İBRAHİM BATMAZ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Mustafa Akif SARIYILDIZ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
BANU DİLEK
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
KEMAL NAS
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
REMZİ ÇEVİK
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
İSMAİL YILDIZ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Orhan AYYILDIZ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 59Sayı: 2ISSN: 1302-0234 / 1308-6316Sayfa Aralığı: 123 - 127İngilizce

96 1
HLA-DRB1 Alleles distribution in patients with rheumatoid arthritis in a tertiary center in the southeastern anatolia region of Turkey
Amaç: Romatoid Artrit (RA)in genetik yatkınlığında HLA-DRB1 alelleri önemli bir yere sahiptir. Değişik etnik gruplarda ve coğrafik dağılımlarda HLA-DRB1 ile RA ilişkisi farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türk popülasyonundaki RAlı hastalarda, HLA-DRB1 alel dağılımının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: RA tanısı almış 96 hasta ve kontrol grubu olarak 84 sağlıklı kişi çalışmaya dahil edildi. HLA-DRB1 tip ve subtipleri ‘polymerase chain reaction with sequence specific primers (PCR-SSP) metodu kullanılarak belirlendi. Gruplar arası HLA-DRB1 tip ve bazı subtip frekansları karşılaştırıldı. Bulgular: RAlı hastalarda, kontrol grubu ile kıyaslandığında, DRB1*10 aleli istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0,001). RAlı hastalarda DRB1*07 ve DRB1*11 alelleri ise istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,001 ve p=0,02, sırasıyla). RAlı hasta grubunda DRB1*0401, DRB1*0408 ve DRB1*1001 alt tipleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek (p=0,04, p=0,01, p=0,005, sırasıyla); DRB1*0402, DRB1*0403 ve DRB1*0701 alt tipleri ise istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p=0,01, p=0,02, p<0,001, sırasıyla). Sonuç: Bu çalışma Türkiyenin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde HLA-DRB1 dağılımını ortaya koymaktadır. DRB1*10 tip ve DRB1*0401, DRB1*0408, DRB1*1001 subtipleri RA ile ilişkili bulunmuştur. DRB1*07, BRB1*11 tipleri ve DRB1 *0402, DRB1*0403, DRB1*0701 subtipleri koruyucu alel ve alt tipleri olarak kabul edilmiştir. Türk Fiz T›p Re­hab Derg 2013;59:123-7.
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Dieudé P, Cornélis F. Genetic basis of rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine 2005;72:520-6.
 • 2. Kochi Y, Suzuki A, Yamada R, Yamamoto K. Genetics of rheumatoid arthritis: underlying evidence of ethnic differences. J Autoimmun 2009;32:158-62.
 • 3. Newton JL, Harney SM, Wordsworth BP, Brown MA. A review of the MHC genetics of rheumatoid arthritis. Genes Immun 2004;5:151-7.
 • 4. Salvarani C, Macchioni PL, Mantovani W, Bragliani M, Collina E, Cremonesi T, et al. HLA-DRB1 alleles associated with rheumatoid arthritis in Northern Italy: correlation withdisease severity. Br J Rheumatol 1998;37:165-9.
 • 5. Bridges SL Jr, Kelley JM, Hughes LB.The HLA-DRB1 shared epitope in Caucasians with rheumatoid arthritis: a lesson learned from tic-tac- toe. Arthritis Rheum 2008;58:1211-5.
 • 6. Tuokko J, Nejentsev S, Luukkainen R, Toivanen A, Ilonen J. HLA haplotype analysis in Finnish patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2001;44:315-22.
 • 7. Lee HS, Lee KW, Song GG, Kim HA, Kim SY, Bae SC. Increased susceptibility to rheumatoid arthritis in Koreans heterozygous for HLA-DRB1*0405 and *0901. Arthritis Rheum 2004;50:3468-75.
 • 8. Delgado-Vega AM, Anaya JM. Meta-analysis of HLA DRB1 polymorphism in Latin American patients with rheumatoid arthritis. Autoimmun Rev 2007;6:402-8.
 • 9. Seidl C, Koch U, Buhleier T, Frank R, Möller B, Markert E, et al. HLA-DRB1*04 subtypes are associated with increased inflammatory activity in earlyrheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1997;36:941-4.
 • 10. Van der Woude D, Lie BA, Lundström E, Balsa A, Feitsma AL, Houwing- Duistermaat JJ, et al. Protection against anti-citrullinated protein antibody-positive rheumatoid arthritis ispredominantly associated with HLA-DRB1*1301: a meta-analysis of HLA-DRB1 associations with anti-citrullinated protein antibody-positive and anti-citrullinated protein antibody-negative rheumatoid arthritis in four European populations. Arthritis Rheum 2010;62:1236-45.
 • 11. Kinikli G, Ateş A, Turgay M, Akay G, Kinikli S, Tokgöz G. HLA-DRB1 genes and disease severity in rheumatoid arthritis in Turkey. Scand J Rheumatol 2003;32:277-80.
 • 12. Uçar F, Karkucak M, Alemdaroğlu E, Capkin E, Yücel B, Sönmez M, et al. HLADRB1 allele distribution andits relation to rheumatoid arthritis in eastern Black Sea Turkish population. Rheumatol Int 2012;32:1003-7.
 • 13. Yelamos J, Garcia-Lozano JR, Moreno I, Aguilera I, Gonzalez MF, Garcia A, et al. Association of HLA-DR4- Dw15 (DRB1*0405) and DR10 with rheumatoid arthritis in a Spanish population. Arthritis Rheum 1993;36:811-4.
 • 14. Boki KA, Panayi GS, Vaughan RW, Drosos AA, Moutsopoulos HM, Lanchbury JS. HLA class II sequence polymorphisms and susceptibility to rheumatoid arthritis in Greeks. Arthritis Rheum 1992;35:749-55.
 • 15. Chun-Lai T, Padyukov L, Dhaliwal JS, Lundström E, Yahya A, Muhamad NA, et al. Shared epitope alleles remain a risk factor for anti-citrullinated proteins antibody (ACPA) positive rheumatoid arthritis in three asian ethnic groups. PLoS One 2011;6: e21069.
 • 16. Kapitány A, Zilahi E, Szántó S, Szücs G, Szabó Z, Végvári A, et al. Association of rheumatoid arthritis with HLA-DR1 and HLA-DR4 in Hungary. Ann N Y Acad Sci 2005;1051:263-70.
 • 17. Jun KR, Choi SE, Cha CH, Oh HB, Heo YS, Ahn HY, et al. Meta-analysis of the association between HLA-DRB1 allele and rheumatoid arthritis susceptibility in asian populations. J Korean Med Sci 2007;22:973-80.
 • 18. Atouf O, Benbouazza K, Brick C, Bzami F, Bennani N, Amine B, et al. HLA polymorphism and early rheumatoid arthritis in the Moroccan population. Joint Bone Spine 2008;75:554-8.
 • 19. Alsaeid K, Alawadhi A, Al-Saeed O, Haider MZ. Human leukocyte antigen DRB1*04 is associated with rheumatoid arthritis in Kuwaiti patients. Joint Bone Spine 2006;73:62-5.
 • 20. Xue Y, Zhang J, Chen YM, Guan M, Zheng SG, Zou HJ. The HLA- DRB1 shared epitope is not associated with antibodies gainst cyclic citrullinated peptide in Chinese patients with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2008;37:183-7.
 • 21. De Vries N, Tijssen H, van Riel PL, van de Putte LB. Reshaping the shared epitope hypothesis: HLA-associated risk for rheumatoid arthritis is encoded by amino acid substitutions at positions 67-74 of the HLA-DRB1 molecule. Arthritis Rheum 2002;46:921-8.
 • 22. Morgan AW, Haroon-Rashid L, Martin SG, Gooi HC, Worthington J, Thomson W, et al. The shared epitope hypothesis in rheumatoid arthritis: evaluation of alternative classification criteria in a large UK Caucasian cohort. Arthritis Rheum 2008;58:1275-83.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.