MUSTAFA ÇETİN
(Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Rize, Türkiye)
Sinan Altın KOCAMAN
(Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Rize, Türkiye)
Mehmet BOSTAN
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye)
Aytun ÇANĞA
(Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Rize, Türkiye)
YÜKSEL ÇİÇEK
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye)
Turan ERDOĞAN
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye)
Ömer ŞATIROĞLU
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye)
Özgür AKGÜL
(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye)
Ahmet TEMİZ
(Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Rize, Türkiye)
Yavuz UĞURLU
(Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Rize, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 1304-3889 / 1304-3897Sayfa Aralığı: 7 - 13İngilizce

76 0
Red blood cell distribution width (rdw) and its association with coronary atherosclerotic burden in patients with stable angina pectoris
Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği ve vasküler olaylar arasındaki ilişki ile ilgili bazı çalışmalar olmasına karşın, RDW’nin kardiyo- vasküler sistemdeki rolü konusunda bilgiler yetersizdir. Bizim amacımız anjiyografik olarak belirlenmiş koroner arter hastalık şiddet ve yaygınlığı ile RDW arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmaya 296 hasta dahil edildi. İki yüz dokuz hastada (71%) KAH tespit edilirken (men 70%, mean yaş±SD: 61±11yıl), 87 hastada (29%) normal koroner arterler görüldü (men 48%, 52±11yıl). Yaş, hipertansiyon, diyabetes mellitus, hiperlipidemi, ailede KAH hikayesi, kreatinine, beyaz kan hücre sayımı, nötrofiller, ve RDW değerleri KAH olan hastalarda normal koronerleri olanlara göre daha yüksekti. Yüksek yoğunluklu lipoprotein KAH olanlarda daha düşüktü. RDW değerleri KAH’nın şiddet ve yaygınlığına göre belirlenmiş alt gruplarda anlamlı derecede farklı idi. Koroner arter hastalığının bağımsız prediktörlerini belirlemek için yaş, cinsiyet, HT, DM, sigara içme, aile hikayesi, HPL, kreatinin, CRP, nötrofil ve RDW’yi içine alan logistik regresyon analizi yaptığımızda, KAH ile yaş, cinsiyet, aile hikayesi ve RDW arasında pozitif bağımsız bir ilişki belirledik. Bizim sonuçlarımız RDW ile KAH arasında dolaşımdaki inflamatuvar hücreler ve nonspesifik inflamasyondan bağımsız olarak önemli bir ilişkiyi gösterdi. Biz RDW’nin aterosklerozdaki altta yatan patolojik durumu sonuçlandıramasak ta; inanıyoruz ki bu bulgular RDW’nin aterosklerozdaki rolünü araştıran çalışmalara zemin hazırlar.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Greer JP, Foerster J, Lukens JN, Rodgers GM, Paraksevas F, Glader BE, eds. Perkins SL. Examination of blood and bone marrow. Wintrobe’s Clinical Hematology. 11th ed. Salt Lake City, Utah: Lippincott Wilkins & Williams; 2003:5–25.
 • 2.McKenzie SD, ed. Introduction to anemia. Clinical Laboratory Hematology. Saddle River, NJ: Pearson Prentice-Hall; 2003: 161–188
 • 3.Felker GM, Allen LA, Pocock S, et al. Red cell distribu- tion width as a novel prognostic marker in heart failure: data from the CHARM Program and the Duke Databank for Cardiovascular Diseases. J Am Coll Cardiol 2007; 50:40-7
 • 4.Tonelli M, Sacks F, Arnold M, Moye L, Davis B, Pfeffer M. Relation between red blood cell distribution width and cardiovascular event rate in people with coronary dis- ease. Circulation 2008; 117:163–8
 • 5.Uyarel H, Ergelen M, Cicek G, et al. Red cell distribution width as a novel prognostic marker in patients undergo- ing primary angioplasty for acute myocardial infarction. Coron Artery Dis 2011 [Epub ahead of print]
 • 6.Wen Y. High red blood cell distribution width is closely associated with risk of carotid artery atherosclerosis in patients with hypertension. Exp Clin Cardiol 2010; 15(3):37-40.
 • 7.Gensini GG. A more meaningful scoring system for de- termining the severity of coronary heart disease. Am J Cardiol 1983;51:606
 • 8.Evans TC, Jehle D. The red blood cell distribution width. J Emerg Med 1991;9 Suppl.71-4
 • 9.Marsh WL, Bishop JW, Darey TP. Evaluation of red cell volume distribution width (RDW). Haematol Pathol 1987; 1:117–23
 • 10.Fukuta H, Ohte N, Mukai S, et al. Elevated plasma levels of B-type natriuretic Peptide but not C-reactive protein are associated with higher red cell distribution width in patients with coronary artery disease. Int Heart J 2009;50(3):301-2.
 • 11. Heymans S, Hirsch E, Anker SD, et al. Inflammation as a therapeutic target in heart failure? A scientific statement from the Translational Research Committee of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail 2009;11:119–29.
 • 12. Pascual-Figal DA, Bonaque JC, Redondo B, et al. Red blood cell distribution width predicts long-term outcome regardless of anaemia status in acute heart failure pa- tients. European J Heart Failure 2009;11: 840–6.
 • 13. Hellwig-Burgel T, Rutkowski K, Metzen E, Faudrey J, Jelkmann W. Interleukin-1 beta and tumor necrosis fac- tor-alpha stimulate DNA binding of hypoxiainducible fac- tor-1. Blood 1999;94: 1561-67.
 • 14. Lacombe C, Mayeux P. The molecular biology of erythropoi- etin. Nephrol Dialysis Transplant 1999;14 (Suppl 2): 22-8.
 • 15. Macdougall IC, Cooper A. The inflammatory response and epoetin sensitivity. Nephrol Dialysis Transplant 2002;17 (Suppl 1): 48-52.
 • 16. Pierce CN, Larson DF. Inflammatory cytokine inhibition of erythropoiesis in patients implanted with a mechanical circulatory assist device. Perfusion 2005; 20:83–90.
 • 17. Gotsman I, Stabholz A, Planer D, et al. Serum cytokine tumor necrosis factor-alpha and interleukin-6 associated with the severity of coronary artery disease: indica- tors of an active inflammatory burden? Isr Med Assoc J 2008;10(7):494-8
 • 18. Perlstein TS, Weuve J, Pfeffer MA, Beckman JA. Red Blood Cell Distribution Width and Mortality Risk in a Community-Based Prospective Cohort. Arch Intern Med 2009;169(6):588-94
 • 19. Cavusoglu E, Chopra V, Gupta A, et al. Relation between red blood cell distribution width (RDW) and all-cause mor- tality at two years in an unselected population referred for coronary angiography. Int J Cardiol 2010;141(2):141-6
 • 20. Dabbah S, Hammerman H, Markiewicz W, Aronson D. Relation between red cell distribution width and clinical outcomes after acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2010;105(3):312-7

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.