DİLŞAD SİNDEL
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Gülşah GULA
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 21Sayı: 1ISSN: 2147-2653Sayfa Aralığı: 23 - 29Türkçe

110 2
Osteoporozda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi
Osteoporoz; düşük kemik kütlesi, kemik mikromimarisinde bozulma ve kırık riskinde artış ile karakterize, yaygın ve sessiz bir hastalıktır. Bununla birlikte, kırık oluşmadan önce önlenebilir, tanı konabilir ve tedavi edilebilir. Kemik mineral yoğunluğu değerlendirmesi, osteoporoz tanısı koymada önemli bir rol oynar. Kemik mineral yoğunluğu ölçümünde dual X-ışını absorbsiyometri, kantitatif bilgisayarlı tomograf, kantitatif ultrason, dijital X–ışını radyogrametri ve radyografk absorbsiyometri gibi çeşitli görüntüleme teknikleri mevcuttur. Bu derlemede; kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesinde kullanılan radyolojik teknikler literatürler ışığında sunulmuştur. (Türk Osteoporoz Dergisi 2015;21: 23-9)
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiDerlemeErişime Açık
 • 1. http://www.iofbonehealth.org/
 • 2. World Health Organization. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Report of a WHO study group. Geneva, World Health Organization, 1994 (WHO Technical Report Series, No. 843).
 • 3. Kanis JA, Melton LJ 3rd, Christiansen C, Johnston CC, Khaltaev N. The diagnosis of osteoporosis. J Bone Miner Res 1994;9:1137-41.
 • 4. National Osteoporosis Foundation (NOF). Clinician’s guide to prevention and treatment of osteoporosis. Available from: www. nof.org; 2014.
 • 5. Kleerekoper M. Screening for osteoporosis. Available from: www. uptodate.com. Last updated: October 17, 2013.
 • 6. Sindel D. Tanı ve ayırıcı tanı. In: Kutsal YG, editor. Osteoporoz cep kitabı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2005. p. 69-87.
 • 7. International Society for Clinical Densitometry (ISCD) Offcial Positions – Adult. Available from: http://www.iscd.org/offcial- positions/2013-iscd-offcial-positions-adult; 2013.
 • 8. American Association of Clinical Endocrinologists medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis. Endocr Pract 2010;16(Suppl 3).
 • 9. Sindel D. Osteoporozda kemik mineral yoğunluğu ölçümünde DXA yöntemi. Galenos Dergisi 1998;11:8-11.
 • 10. Erdem HR. Osteoporozda tanı yöntemleri. Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2012;5:6-10.
 • 11. http://www.shef.ac.uk/FRAX/
 • 12. Lewiecki EM. Overview of dual-energy x-ray absorbtiometry. Available from: www.uptodate.com. Last updated: October 31, 2013.
 • 13. Damilakis J, Adams JE, Guglielmi G, Link TM. Radiation exposure in X-ray-based imaging techniques used in osteoporosis. Eur Radiol 2010;20:2707-14.
 • 14. Sindel D. Tanı yöntemleri. Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Osteoporoz Özel Sayısı 2002;2:17-29.
 • 15. Lewiecki EM. Osteoporotic fracture risk assessment. Available from: www.uptodate.com. Last updated: April 17, 2013.
 • 16. Sindel D, Ketenci A. Osteoporozda klinik bulgular ve görüntüleme. In: Ataman Ş, Peyman Y, editors. Romatoloji kitabı. 2012. p. 1125-40.
 • 17. Maghraoui A, Roux C. DXA scanning in clinical practice. QJM 2008;101:605-17.
 • 18. Lewiecki EM. Monitoring pharmacological therapy for osteoporosis. Rev Endocr Metab Disord 2010;11:261-73.
 • 19. Erselcan T. Kemik mineral yoğunluğu ölçümü uygulama kılavuzu. Turk J Nucl Med 2009;18:31-40.
 • 20. Sindel D. Osteoporozda görüntüleme yöntemlerinde gelişmeler. Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Osteoporoz Özel Sayısı 2009;2:50-61.
 • 21. Oral A, Yalıman A, Sindel D. Kalkaneusta ölçülen yaygın ultrason zayıfamasının dual enerji X-ray absorpsiyometresi ile ölçülen lomber omurga ve femur boynu kemik mineral yoğunluğu ile ilişkisi. Osteoporoz Dünyasından 2000;6:48-53.
 • 22. Yalıman A, Oral A, Sindel D. DXA ile ölçülen lomber vertebra ve femur boyun kemik mineral yoğunlukları arasındaki osteoporoz tanısı açısından uyum. Osteoporoz Dünyasından 2001;6:15-8.
 • 23. Patel R, Blake GM, Panayiotou E, Fogelman I. Clinical evaluation of a phalangeal bone mineral density assessment system. J Clin Densitom 2010;13:292-300.
 • 24. Hoff M, Dhainaut A, Kvien TK, Forslind K, Kälvesten J, Haugeberg G. Short-time in vitro and in vivo precision of direct digital X-ray radiogrammetry. J Clin Densitom 2009;12:17-21.
 • 25. Wilczek ML, Kälvesten J, Algulin J, Beiki O, Brismar TB. Digital X-ray radiogrammetry of hand or wrist radiographs can predict hip fracture risk-a study in 5,420 women and 2,837 men. Eur Radiol 2013;23:1383-91.
 • 26. Adams JE. Radiogrammetry and radiographic absorptiometry. Radiol Clin North Am 2010;48:531-40.
 • 27. Buch I, Oturai PS, Jensen LT. Radiographic absorptiometry for pre- screening of osteoporosis in patients with low energy fractures. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 2010;70:269-74.
 • 28. Aktaş İ, Akgün K, Sarıdoğan ME. Kalkaneal kantitatif ultrason ve falangeal radyografk absorpsiometrinin osteoporoz tanısındaki değeri: karşılaştırmalı çalışma. Osteoporoz Dünyasından 2006;12:43-6.
 • 29. Karagüzel G, Özkan B. Pediatrik osteoporoz. Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Özel Dergisi 2012;5:73-8.
 • 30. International Society for Clinical Densitometry (ISCD) Offcial Positions – Pediatric. Available from: http://www.iscd.org/offcial- positions/2013-iscd-offcial-positions-pediatric/; 2013.
 • 31. Stagi S, Cavalli L, Iurato C, Seminara S, Brandi ML, de Martino M. Bone health in children and adolescents: the available imaging techniques. Clin Cases Miner Bone Metab 2013;10:166-71.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.