RUHUŞEN KUTLU
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Selma ÇİVİ
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Gülseren PAMUK
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 58Sayı: 2ISSN: 1302-0234 / 1308-6316Sayfa Aralığı: 126 - 135Türkçe

153 4
Postmenopozal kadınlarda osteoporoz sıklığı ve frax tm skalası kullanılarak 10 yıllık kırık riskinin hesaplanması
Amaç: Bu çalışma, postmenopozal kadınlarda osteoporoz sıklığı ve Dünya Sağlık Örgütü kırık riskini değerlendirme skalası FRAXTM kullanılarak 10 yıllık kırık riskinin hesaplanması amacıyla tasarlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubumuz Aile Hekimliği polikliniğine başvuran 254 postmenopozal kadından oluştu. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) Dual-Enerji X-Ray Absorpsiyometri (DXA) ile ölçüldü. Dünya Sağlık Örgütü kırık riskini değerlendirme skalası FRAXTM ile 10 yıllık kırık riski KMY kullanılarak ve kullanılmayarak ayrı ayrı hesaplandı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 56,82±7,79 yıl, (min=36, max=78), %81,9’u (n=208) ev hanımı, %57,5’i (n=146) obez, %19,3'ü (n=46) sigara kullanıyordu. Osteoporoz ve osteopeni sıklığı sırasıyla %14,9 ve %39,2 idi. Lomber vertebra T skorları değerlendirildiğinde, %38,2’si (n=97) osteopenik (-1 ve -2,5 aralığında), %21,3’ü (n=54) osteoporotik (< -2,5) ve %40,6’sı normaldi (> -1,0). DXA ile yapılan femur ölçümlerinde hastaların %17,3’ünde (n=44) osteoporoz, %45,7’sinde (n=116) osteopeni, trokanterde %6,3’ünde (n=16) osteoporoz, %33,5’inde (n=85) osteopeni saptanmıştır. Major osteoporotik kırık ihtimali KMY ile %0,5 ile %12,0, KMY olmaksızın %0,1 ile %7,1 aralığında idi. Kalça kırığı için risk aralığı KMY ile %0,0 ile %10,0, KMY olmadan %0,0 ile %5,6 aralığında bulundu. Sonuç: Postmenopozal kadınlarda klinik açıdan osteoporozun erken teşhisi ve kırık riskinin önceden belirlenmesi hem istenmeyen sağlık sorunlarının engellenmesinde, hem de osteoporoza bağlı morbidite, mortalite ve sağlık harcamalarının azaltılmasında çok önemlidir.
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1.Fordham JN. Use of bone densitometry and other techniques in the diagnosis and management of osteoporosis. In: Osteoporosis. Your Questions Answered, Churchill Lvingstone, China, 2004. p. 79-98.
 • 2. Odabaşı E, Turan M, Bilgiç S, Kutlu M. Osteoporotik Kırıkların Doğum Sayısı ve Fertil Dönem Süresi ile İlişkisi. TAF Prev Med Bull 2009;8:1-4.
 • 3. Hüner B, Özgüzel MH, Atar S. Osteoporoz tanısında falangeal absorpsiyometri tekniğinin dual enerji X-Işını absorpsiyometri tekniği ile karşılalaştırılması. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2009;55:68-72.
 • 4. Schmitt NM, Schmitt J, Dören M. The role of physical activity in the prevention of osteoporosis in postmenopausal women-An update. Maturitas 2009;63:34-8.
 • 5. Hadjidakis DJ, Kokkinakis EP, Sfakianakis ME, Raptis SA. Bone density patterns after normal and premature menopause. Maturitas 2003;44:279-86.
 • 6. Sirola J, Kroger H, Honkanen R, Jurvelin JS, Sandini L, Tuppurainen MT, et al. Factors affecting bone loss around menopause in women without HRT: a prospective study. Maturitas 2003;45:159-67.
 • 7. Gallagher JC. Effect of early menopause on bone mineral density and fractures. Menopause 2007;14:567-71.
 • 8. Sarrel PM. Androgen deficiency: menopause and estrogen-related factors. Fertil Steril 2002;77 Suppl 4:S63-7.
 • 9. Johansson C, Mellström D. An earlier fracture as a risk factor for new fracture and its association with smoking and menopausal age in women. Maturitas 1996;24:97-106.
 • 10. Kanis JA, Burlet N, Cooper C, Delmas PD, Reginster JY, Borgstrom F, et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int 2008;19:399-28.
 • 11. Lombardi IJr, Oliveria LM, Monteiro CR, Confessor YQ, Barros TL, Natour J. Evaluation of physical capacity and quality of life in osteoporotic women. Osteoporos Int 2004;15:80-5.
 • 12. Akpolat V. Osteoporoz tanısında kullanılan kemik mineral yoğunluğu ölçüm yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi 2008;35:216-20.
 • 13. FRAX WHO Fracture Risc Assessment Tool. http://www.shef.ac.uk/ FRAX/tool.jsp?location Value=] Erişim Tarihi: 10.01.2010.
 • 14. Lips P, van Schoor NM. Quality of life in patients with osteoporosis. Osteoporos Int 2005;16:447-55.
 • 15. Turhanoglu AD, Özer C. Yaşlı kadınlarda osteoporoz tedavisinin yaşam kalitesine etkisi. Osteoporoz Dünyasından 2008;14:7-11.
 • 16. Gökçe Kutsal Y. Osteoporoz tanısında görüntüleme yöntemleri ve histomorfometri. In: Gökçe-Kutsal Y(Ed): Osteoporoz. Güneş Kitabevi, Ankara. 2005. p.103-124.
 • 17. Boonen S, Nijs J, Borghs H, Peeters H, Vanderschueren D. Identifying postmenopausal women with osteoporosis by calacaneal ultrasound, metacarpal digital X-ray radiogrammetry and phalangeal radiographicabsorptiometry: a comparative study. Osteoporos Int 2005;16:93-100.
 • 18. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Report of a WHO Study Group. World Health Organ Tech Rep Ser 1994;843:1-129.
 • 19. World Health Organization. Obesity: Prevention and Managing the Global Epidemic. WHO Obesity Technical Reports Series 894. WHO, Geneva, Switzerland, 2000.
 • 20. Kanis JA, Johnell O, Oden A, Johansson H, McCloskey E. FRAXTM and the assessment of fracture probability in men and women from the UK. Osteoporos Int 2008;19:385-97.
 • 21. Lorenc R, Głuszko P, Karczmarewicz E, Księżopolska-Orłowska K, Misiorowski W, Franek E, et al. Recommendations on the diagnosis and treatment of osteoporosis. Reducing the incidence of fractures through effective prevention and treatment. http://www.iofbonehealth.org/ download/osteofound/filemanager/policy_advocacy/pdf/poland- osteoporosis- consensus-08.pdf. Accessed: 01.08.2010.
 • 22. Melton LJ 3rd. How many women have osteoporosis now? J Bone Miner Res 1995;10:175-7.
 • 23. Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Osteoporosis is markedly underdiagnosed: A nationwide study from Denmark. Osteoporos Int 2005;16:134-41.
 • 24. Iki M, Kagamimori S, Kagawa Y, Matsuzaki T, Yoneshima H, Marumo F. Bone mineral density of the spine, hip and distal forearm in representative samples of the Japanese female population: Japanese Population- Based Osteoporosis (JPOS) Study. Osteoporos Int 2001;12:529-37.
 • 25. Gauthier A, Kanis JA, Martin M, Compston J, Borgström F, Cooper C, et al. Development and validation of a disease model for postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int 2011;22:771-80.
 • 26. Gemalmaz A, Dişçigil G, Söylemez A. Kentsel Bölgede Osteoporoz Taraması: Sıklık ve İlişkili Faktörler. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007;27:695-700.
 • 27. Wong PK, Christie JJ, Wark JD. The effects of smoking on bone health. Clin Sci (Lond) 2007;113:233-41.
 • 28. Akhter MP, Lund AD, Gairola CG. Bone biomechanical property deterioration due to tobacco smoke exposure. Calcif Tissue Int 2005;77:319-26.
 • 29. Sewon L, Laine M, Karjalainen S, Doroguinskaia A, Lehtonen-Veromaa M. Salivary calcium reflects skeletal bone density of heavy smokers. Arch Oral Biol 2004;49:355-8.
 • 30. Kara B. Osteoporozda gözardı edilen bir risk faktörü: Sigara içmek. Turk J Geriatr 2009;12:49-54.
 • 31. Pınar G, Pınar T, Doğan N, Karahan A, Algıer L, Abbasoglu A, et al. Kırk beş yaş ve üstü kadınlarda osteoporoz risk faktörleri. Dicle Tıp Dergisi 2009;36:258-66.
 • 32. Demir B, Haberal A, Geyik P, Baskan B, Ozturkoglu E, Karacay O, et al. Identification of the risk factors for osteoporosis among postmenopausal women. Maturitas 2008;60:253-6.
 • 33. Robitaille J, Yoon PW, Moore CA, Liu T, Irizarry-Delacruz M, Looker AC, et al. Prevalence, family history, and prevention of reported osteoporosis in U.S. women. Am J Prev Med 2008;35:47-54.
 • 34.Yoshimura N. Intervention in lifestyle factors for the prevention of osteoporosis and osteoporotic fractures. Clin Calcium 2005;15:1399-408.
 • 35.Çöl M. Osteoporoz Epidemiyolojisi. T Klin J Med Sci 2000;20:35-9.
 • 37.Gerdhem P, Obrant KJ. Bone mineral density in old age: the influence of age at menarche and menopause. J Bone Miner Metab 2004;22:372-5.
 • 38. Erhan B, Gündüz B. Postmenopozal osteoporotik kadınlarda fraktürün yaşam kalitesi üzerine etkisi. Osteoporoz Dünyasından 2006;12:31-4.
 • 39. Kim YM, Hyun NR, Shon HS, Kim HS, Park SY, Park IH, et al. Assessment of clinical risk factors to validate the probability of osteoporosis and subsequent fractures in Korean Women. Calcif Tissue Int 2008;83:380-7.
 • 40. Chen YT, Miller PD, Barrett-Connor E, Weiss TW, Sajjan SG, Siris ES. An approach for identifying postmenopausal women age 50-64 years at increased short-term risk for osteoporotic fracture. Osteoporos Int 2007;18:1287-96.
 • 41. Aksu A, Zinnuroglu M, Karaoglan B, Akın S, Kutsal YG, Atalay F, et al. Osteoporoz, eğitim durumu ve farkındalık düzeyi araştırma sonuçları. Osteoporoz Dünyasından 2005;11:36-40.
 • 42. Lukert B, Higgins J, Stoskopf M. Menopausal bone loss is partially regulated by dietary intake of vitamin D. Calcif Tissue Int 1992;51:173-9.
 • 43. Gur A, Nas K, Cevik R, Sarac AJ, Ataoglu S, Karakoc M. Influence of number of pregnancies on bone mineral density in postmenopausal women of different age groups. J Bone Miner Metab 2003;21:234-41.
 • 44. Fujiwara S, Kasagi F, Yamada M, Kodama K. Risk factors for hip fracture in a Japanase cohort. J Bone Miner Res 1997;12:998-1004.
 • 45. Başaran A, Sarıbay GF, Akın S, Korkusuz F. Kafein ve kemik mineral yoğunluğu ilişkisi. Turkish Journal Of Geriatrics 2005;8:61-8.
 • 46. Dequeker J, Ranstam J, Valsson J, Sigurgevisson B, Allander E. The Mediterranean Osteoporosis (MEDOS) Study questionnaire. Clin Rheumatol 1991;10:54-72.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.