KAMİLE ULUKAPI
(Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Organik Tarım Programı, Antalya, Türkiye)
Sabirye ATMACA
(Akdeniz Üniversitesi, Gazipaşa M. Rahmi Büyükballı MYO Bahçe Tarımı Programı, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 30Sayı: 2ISSN: 1300-3496 / 2149-2182Sayfa Aralığı: 62 - 70Türkçe

90 1
Türkiye'de doğal olarak yetişen capparis spinosa L.‘nın ın vitro ve ın vivo koşullarda çimlendirilme olanakları
Capparis spp., elverişsiz topraklar ve yüksek sıcaklık gibi olumsuz çevre koşullarına gösterdiği toleranstan dolayı Akdeniz ülkeleri için önemli bitkilerden biridir. Bununla birlikte, dormansiden dolayı tohumlarının çimlenme yüzdeleri oldukça düşüktür. Tohum çimlenme yüzdesini arttırmak için yapılan bu çalışmada sülfürik asit (H2SO4) ve giberellik asit (GA 3) kullanılmıştır. Capparis spinosa L. tohumları, farklı süre ve konsantrasyonlarda GA3 ve H2SO4 ön uygulamalarına tabi tutulmuşlardır. Araştırma sonuçlarına göre in vivo koşullarda en iyi çimlenme sonucu 30 dakika derişik H2SO 4 + 600 ppm GA 3 (%30.55), in vitro koşullarda ise 30 dakika H2SO4 + 200 ppm GA 3 (%61.11) ön uygulamasına tabi tutulan kapari tohumlarından elde edilmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akgül, A. 1996. Yeniden Keşfedilen Lezzet: Kapari ( Capparis spp.). Gıda. 21 (2): 119-128.
 • Alkire, B. 1998. Capers. Purdue New Crop FactSheet. Center for New Crops and Plant Products. Purdue University. http://www.hort.purdue.edu/newc rop/cropfactsheets/caper.html (Erişim tarihi: Ekim 2012).
 • Anonim, 2007. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. Ankara. 176 s.
 • Arslan, N., Söyler, D. 1999. Değişik Ön Muamele Görmüş Kebere (Capparis spinosa L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Araştırmalar. Ekin, 3 (7): 78– 82.
 • Ayaoğlu, F., Mert, A. 1999. Farklı Soğuklama Süresi ve Kimyasal Uygulamaların İki Kebere Türünde ( Capparis spinosa L., Capparis ovata Desf.) Tohum Çıkışı Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi. 5 (2): 77–80.
 • Bahrani, M. J., Ramazani Gask M., Shekafandeh A., Taghvaei, M. 2008. Seed Germination of Wild Caper (Capparis spinosa L., var. parviflora) as Affected by Dormancy Breaking Treatments and Salinity Levels. Seed Science and Technology. 36 (3): 776-780(5).
 • Bilgin, M. 2004. Kapari Yurtiçi Piyasa ve Ürün Araştırması. İstanbul Dış Ticaret Odası Dış Ticaret Şubesi. İstanbul. http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-52.pdf (Erişim: 31 Ekim 2012).
 • Davis, P. H. 1965. Flora of Turkey. Edinburg University Press. 1: 495-498.
 • Elias, R., Al-Safadi, B. 2011. Improvement of Caper (Capparis spinosa L.) Propagation Using In Vitro Culture and Gamma Irradiation. Scientia Horticulturae, 127: 290–297.
 • Harlan, J., R. 1951. Anatomy of Gene Centers. The American Naturalist, 85: 97-103.
 • Inocencio, C., Alcaraz, F., Calderon, F., Obon, C., Rivera, D. 2002. The Use of Floral Characters in Capparis sect. Capparis to Determine the Botanical and Geographical Origin of Capers. European Food Research and Technology, 214:335–339.
 • Khaninejad, S., Arefi, I. H., Kafi, M. 2012. Effect of Priming on Dormancy Breaking and Seedling Establishment of Caper (Capparis spinosa L.). International Conference on Applied Life Sciences September 10-12, 2012, TURKEY.
 • Kıtıkı A. 1996. Kapari Tarımı. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Çiftçi Broşürü. İzmir. No:76, 9 s.
 • Murashige, T., Skoog, F. 1962. A Revised Medium for Rapid Growth and Bioassays With Tobacco Tissue Cultures. Physiologia Plantarum, 15: 473-497.
 • Ölmez, Z., Yahyaoğlu, Z., Üçler, A. Ö. 2004. Effects of H2SO4, KNO3 and GA3 Treatments on Germination of Caper (Capparis ovata Desf.) Seeds. Pakistan Journal of Biological Sciences. 7(6): 879-882.
 • Olmez, Z., Gokturk, A., Gulcu, S. 2006. Effects of Cold Stratification on Germination Rate and Percentage of Caper ( Capparis ovata Desf.) Seeds. Journal of Environmental Biology. 27(4): 667-670.
 • Piotto, B., Bartolini, G., Bussotti, F., García, A. A. C., Chessa, I., Ciccarese, C., Ciccarese, L., Crosti, R., Cullum, F. C., Di Noi, A., García-Fayos, P., Lambardi, M., Lisci, M., Lucci, S., Melini, S., Reinoso, J. C. M., Murranca, S., Nieddu, G. ,Pacini, E., Pagni, G., Patumi, M., García, F. P., Piccini, C., Rossetto, M.,Tranne, G. Tylkowski, T. 2003. Seed Propagation of Mediterranean Trees and Shrubs. p: 19-20. APAT - Agency for the Protection of the Environment and for Technical Services Roma – Italy.
 • Rivera, D., Inocencio, C., Obon, C., Reales, A., Alcaraz, F. 2002. Archaeobotany of Capers (Capparis) (Capparaceae). Vegetation History Archaeobotany, 11: 295-313.
 • SAS, 1985. SAS Institute Inc. SAS /STAT. Guide for Personal Computers. Version 6, 4thed.vol.2 Cary, NC, USA.
 • Sayılır, A., Özzambak, E., Özen, Ş., Eşiyok, D. 2007. Kapari Türlerinin (Capparis L.) Tohumla ve Doku Kültürü ile Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 31: 71-80.
 • Söyler, D., Arslan, N. 2004. Kebere (Capparis ovata Desf.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Farklı Ön Uygulamalar, Sıcaklık ve Işıklanmanın Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi. 10 (2): 127-132.
 • Tansı, S., Çulcu, A., Nacar, S. 1997. Kebere (Capparis spinosa L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Araştırmalar. II. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Samsun., s: 681–683,
 • Trewartha, J., Trewartha, S. 2005. Producing Capers in Australia. Rural Industries Research and Development Corporation Publication No: 05, 132 pp.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.