Sinan AY
(Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Deniz ÖZDEMİR
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Mustafa ÖZTÜRK
(Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Serkan POLAT
(Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2002Cilt: 44Sayı: 4ISSN: 1302-0471 / 2146-8052Sayfa Aralığı: 395 - 398Diğer

220 3
An assessment of dental anxiety in oral surgery patients
Amaç: Bu çalışmada, farklı cerrahi işlemler yapılması planlanan hastalarda dental anksiyetenin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: C. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi A.D. Ç. Hastalıkları ve Cerrahisi kliniğine tedavi amacıyla başvuran 120 hasta tarafından hasta bekleme salonunda kişisel bilgi ve Süreksiz Durumluluk/Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) formları doldurulmuştur. Bulgular: Kadınlarda Durumluluk Kaygı (STAI-S) skoru erkeklerden daha yüksek görülürken, Sürekli Kaygı (STAI-T) skorları arasında fark gözlenmedi. Refakatçi ile gelen hastalarda STAI-S skorları diğer hastalardan daha yüksek çıkarken, STAI-T skorları benzer bulundu. Daha önceki dental tedavilere bağlı, normal veya ameliyat ile çekim bekleyen hastalarda anksiyete düzeyleri arasında önemli bir fark görülmedi. Sonuç: Cerrahi gerektiren işlemlerin diş hekimliğinde en çok anksiyeteye neden olması beklenmekle birlikte, gerçekte hastanın anksiyete düzeyini belirleyen ana faktör kişisel durumudur.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Peretz, B., Katz, J., Eldad, A.: Behaviour of dental phobic residents of large and small communities. Bras DentJ 10: 23-8, 1999.
 • 2. Locker, D., Liddell, A., Dempster, L, Shapiro, D.: Age of onset of dental anxiety. J Dent Res 78: 790-6, 1999.
 • 3. Alwin, N.R, Murray, J.J., Britton, P.G.: An assessment of dental anxiety in children. BrDent J 171: 201-17, 1991.
 • 4. Henderson. B.N., Tripleti, R.G., Gage, T.W.: Anxiolytic therapy. Oral and intravenous sedation. Dent Clin North Am 38: 603-17, 1994.
 • 5. Stabholz, A., Peretz, B.: Dental anxiety among patients prior to different dental treatments. Int Dent J 49: 90-4, 1999.
 • 6. Corah, N.L, O'Shea, R.M., Ayer, W.A.: Dentists management of patients' fear and anxiety. JADA 110:734-6, 1985.
 • 7. Boorin, M.R.: Anxiety: Its manifestation and role in the dental patient. Dent Clin North Am 39:523-39, 1995.
 • 8. Wiener, A.A.: Dental anxiety: differentiation, identification and behavioural management. J Can Dent Assoc 58: 580-5, 1992.
 • 9. Milgrom, P., Weinstein, P.: Dental fears in general practice: new guidelines for assessment and treatment, int Dent J 43: 288-93, 1993.
 • 10. Corah, N.L, O'Shea, R.M., Bissell, G.D., Thines, T.J., Mendola, P.: The dentist-patient relationship: perceived dentist behaviours that reduce patient anxiety and increase satisfaction. JADA 116: 73-6, 1988.
 • 11. Spielberger, CD., Gorsuch, R.L, Lushene, R.E.: Manual for State-Trait Anxiety inventory. California Consulting Psychologists Press. 1970.
 • 12. Öner, N., Le, Compte, A.: Süreksiz Durumluluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul, Boğaziçi Yayınları. 1983.
 • 13. Le, Compte, W. A., Öner, N.: Development of the Turkish Edition of the State-Trait Anxiety Inventory, Eds.: Spielberger, CD, Guerrero, D: Cross Cultural Anxiety I. Washington DC, Hemisphere Publishing Corp. 1976, p. 51-68.
 • 14. Kvale, G., Berg, E., Raadal, M.: The ability of Corah's Dental Anxiety Scale and Spielberger's State Anxiety Inventory to distinguish between fearful and regular Norwegian dental patients. Ada Odontol Scand 56: 105-9, 1998.
 • 15. Hakeberg, M., Berggren, U.: Dimensions of the Dental Fear Survey among patients with dental phobia. Ada Odontol Scand 55: 314-8, 1997.
 • 16. Öcek, Z.A., Karababa, A.O., Türk, M., Çiçeklioğlu, M.: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Başvuran Hastalarda Dental Anksiyete Etiyolofısinin Değerlendirilmesi. EÜ Diş Hek Fak Derg 22: 121-9, 2001.
 • 17. Özdemir, A.K., Özdemir, H.D., Coşkun, A., Taşveren, S.: Diş Hekimliği Fakültesinde Protez Kliniği İle Diğer Kliniklerde Hasta Anksiyetesinin Araştırılması. CÜ Diş Hek Fak Derg 4: 71-4, 2001.
 • 18. Brand, H.S., Gortzak, R.A., Ahraham-lnpijn, L: Anxiety and heart rate correlation prior to dental check-up. Int Dent J 45: 347-51, 1995.
 • 19. Hagglin, C, Berggren, U., Hakeberg, M., Hallstrom, T, Bengtsson, C: Variations in dental anxiety among middle-aged and elderly women in Sweden: A longitudinal study between 1968 and 1996. J Dent Res 78: 1655-61, 1999.
 • 20. Earl, P.: Patients' anxieties with third molarsurgery. Br J Oral Maxiliofac Surg 32: 293-7, 1994.
 • 21. Milgrom, P., Mancl, L, King, B., Weinstein, P.: Origins of childhood dental fear. Behav Res Ther 33: 313-9, 1995.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.