79.
 • Kim, Ki-Ho, (2003), “Dollar Exchange Rate and Stock Price: Evidence From Multivariate Cointegration and Error Correction Model”, Review of Financial Economics, Vol.12, No.3, pp. 301-313.
 • Kumar, Manish, (2010), “Causal relationship between stock price and exchange rate: evidence for India”, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol.3, No.1, pp. 85- 101.
 • Kutty, Gopalan, (2010), “The Relatıonshıp Between Exchange Rates And Stock Prıces: The Case Of Mexıco”, North American Journal Of Finance and Banking Research, Vol. 4, No. 4.
 • Lokman, Gunduz- Hatemi J. Abdulnasser, (2002), “On the Causal Relationship Between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from MENA Region”, FMA European Conference, 5-8 June 2002, Copenhagen.
 • M. Tabak, Benjamin, (2006), “The Dynamic Realationship Between Stock Prices and Exchnage Rates: Evidence for Brasil”, Bank of Brasil Working Paper Series 124, pp.1-37.
 • Muhammad, Naeem- Rasheed, Abdul, (2002), “Stock Prices and Exchange Rates: Are they Related? Evidence from South Asian Countries”, The Pakistan Development Review, Vol. 41, No. 4, pp. 535–550.
 • Nath, Golaka C.- Samanta, G. P., (2003), “Dynamic Relation between Exchnage Rate and Stock Prices – A Case for India”, 39th Annual Conference paper of Indian Econometric Society also published in NSE News.
 • Nieh, Chien Chung - Lee, Cheng Few, (2001), “Dynamic Relationship Between Stock Prices and Exchange Rates for G-7 Countries” Quarterly Review of Economics and Finance, No. 41, pp. 477-490.
 • Phylaktis, Kate- Ravazzolo, Fabiola, (2005), “Stock Prices and Exchange Rate Dynamics” , Journal of International Money and Finance, Vol. 24, No.7, pp. 1031-1053.
 • Rahman, Md. Lutfur- Uddin, Jashim , (2008), “Relationship between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Bangladesh”, International Journal of Business and Management, Vol. 3, No. 9, pp. 52-57.
 • Rahman, Md. Lutfur- Uddin, Jashim, (2009), “Dynamic Relationship Between Stock Prices And Exchange Rates: Evidence From Three South Asian Countries”, International Business Research, Vol. 2, No. 2, pp.167-174
 • Shew, Jeffrey Allen, (2008), “ Causality Relationship Between Foreign Exchange Rates And Stock Market Close: Evidence İn Singapore”, Bryant Economic Research Paper Vol. 1. No. 11.
 • Smyth R.- Nandha, M., “Bivariate Causality between Exchange Rates and Stock Prices in South Asia”, (2003), Applied Economics Letters, Vol. 10, pp. 699-704.
 • Soenen, Luc A.- S. Hennigar, Elizabeth, (1988), “An Analysis of Exchange Rates and Stock Prices: the U.S. Experience between 1980 and 1986”, Akron Business and Economic Review, Vol. 19, No. 4, pp. 7-16.
 • Solnik, Bruno, (1987), “ Using Financial Prices to Test Exchange Rate Models: A Note”, The Journal of Finance, Vol. 42, No. 1, pp. 141-149.
 • Stavarek, Daniel, (2005), “Stock Prices and Exchange Rates In The EU And The United States: Evidence On Their Mutual Interactions”, Czech Journal Of Economics And Finance, Vol. 55, No.3-4, pp. 141-161.
 • Wongbangpo, Praphan- C. Sharma, Subhash, (2002), “Stock Market And Macroeconomic Fundamental Dynamic İnteractions: ASEAN-5 Countries”, Journal Of Asian Economics, No. 13, pp. 27-51.
 • Wu, Ying, (2000), “Stock Prices and Exchange Rates in VEC Model - The Case Of Singapore in The 1990s”, Journal Of Economics And Finance, Volume 24, No:3, pp. 260-274.
 • Yang, Sheng-Yung- Doong, Shuh-Chyi, (2004), “Price and Volatility Spillovers between Stock Prices and Exchange Rates: Empirical Evidence from the G-7 Countries”, International Journal of Business and Economics, Vol. 3, No. 2, pp.139-153.
 • Yau, HweyYun- Nieh, Chien-Chung, (2006), “Interrelationships among stock prices of Taiwan and Japan and NTD/Yen exchange rate”, Journal of Asian Economics, Vol. 17, No.3, pp. 535–552.
 • Zhao, Hua, (2010), “Dynamic Relationship Between Exchange Rate And Stock Price: Evidence From China”, Research In International Business And Finance, Vol.24, No.2, pp. 103–112

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.