Sinan Altan KOCAMAN
(Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Rize, Türkiye)
MUSTAFA ÇETİN
(Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Rize, Türkiye)
Tuncay KIRIŞ
(Sağlık Bakanlığı, Ordu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ordu, Türkiye)
TURAN ERDOĞAN
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye)
Aytun ÇANĞA
(Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Rize, Türkiye)
MURTAZA EMRE DURAKOĞLUGİL
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye)
ÖMER ŞATIROĞLU
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye)
Asiye ŞAHİNARSLAN
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
YÜKSEL ÇİÇEK
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye)
İSMAİL ŞAHİN
(Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Rize, Türkiye)
Mehmet BOSTAN
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 40Sayı: 3ISSN: 1016-5169 / 1308-4488Sayfa Aralığı: 213 - 222İngilizce

109 5
The importance of fragmented QRS complexes in prediction of myocardial infarction and reperfusion parameters in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention
Amaç: Başvuru elektrokardiyogramlarında (EKG) sıklıkla görülen, dar ya da geniş QRS yapısı olan QRS kompleks fragmantasyonları (fQRS) artmış morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. FQRS ve kardiyak fibroz arasındaki sebepsel ilişki bilinmektedir, fakat primer perkütan koroner girişim (p-PKG) öncesi ve sonrası fQRS’nin miyokart enfarktüsü ve reperfüzyon parametreleri ile ilişkisi şimdiye kadar incelenmedi. Çalışma planı: Çalışmaya p-PKG’ye giden 184 ardışık ST yükselmeli miyokart enfarktüslü (STEMI) hasta alındı. p-PKG öncesi ve sonrası EKG’lerde fQRS varlığı ya da yokluğu ve p-PKG ile fQRS değişimi araştırıldı. Ek olarak, fQRS’in bağımsız öngörücüleri ayrıca araştırıldı. Anlamlı organik kapak hastalığı olan, 120 ms ve üzerinde QRS süresi olan ve de kalıcı kalp pili olan hastalar çalışmadan dışlandı. Bulgular: Başvuru EKG’sinde fQRS’i olan hastalar olmayan hastalar ile karşılaştırıldığında daha yüksek lökosit sayılarına (p=0.001), daha yüksek CK-MB (p=0.001) ve troponin (p=0.005) düzeylerine, uzamış ağrı balon sürelerine (p=0.004), daha yüksek Killip skorlarına (p<0.001), uzamış QRS süresine (p<0.001), daha yüksek Gensini skoru (p<0.001) ve EKG’de daha sık Q dalgasına sahipti. Ek olarak, bu hastalar proksimal LAD’de bir lezyon ile ilişkili anteriyor bölge enfarktüsü ve daha geniş tehdit altında bir miyokarda sahipti (p<0.001). fQRS, p-PKG öncesinde ve sonrasında enfarktüs ve miyokardiyal reperfüzyon ile anlamlı bir şekilde ilişkiliydi. STEMI seyrinde başvuru EKG’sinde fQRS’in yokluğu artmış ST rezolüsyonunu, QRS süresinde daha belirgin bir azalma ve daha iyi bir miyokart reperfüzyonunu öngördü. Sonuç: FQRS daha büyük tehdit altındaki iskemik ya da nekroze olmuş miyokardı olan yüksek kardiyak riskteki hastaların tanımlanmasında yararlı olabilir.
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Das MK, Suradi H, Maskoun W, Michael MA, Shen C, Peng J, et al. Fragmented wide QRS on a 12-lead ECG: a sign of myocardial scar and poor prognosis. Circ Arrhythm Electrophysiol 2008;1:258-68.
 • 2. Das MK, Michael MA, Suradi H, Peng J, Sinha A, Shen C, et al. Usefulness of fragmented QRS on a 12-lead electrocardiogram in acute coronary syndrome for predicting mortality. Am J Cardiol 2009;104:1631-7.
 • 3. Korhonen P, Husa T, Konttila T, Tierala I, Mäkijärvi M, Väänänen H, et al. Fragmented QRS in prediction of cardiac deaths and heart failure hospitalizations after myocardial infarction. Ann Noninvasive Electrocardiol 2010;15:130-7.
 • 4. Das MK, Saha C, El Masry H, Peng J, Dandamudi G, Mahenthiran J, et al. Fragmented QRS on a 12-lead ECG: a predictor of mortality and cardiac events in patients with coronary artery disease. Heart Rhythm 2007;4:1385-92.
 • 5. Pietrasik G, Goldenberg I, Zdzienicka J, Moss AJ, Zareba W. Prognostic significance of fragmented QRS complex for predicting the risk of recurrent cardiac events in patients with Q-wave myocardial infarction. Am J Cardiol 2007;100:583-6.
 • 6. Das MK, Khan B, Jacob S, Kumar A, Mahenthiran J. Significance of a fragmented QRS complex versus a Q wave in patients with coronary artery disease. Circulation 2006;113:2495-501.
 • 7. Das MK, Zipes DP. Fragmented QRS: a predictor of mortality and sudden cardiac death. Heart Rhythm 2009;6:8-14.
 • 8. Cheema A, Khalid A, Wimmer A, Bartone C, Chow T, Spertus JA, et al. Fragmented QRS and mortality risk in patients with left ventricular dysfunction. Circ Arrhythm Electrophysiol 2010;3:339-44.
 • 9. Das MK, El Masry H. Fragmented QRS and other depolarization abnormalities as a predictor of mortality and sudden cardiac death. Curr Opin Cardiol 2010;25:59-64.
 • 10. Das MK, Maskoun W, Shen C, Michael MA, Suradi H, Desai M, et al. Fragmented QRS on twelve-lead electrocardiogram predicts arrhythmic events in patients with ischemic and nonischemic cardiomyopathy. Heart Rhythm 2010;7:74-80.
 • 11. Gardner PI, Ursell PC, Fenoglio JJ Jr, Wit AL. Electrophysiologic and anatomic basis for fractionated electrograms recorded from healed myocardial infarcts. Circulation 1985;72:596-611.
 • 12. Chatterjee S, Changawala N. Fragmented QRS complex: a novel marker of cardiovascular disease. Clin Cardiol 2010;33:68-71.
 • 13. Killip T 3rd, Kimball JT. Treatment of myocardial infarction in a coronary care unit. A two year experience with 250 patients. Am J Cardiol 1967;20:457-64.
 • 14. Thygesen K, Alpert JS, White HD; Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction. Universal definition of myocardial infarction. Circulation 2007;116:2634-53.
 • 15. Alpert JS, Thygesen K, Antman E, Bassand JP. Myocardial infarction redefined--a consensus document of The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the redefinition of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2000;36:959-69.
 • 16. Antman EM, Hand M, Armstrong PW, Bates ER, Green LA, Halasyamani LK, et al. 2007 Focused Update of the ACC/AHA 2004 Guidelines for the Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines: developed in collaboration With the Canadian Cardiovascular Society endorsed by the American Academy of Family Physicians: 2007 Writing Group to Review New Evidence and Update the ACC/AHA 2004 Guidelines for the Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction, Writing on Behalf of the 2004 Writing Committee. Circulation 2008;117:296-329.
 • 17. Gensini GG. A more meaningful scoring system for determining the severity of coronary heart disease. Am J Cardiol 1983;51:606.
 • 18. The TIMI Study Group. The thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) trial - Phase I findings. N Engl J Med 1985;312:932-6.
 • 19. Gibson CM, Cannon CP, Murphy SA, Ryan KA, Mesley R, Marble SJ, et al. Relationship of TIMI myocardial perfusion grade to mortality after administration of thrombolytic drugs. Circulation 2000;101:125-30.
 • 20. Flowers NC, Horan LG, Thomas JR, Tolleson WJ. The anatomic basis for high-frequency components in the electrocardiogram. Circulation 1969;39:531-9.
 • 21. Lesh MD, Spear JF, Simson MB. A computer model of the electrogram: what causes fractionation? J Electrocardiol 1988;21 Suppl:S69-73.
 • 22. Friedman PL, Fenoglio JJ, Wit AL. Time course for reversal of electrophysiological and ultrastructural abnormalities in subendocardial Purkinje fibers surviving extensive myocardial infarction in dogs. Circ Res 1975;36:127-44.
 • 23. Wiener I, Mindich B, Pitchon R. Fragmented endocardial electrical activity in patients with ventricular tachycardia: a new guide to surgical therapy. Am Heart J 1984;107:86-90.
 • 24. Basaran Y, Tigen K, Karaahmet T, Isiklar I, Cevik C, Gurel E, et al. Fragmented QRS complexes are associated with cardiac fibrosis and significant intraventricular systolic dyssynchrony in nonischemic dilated cardiomyopathy patients with a narrow QRS interval. Echocardiography 2011;28:62-8.
 • 25. Calore C, Cacciavillani L, Boffa GM, Silva C, Tiso E, Marra MP, et al. Contrast-enhanced cardiovascular magnetic resonance in primary and ischemic dilated cardiomyopathy. J Cardiovasc Med (Hagerstown) 2007;8:821-9.
 • 26. Reddy CV, Cheriparambill K, Saul B, Makan M, Kassotis J, Kumar A, et al, Fragmented left sided QRS in absence of bundle branch block: sign of left ventricular aneurysm. Ann Noninvasive Electrocardiol 2006;11:132-8.
 • 27. Mahenthiran J, Khan BR, Sawada SG, Das MK. Fragmented QRS complexes not typical of a bundle branch block: a marker of greater myocardial perfusion tomography abnormalities in coronary artery disease. J Nucl Cardiol 2007;14:347-53.
 • 28. Weinberg SL, Reynolds RW, Rosenman RH, Katz LN. Electrocardiographic changes associated with patchy myocardial fibrosis in the absence of confluent myocardial infarction; an anatomic correlative study. Am Heart J 1950;40:745-59.
 • 29. Varriale P, Chryssos BE. The RSR’ complex not related to right bundle branch block: diagnostic value as a sign of myocardial infarction scar. Am Heart J 1992;123:369-76.
 • 30. Rocha S, Torres M, Nabais S, Gaspar A, Rebelo A, Magalhães S, et al. Non-ST elevation acute coronary syndrome: QRS duration and long-term prognosis. Rev Port Cardiol 2009;28:697-706.
 • 31. Brenyo A, Zaręba W. Prognostic significance of QRS duration and morphology. Cardiol J 2011;18:8-17.
 • 32. Ari H, Cetinkaya S, Ari S, Koca V, Bozat T. The prognostic significance of a fragmented QRS complex after primary percutaneous coronary intervention. Heart Vessels 2012;27:20-8.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.