Ebru MIHÇI
(Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye)
ALİ OZAN ÖNER
(Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye)
FUNDA AYDIN
(Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye)
Hülya Aydın GÜNGÖR
(Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye)
HİLMİ UYSAL
(Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye)
Akın YILDIZ
(Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye)
Fırat GÜNGÖR
(Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 49Sayı: 3ISSN: 1309-4866 / 1309-4866Sayfa Aralığı: 228 - 230İngilizce

67 5
Glioblastoma multiforme mimicking mixed primary progressive aphasia: A case report
Glioblastoma multiforme (GBM) santral sinir sisteminin en sık görülen, hızlı ilerleyen, kötü prognozlu primer tümörüdür. GBM’li hastalarda, fokal nörolojik defisitlere ek olarak baş ağrısı, nöbet ve bilişsel bozukluklar görülebilir. İntrakranyal kitleler bilişsel bozukluğun eşlik etmesine bağlı olarak demansta ayırıcı tanı olarak düşünülmelidir. Burada, afazi ve unutkanlığı olan, kranyal MR görüntülemeleri normal saptanmış 72 yaşında kadın hasta sunuyoruz. Primer prograsif afazi (PPA) ayırıcı tanısı için yapılan FDG PET/BT çalışmasında sol temporal lobda hipermetabolik lezyon gösterildi. Tekrar edilen MRG kitle lezyonunu doğruladı. Kitle lezyonu cerrahi olarak çıkarıldı ve histopatoloji sonucu GBM olarak bulundu. Hızlı seyirli primer progresif afazi ayırıcı tanısında, beyin tümörünün de değerlendirilmesi gerekliliğini vurguluyoruz.
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
Fen > Tıp > Psikiyatri
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1.Adamson C, Kanu OO, Mehta AI, Di C, Lin N, Mattox AK, Bigner DD. Glioblastoma multiforme:a review of where we have been and where we are going. Expert Opin Investig Drugs 2009; 18:1061-1083.
  • 2.Preusser M, Haberler C, Hainfellner JA. Malignant glioma: Neuropathology and Neurobiology. Wien Med Wochenschr 2006; 156:332-337.
  • 3.Gerstner ER, Sorensen AG, Jain RK, Batchelor TT. Advances in neuroimaging techniques for the evaluation of tumor growth, vascular permeability, and angiogenesis in gliomas. Curr Opin Neurol 2008; 21:728-735.
  • 4.Iacob G, Dinca EB. Current data and strategy in glioblastoma multiforme. J Med Life 2009; 2:386-393.
  • 5.Gorno-Tempini ML, Hillis AE, Weintraub S, Kertesz A, Mendez M, Cappa SF, Ogar JM, Rohrer JD, Black S, Boeve BF, Manes F, Dronkers NF, Vandenberghe R, Rascovsky K, Patterson K, Miller BL, Knopman DS, Hodges JR, Mesulam MM, Grossman M Classification of primary progressive aphasia and its variants. Neurology 2011; 76:1006-1014.
  • 6.Knels C, Danek A. Loss of word-meaning with spared object semantics in a case of mixed primary progressive aphasia. Brain Lang 2010; 113:96-100.
  • 7.Mesulam M, Wieneke C, Rogalski E, Cobia D, Thompson C, Weintraub S. Quantitative Template For Subtyping Primary Progressive Aphasia. Arch Neurol 2009;66:1545-1551.
  • 8.Panegyres PK, McCarthy M, Campbell A, Lenzo N, Fallon M, Thompson J. Correlative studies of structural and functional imaging in primary progressive aphasia. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2008; 23:184-191.
  • 9.Josephs KA, Duffy JR, Fossett TR, Strand EA, Claassen DO, Whitwell JL, Peller PJ. Fluorodeoxyglucose F18 Positron Emission Tomography in Progressive Apraxia of Speech and Primary Progressive Aphasia Variants. Arch Neurol 2010; 67:596-605.
  • 10.Ghorayeb I, Series C, Parchi P, Sawan B, Guez S, Laplanche JL, Capellari S, Gambetti P, Vital C. Creutzfeldt-Jakob disease with long duration and panencephalopathic lesions: Molecular analysis of one case. Neurology 1998; 51:271-274.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.