FATİH KARCIOĞLU
(Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Erzurum, Türkiye)
ERDOĞAN KAYGIN
(Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kars, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 27Sayı: 3ISSN: 1300-4646 / 2147-7582Sayfa Aralığı: 1 - 20Türkçe

107 6
Girişimcilik sürecinde dönüştürücü liderlik anlayışı: Otomotiv sektöründe bir uygulama
Girişimcilik ve dönüştürücü liderlik anlayışı günümüzde önemi her geçen gün artan konular arasındadır. Girişimciliğin önemi gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın, gelişmiş ülkelerde ise dinamizmin temeli olmasından kaynaklanmaktadır. Dönüştürücü liderlik anlayışı ise başarılı olmada en büyük unsur olan insana farklı bir şekilde değer vermesiyle ve günümüze uygun özellikleri olan bir anlayış olması sebebiyle önem arz etmektedir. Dönüştürücü liderlik anlayışında bulunan bu özellikler girişimcilik faaliyetinin başarısını daha da arttırılabilir. Bu düşünceler doğrultusunda bu iki konu birlikte ele alınarak araştırma konusu yapılmıştır. Araştırmada ilkin girişimcilik ve dönüştürücü liderlik anlayışı açıklanmış ve daha sonra otomotiv sektöründe bir uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda girişimcilik anlayışıyla dönüştürücü liderlik anlayışı arasında pozitif ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir.
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Antoncic, B., Hisrich, R. D. (2001) “Intrapreneurship: Construct Refinement And Cross-Cultural Validation”, Journal Of Business Venturing, 16, ss. 495-527.
 • Bass, B. M., Riggio, R. E. (2006) Transformational Leadership, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Berson, Y., Nemanich, L. A., Waldman, D. A., Galvin, B. M., Keller, R. T. (2006) “Leadership And Organizational Learning: A Multiple Levels Perspective”, The Leadership Quarterly, 17, ss. 577-594.
 • Brown, D. J., Keeping, L. M. (2005) “Elaborating The Construct Of Transformational Leadership: The Role Of Affect”, The Leadership Quarterly, 16, ss. 245-272.
 • Cho, J., Dansereau, F. (2010) “Are Transformational Leaders Fair? A Multi- Level Study Of Transformational Leadership, Justice Perceptions, And Organizational Citizenship Behaviors”, The Leadership Quarterly, 21, ss. 409-421.
 • Conrad, M. A., Guhde, J., Brown, D., Chronister, C., Ross-Alaolmolki, K. (2010) “Transformational Leadership: Instituting A Nursing Simulation Program”, Clinical Simulation In Nursing, doi:10.1016/j.ecns.2010.02.007.
 • Crossan, M., Vera, D., Nanjad, L. (2008) “Transcendent Leadership: Strategic Leadership In Dynamic Environments”, The Leadership Quarterly, 19, ss. 569-581.
 • Cummings, G. G., MacGregor, T., Davey, M., Lee, H., Wong, C. A., Lo, E., Muise, M., Stafford, E. (2010) “Leadership Styles And Outcome Patterns For The Nursing Workforce And Work Environment: A Systematic Review”, International Journal Of Nursing Studies, 47, ss. 363-385.
 • Dvir, T., Shamir, B. (2003) “Follower Developmental Characteristics As Predicting Transformational Leadership: A Longitudinal Field Study”, The Leadership Quarterly, 14, ss. 327-344.
 • Estapa, A. L. (2009) The Relationship Between The Transfotmational Leadership Characteristics Of Principals, As Perceived By Teachers, And Student Achievement On Standardized Test. Unpublished PhD Dissertation, Capella University.
 • Fayolle, A. (2007) Entrepreneurship and New Value Creation, USA: Cambridge University Press.
 • Gümüşlüoğlu, L., İlsev, A. (2009) “Transformational Leadership, Creativity, And Organizational Innovation”, Journal Of Business Research, 62, ss. 461-473.
 • Güney, S., Nurmakhamatuly, A. (2007) “Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi S.B.E. Dergisi,10 (18), ss. 62-86.
 • Horwitz, I. B., Horwitz, S. K., Daram, P., Brandt, M. L., Brunicardi, F. C., Awad, S. S., (2008) “Transformational, Transactional, And Passive- Avoidant Leadership Characteristics Of A Surgical Resident Cohort: Analysis Using The Multifactor Leadership Questionnaire And Implications For Improving Surgical Education Curriculums”, Journal Of Surgical Research, 148, ss. 49-59.
 • Jansen, J. P., Vera, D., Crossan, M. (2009) “Strategic Leadership For Exploration And Exploitation: The Moderating Role Of Environmental Dynamism”, The Leadership Quarterly, 20, ss. 5-18.
 • Jung, D. D., Wu, A., Chow, C. W. (2008) “Towards Understanding The Direct And Indirect Effects Of CEOs' Transformational Leadership On Firm Innovation”, The Leadership Quarterly, 19, ss. 582-594.
 • Keegan, A. E., Den Hartog, D. N. (2004) “Transformational Leadership In A Project-Based Environment: A Comparative Study Of The Leadership Styles Of Project Managers And Line Managers”, International Journal Of Project Management, 22, ss. 609-617.
 • Lee, S. H., Williams, C. (2007) “Dispersed Entrepreneurship Within Multinational Corporations: A Community Perspective”, Journal Of World Business, 42, ss. 505-519.
 • Marcati, A., Guido, G., Peluso, A. M. (2008) “The Role Of SME Entrepreneurs’ Innovativeness And Personality In The Adoption Of Innovations”, Research Policy, 37, ss. 1579-1590.
 • Markman, D. G., Phan, P. H., Balkin, D. B., Gianiodis, P. T. (2005) “Entrepreneurship And University-Based Technology Transfer”, Journal Of Business Venturing, 20, ss. 241-263.
 • Menguc, B., Auh, S. (2008) “Conflict, Leadership, And Market Orientation”, Intern. J. of Research In Marketing, 25, ss. 34-45.
 • Naktiyok, A. (2004) İç Girişimcilik, İstanbul: Beta Yayınları. Oke, A., Munshi, N., Walumbwa, F. O. (2009) “The Influence Of Leadership On Innovation Processes And Activities”, Organizational Dynamics, 38 (1), ss. 64–72.
 • Özdamar, K. (2002) Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi 1, Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Patiar, A., Mia, L. (2009) “Transformational Leadership Style, Market Competition And Departmental Performance: Evidence From Luxury Hotels In Australia”, International Journal Of Hospitality Management, 28, ss. 254-262.
 • Podsakoff, P. M, Mackanzie, S. B., Moorman, R. H., Fetter, R. (1990) “Transformational Leader Behaviours And Their Effects On Followers’ Trust In Leader, Satisfaction, And Organizational Citizenship Behaviours”, Leadership Quarterly, 1 (2), ss. 107-142.
 • Rafferty, A. E., Griffin, M. A. (2004) “Dimensions Of Transformational Leadership: Conceptual And Empirical Extensions”, The Leadership Quarterly, 15, ss. 329-354.
 • Rickards, T., Clark, M. (2006) Dilemmas Of Leadership, London And New York: Routledge.
 • Seaver, D. S. (2010) Effect Of Transformational Leadership In A Cross- Cultural Organization: A Case Study. Unpublished PhD Dissertation, Capella University.
 • Shao, L., Webber, S. (2006) “A Cross-Cultural Test Of The ‘Five-Factor Model Of Personality And Transformational Leadership’”, Journal Of Business Research, 59, ss. 936-944.
 • Thornberry, N. (2001) “Corporate Entrepreneurship: Antidote Or Oxymoron?”, European Management Journal, 19 (5), ss. 526–533.
 • Willett, S. R. (2009) Organizational Climate, Transformational Leadership, And Leading Organizational Change: A Study Of Senior Business Leaders In The Life Insurance Industry, Unpublished PhD Dissertation, Capella University.
 • Yang, C.-W. (2006) The Effect Of Leadership And Entrepreneurial Orientation Of Small And Medium Enterprises On Business Performance In Taiwan, Unpublished PhD Dissertation, University Of Incarnate Word.
 • Zampetakis, L. A., Beldekos, P., Moustakis, V. S. (2009) “‘‘Day-To-Day’’ Entrepreneurship Within Organisations: The Role Of Trait Emotional Intelligence And Perceived Organisational Support”, European Management Journal, 27, ss. 165-175.
 • (http:www.surveysystem.com/sscale.htm)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.