Ahmet OKUŞ
(Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Konya, Türkiye)
ABDÜLHALİM SERDEN AY
(Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi, İç Hastalıklar Bölümü, Amasya, Türkiye)
Mustafa ÇARPRAZ
(Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Konya, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 10Sayı: 2ISSN: 1304-3889 / 1304-3897Sayfa Aralığı: 79 - 82Türkçe

112 0
Chilaiditi syndrome
Chilaiditi sendromu kolonun hepatik fleksurasının veya ince bağırsak anslarının aralıklı veya sürekli olarak karaciğer ile diafragma arasına girmesi sonucu oluşan bir tablodur. Bu sendrom sıklıkla asemptomatik olup tanı genellikle radyolojik olarak konulur ve Chilaiditi işareti olarak adlandırılır. Ancak bu duruma bağlı olarak bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz distansiyonu, aralıklı intesti- nal obstrüksiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri şikayetler meydana gelebilir ve semptomatik olduğunda Chilaiditi sendromu olarak tanımlanır. Ender rastlanan ve tedavisi semptomatik olan bu sendrom bugüne kadar birçok hastalık ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada Chilaiditi sendromunun sıklığı ve etyolojide rol alan faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Hastanemiz radyoloji ünitesinde 1 yıl içinde çekilen tüm karın tomografileri retrospektif olarak tarandı. Chilaiditi bulgusu olan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi, demografik ve klinik bulguları kaydedildi. Çekilen 3520 karın tomografisinde 18 Chilaiditi işareti tespit edildi ve hastalar retrospektif olarak analiz edildi. 2 hasta semptomatik olup (Chilaiditi sendromu) kalanlar asemptomatik idi. Yaş ortalaması 69,3 olup olguların biri hariç tümümde yandaş kronik bir hastalık mevcut idi. Chilaiditi işareti tespit edilen hastaların 3ü kadın olup kalan 15 olgu erkek idi. 3520 karın tomografisinde Chilaiditi bulgusu 18 olgu olup görülme oranı % 0,19 olarak hesaplanmıştır. 2 olgu Chilaiditi sendromu olup tüm Chilaiditi bulgularının ancak % 11inin Chilaiditi sendromu olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucu olarak literatür bilgileri eşliğinde Chilaiditi işareti ve Chilaiditi sendromu için en önemli etyolojik faktörün ileri yaş, erkek cinsiyet ve kronik yandaş hastalıkların olduğu söylenebilir. Radyolojik olarak da olsa Chilaiditi işareti tespit edildiğinde gastrointestinal traktus gözden geçirilmeli, pneumoperitoneum ve diğer karışabileceği durumlar ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Orangio GR,Fazio VW, Winkelman E, McGonagle BA.The Chilaiditi syndrome and associated of the transverse co- lon. An indication for surgical theraphy. Dis Colon Rectum 1986; 29(10):653-6.
 • 2.Risaliti A, De Anna D, Terrosu G, Uzzau A, Carcoforo P, Bresadola F. Chilaiditi’s syndrome as a surgical and non- surgical problem. Surg Gynecol Obstet 1993;176(1):55-8.
 • 3.Elçin CN, Erdem G, Taşçı İ, et al. Respiratory distress, constipation and acute myocardial infarction in associa- tion with chilaiditi’s syndrome: A case report. Anatol J Clin Investig 2008; 2(4): 167-70.
 • 4.Barrosa Jornet JM, Balaguer A, Escribano J, Pagone F, Domonech J, del Castillo D. Chiladiti Syndrome asso- ciated with transverse colon first report in a paediatric patient and review of the literature. Eur J Pediatr Surg 2003;13(6):425-8.
 • 5.Widjaja A, Walter B, Bleck JS, et al. Diagnosis of Chilaiditi’s sydrome with abdominal ultrasound. Z Gastroenterol 1999;37(7):607-10.
 • 6.Plorde JJ, Raker EJ. Transverse colon volvulus and asso- ciated Chilaiditi’s syndrome: case report and literarure review. Am J Gastroenterol 1996;91(12):2613-6.
 • 7.Havanstrite KA, Haris JA, Rivera DE. Splenic fleksure vol- vulus in association with Chilaiditi syndrome :report of a case. Am Surg1999;65 (9):874-6.
 • 8. Çetinkaya E, Razi CH, Gündüz M. Chilaidit Sendromu: Olgu Sunumu. T Klin J Pediatr 2004;13(1):33-6.
 • 9. de Paula PR, Bartolomucci AC, Bassi DG, Silva MA. Chilaiditi syndrome associated the volvuus of the tans- verse colon. AMB Rev Assoc Med Bras 1991;37(2):96-8.
 • 10. Mattheews J, Beck GW, Bowley DM, Kingsnorth AN. Chilaidit syndrome and recurrent colonic volvulus: a case report. J R. Nav Med Serv 2001;87(2):111-2.
 • 11. Langlois-Zantain O, Eroukhmanoff P, Richard A, Lafaix C. Supra-hepatic appandicitis and Chilaiditi syndrome. Ann Chir 1978;32(7):384-5.
 • 12. Murhy JM, Maibaum A, Alexander G, Dixon AK. Chilaiditi’s syndrome and obesity. Clin Anat 2000;13(3):181-4.
 • 13. Sendon JL. Primary lung cancer and the Chilaiditi syn- drome. Chest 1975 ;67(1):130.
 • 14. Pranava VM, Prakash NS, Srinivas PS, Sirinivas V, Sirinivas GV.Chilaiditi syndrome with hypertension. J assoc Physcians İndia 2000 ;48(6):641-2.
 • 15. Miyaoka T, Seno H, Itoga M, et al. Chilaiditi syndrome as- sociated schizophrenia: 3 cases reports. J Clin Psychiatry 2001;62(1):58-9.
 • 16. White JJ, Chavez EP, Souza J. Internal hernia of the trans- verse colon-Chilaiditi syndrome in a child. J Pediatr Surg 2002;37(5):802-4.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.