Metin DURU
(Uşak Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Zootekni Bölümü, Uşak, Türkiye)
Ahmet ŞAHİN
(Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 5Sayı: 2ISSN: 2146-0574 / 2536-4618Sayfa Aralığı: 99 - 109Türkçe

171 8
Erkek ve Dişi Çakşır (Ferula eleaochytris) Kökü Tozunun Yumurtacı Tavuklarda Verim ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkisi
Bu çalışma beyaz yumurtacı tavuklarda erkek ve dişi çakşır (Ferula eleaochytris) bitki kökü tozunun performans özellikleri ve yumurta kalite kriterleri üzerine etkilerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Deneme grupları ticari yumurta kilogram yemine 0 (kontrol), 5 ve 10 g dişi çakşır, 5 ve 10 g erkek çakşır kökü tozu eklenerek 5 gruptan oluşturulmuştur. Denemede 32 haftalık yaşta her grupta 16 olmak üzere toplam 80 beyaz yumurtacı tavuk (Süper Nick) kullanılmıştır. Yumurta verimi ve yem tüketimi 8 hafta boyunca günlük, yumurta kalite kriterleri ise deneme ortasında ve sonunda tespit edilmiştir. Deneme sonuçlarına göre kontrol grubuna göre diğer gruplar arasındaki performans özellikleri ve yumurta kalite kriterleri arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmamıştır (P>0.05). Çalışmanın sonunda erkek ve dişi çakşır kökü tozunun yumurtacı tavuklarda performans özellikleri ve yumurta kalite kriterlerini etkilemediği tespit edilmiştir
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Entomoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abourashed EA, Galal AM, El-Feraly FS, Khan IA, 2001. Separation and quantification of the major daucane esters of Ferula hermonis by HPLC. Planta Medica, 67(7): 681-682. Adıyaman E, Ayhan V, 2010. Etlik piliçlerin beslenmesinde aromatik bitkilerin kullanımı (Derleme). Hayvansal Üretim, 51(1): 57-63.
 • Anonim, 2002. Ekolojik (organik, biyolojik) Tarımda Hayvancılık. http://www.setbir.org.tr/makale.htm. (Erişim tarihi: 02 Mayıs, 2003).
 • Anonim, 2008. Çakşır Otu. http://www.bitkisel-tedavi.net/sifalibitkiler/caksir-otu.htm. (Erişim tarihi: 10 Mart, 2009).
 • Anonim, 2009a. Çakşır Otu. http://www.dogaltedavi.com/store/ sifali_bitkiler_ayrinti.asp?bitki _id=182. (Erişim tarihi: 13 Şubat, 2009).
 • Anonim, 2009b. Çakşır Otu (Ferula communis)/Umbelliferae. http://www.hanimlar.com /moduller.php?modul=makale_ oku&id=180. (Erişim tarihi: 13 Mart, 2009).
 • Anonim, 2009c. Çakşır Otu Nedir? http://www.anlambilim.net/ caksir-otu-nedir-14564.htm. (Erişim tarihi:14 Mart, 2009).
 • Anonim, 2010. Çakşır Kökü. http://www.trendhayat.com/beslenme/ caksir-koku-801/. (Erişim tarihi: 24 Nisan, 2010].
 • AOAC, 1990. Official Methods of Analysis. 15th ed. Association of Official Analytical Chemists. Washington, DC., USA.
 • Appendino G, 1997. The toxin of Ferula communis L. virtual activity. Real Pharmacology, 1-15.
 • Bulgurlu Ş, Ergül M, 1978. Lepper Yöntemi. Yemlerin Fiziksel ve Biyolojik Analiz Metodları. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 127, İzmir, 176 s.
 • Canoğulları S, Baylan M, Çopur G, Şahin A, 2009. Effects of dietary Ferula elaeochytris root powder on the growth and reproductive performance of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica): it is not recommended in a breeder diet. Archiv für Geflügelkunde, 73(1): 56-60.
 • Çopur G, Duru M, Şahin A, Canoğulları S, Baylan M, 2004. Çakşır (Ferula eleaochytris) kökü tozunun bronz hindilerde yumurta verim ve bazı yumurta verim özeliklerine etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1-2): 85-92.
 • Duru M, 2010. Bazı tıbbi ve aromatik bitki tozlarının farklı taşıyıcılarla kaplanması ile elde edilen yem katkılarının kanatlılarda verim ve metabolizma üzerine etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Doktora Tezi, 245 s.
 • Düzgüneş O, Kesici T, Kavuncu O, Gürbüz F, 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları-II). Ankara, 186 s.
 • Filik G, 2009. Rasyona ilave edilen çakşır (Ferula eleaochytris) kökü tozunun yumurtacı tavuklarda yumurta verimi ve kalite özelliklerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, 44 s.
 • Filik G, Bozkurt Kiraz A, Kutlu HR, 2011. Soyasız hazırlanan yumurtacı tavuk yemine östrojenik etkili çakşır (Ferula eleaochytris) kökü tozu ilavesinin yumurta verimi ve kalitesine etkileri. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 29 Haziran-2 Temmuz 2011, Samsun.
 • Güler T, Dalkılıç B, 2005. Aromatik bitkilerin organik (ekolojik) hayvancılıkta kullanım imkanı (Derleme). Doğu Anadolu Bolgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), 3(2): 13-20.
 • Homady MZ, Khleifat KM, Tarawneh KK, Al-Raheil IA, 2002. Reproductive toxicity and fertility effect of Ferula hermonis extracts in mice. Theriogenology, 57: 2247-2256.
 • Jensen BB, 1998. The impact of feed additives on the microbial ecology of the gut in young pigs. Journal Animal Feed Science, 7: 45-64.
 • Kamel C, 2001. Natural Plant Extracts: Classical Remedies Bring Modern Animal Production Solutions. (Brufau). Feed Manufacturing in the Mediterranean Region. Improving Safety: from Feed to Food. Ciheam-Iamz Press, No. 54. Zaragoza.
 • Kutlu HR, 2001. Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü (Hayvansal Üretim Lisans Programı). Ders Notu, Adana, 294 s.
 • Kutlu HR, 2007. Büyüme uyarıcı antibiyotiklere karşi seçenek araniyor. Cumhuriyet/Tarım, 13.02.2007.
 • Maggi F, Cecchini C, Cresci A, Coman MM, Trillini B, Sagratini G, Papa F, 2009. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil from Ferula glauca L. (F. communis L. subsp. glauca) growing in Marche (central Italy). Fitoterapia, 80: 68-72.
 • Nazeer MS, Pahsa TN, Abbass AZ, 2002. Effect of yucca saponin on urease activity and development of ascites in broiler chickens. International Journal of Poultry Science, 1(6): 174-178.
 • Nehring K, 1960. Agriculturchemische Untersuchungs Methoden für Dünge-und Futtermittel Böden und Milch, verlag paul parey, Hamburg und Berlin, Deutschland.
 • NRC, 1994. Nutrient Requirements of Poultry. Ninth Revised Edition. Washington, D.C., 176 p.
 • Özen N, Kırkpınar F, Özdoğan M, Ertürk MM, Yurtman İY, 2005. Hayvan besleme. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi. 3-7 Ocak 2005, Ankara.
 • Peris S, Calafat F, 2003. Acidification and Other Physiological Additives. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/ c54/01600012.pdf. (Erişim tarihi: 08 Aralık, 2003).
 • SAS (1996): SAS User’ s Guide: Statistics, 1996 edit. SAS Institue, Inc., Carry, NC.
 • Şahin A, Kutlu HR, Duru, M, 2004. Effects of providing dietary Ferula eleaochytris powder to broiler chicks. XXII World’s Poultry Congress, 8-13 June 2004, İstanbul.
 • Şahin A, Yeter B, Camcı Ö, 2007. Broyler yemlerine ilave edilen Çakşır (Ferula eleaochytris) kökü tozunun ticari deneme şartlarında broyler civcivlerin besi performansına etkileri. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 24-28 Haziran 2007, Bursa.
 • Şahinler S, Şahin A, Görgülü Ö, 2005. Ferula eleaochytris powder effect in layer diet on feed intake and some egg parameters using a multivariate analysis method for repeated measure. Journal of Applied Animal Research, 28: 29-33.
 • Şenköylü, N., 2001. Modern Tavuk Üretimi. 3. Baskı, İstanbul, 538 s.
 • Tipu MA, Akhtar MS, Anjum MI. Raja ML, 2006. New dimension of medicinal plants as animal feed. Pakistan Vet. J., 26 (3): 144-148.
 • Tuncer Hİ, 2007. Karma yemlerde kullanımı yasaklanan hormon, antibiyotik, antikoksidiyal ve ilaçlar. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 47(1): 29-37.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.