HASAN AYAYDIN
(Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Anabilim Dalı, Gümüşhane, Türkiye)
HÜSEYİN DAĞLI
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Giresun, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 26Sayı: 3-4ISSN: 1300-4646 / 2147-7582Sayfa Aralığı: 45 - 66Türkçe

357 1
Gelişen piyasalarda hisse senedi getirisini etkileyen makroekonomik değişkenler üzerine bir inceleme: Panel veri analizi
Çalışmanın amacı; panel veri analizi yöntemini kullanarak gelişen piyasalarda hisse senetlerinin getirisi üzerinde etkili olan makroekonomik değişkenleri belirleyip, hisse senedi getirisi ile bu değişkenler arasındaki ilişkiyi bir model çerçevesinde test etmektir. Ayrıca çalışmada bu değişkenlerden hangisinin hisse senedi getirisi üzerinde daha etkili olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu ilişkinin yönünün ve miktarının tespit edilmesi açısından literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ampirik bulgulara göre çalışma kapsamında yer alan bütün gelişen piyasalar örneklemlerinde hisse senedi getirisinin; S&P 500 endeksinden pozitif etkilendiği; döviz kurundan, 1997- 1998 Doğu Asya Krizinden ve 2008 Küresel Finansal Krizinden negatif etkilendiği saptanmıştır. Ayrıca, çalışma kapsamında yer alan bütün gelişen piyasalar örneklemlerinde hisse senedi getirisinin mevduat faiz oranından etkilenmediği bulgusuna ulaşılmıştır.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abdullah, D.A. ve Hayworth, S. C. (1993), “Macro Econometrics of Stock Price Fluctuations”, Quarterly Journal of Business and Economics, 32(1), ss.50-67.
 • Aggarwal, R. (1981), “Exchange Rates and Stock Prices: A Study of the US Capital Markets under Floating Exchange Rates”, Akron Business and Economic Review, 12, ss.7–12.
 • Alagidede, P. ve Panagiotidis, T. (2010), “Can Common Stocks Provide a Hedge against Inflation? Evidence from African Countries”, Review of Financial Economics, 19(3), ss.91–100.
 • Alagidede, P. ve Panagiotidis, T. (2010), “Can Common Stocks Provide a Hedge against Inflation? Evidence from African Countries”, Review of Financial Economics, 19(3), ss.91–100.
 • Baltagi, B. (2005a), Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, England: John Wiley & Sons LTD.
 • Baltagi, B. (2005b), Panel Data: Theory and Applications, Third Edition, Heidelberg: Physica-Verlag.
 • Bodie, Z. (1976), “Common Stocks as a Hedge Against Inflation”, Journal of Finance, 31(2), ss.459-470.
 • Branson, W. H. (1983), Macroeconomic Determinants of Real Exchange Rate Risk, Cambridge: Cambridge University Press
 • Bulmash, S. B. ve Trivoli G. W. (1991), “Time-lagged Interactions between
 • Stock Price and Selected Economic Variables”, Journal of Portfolio Management, 17(4), ss.61-67.
 • Chen, N. F., Roll, R., Ross, S. (1986), “Economic Forces and the Stock Market”, Journal of Business, 59(3), ss.383-403.
 • Demireli, E. (2008), “Etkin Pazar Kuramından Sapmalar: Finansal Anomalileri Etkileyen Makro Ekonomik Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 8(1), 215-241.
 • Durukan M. B. (1999), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Makro Ekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi”, İMKB Dergisi, 3(11), ss.19-48.
 • Fama, E. F. (1981), “Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money”, The American Economic Review, 71(4), 545-65.
 • Fisher, I. (1930), The Theory of Interest, First Edition, NewYork: MacMillan.
 • Flannery, M. J. ve Protopapadakis, A. A. (2002), “Macroeconomic Factors Do Influence Aggregate Stock Returns”, The Review of Financial Studies, 15(3), ss.751-782
 • Frankel, J. A. (1983), Monetary and Portfolio Balance Models of Exchange Rate Determination, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Geske, R. ve Roll, R. (1983), “The Fiscal and Monetary Linkage between Stock Returns and Inflation”, Journal of Finance, 38(1), ss.1-33.
 • Grenene, W. H. (2002), Econometric Analysis, Fifth Edition, New York: Prentice-Hall International, Inc.
 • Gujarati, D. N. (2004), Basic Econometrics, 4th ed., The McGraw-Hill Companies.
 • Heimonen, Kari (2010), “Money and Equity Returns in the Euro Area”, Global Finance Journal, 21(2), ss.152–169.
 • Henry, Ó. T. (2009), “Regime Switching in The Relationship Between Equity Returns And Short-Term Interest Rates in The UK”, Journal of Banking & Finance 33(2), ss.405–414.
 • Hsiao, C. (2002), Analysis of Panel Data, Second Edition, United Kingdom: Cambridge University Press.
 • Humpe, A. ve Macmillan, P. (2009), “Can Macroeconomic Variables Explain Long-term Stock Market Movements? A Comparison of the US and Japan”, Applied Financial Economics, 19(2), ss.111-119.
 • Im, K. S., Pesaran, M. H., ve Y. Shin (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels,” Journal of Econometrics, 115, ss. 53–74.
 • Kasman, S. (2006), “Hisse Senetlerinin Fiyatları ve Makroekonomik Değişkenler Arasında Bir ilişki Var mı?”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 21(238),88-99.
 • Kessel, R. A. (1956), “Inflation-caused Wealth Redistribution: a Test of Hypothesis”, American Economic Review, 46(1), ss.128–41.
 • Laopodis, N. T. (2010), “Equity Prices and Macroeconomic Fundamentals: International Evidence”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 21(2), ss.247-276.
 • Levin, A., Lin, C. F., ve C. Chu (2002), “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties,” Journal of Econometrics, 108, ss.1–24.
 • Lin, S. C. (2009), “Inflation and Real Stock Returns Revisited”, Economic Inquiry, 47(4), ss.783–795.
 • Nelson, C. R. (1976) ‘‘Inflation and Rates of Return on Common Stocks’’. The Journal of Finance, 31(2), ss.471–83.
 • Palmer, M. (1970), “Money Supply, Portfolio Adjustments and Stock Prices”, Financial Analyst Journal, 26(4), ss.19–22.
 • Pazarlıoğlu, V. ve Gürler, Ö. K. (2007), “Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Yaklaşımı”, Finans, Politik Ekonomik Yorumlar, 44(508), ss.35-43.
 • Pilinkus, D. (2009), “Stock Market and Macroeconomic Variables: Evidences from Lithuania”, Economics & Management, 2009(14), ss.884-891.
 • Pilinkus, D. (2010), “Macroeconomic Indicators and Their Impact on Stock Market Performance in the Short and Long Run: The Case of the Baltic States, Technological and Economic Development of Economy”, Baltic Journal on Sustainability, 16(2), ss.291–304.
 • Rahman, L. ve Uddin, J. (2009), “Dynamic Relationship between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Three South Asian Countries”, International Business Research, 2(2), ss.167-174.
 • Sprinkel, B. W. (1964), Money and Stock Prices, First Edition, Homewood, Illinois: Richard D Irwin.
 • Tsouma, E. (2009), “Stock Returns and Economic Activity in Mature and Emerging Markets”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 49(2), ss.668–685.
 • Wang, X. (2010a), “The Relationship between Stock Market Volatility and Macroeconomic Volatility: Evidence from China”, International Research Journal of Finance and Economics, 49, ss.149-160.
 • Wang, X. (2010b), “The Relationship between Economic Activity, Stock Price and Oil Price: Evidence from Russia China and Japan”, International Research Journal of Finance and Economics, 60, ss.102-113.
 • Zhao, H. (2010), “Dynamic Relationship between Exchange Rate and Stock Price: Evidence from China”, Research in International Business and Finance, 24(2), ss.103–112.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.