FATİH ESAD TOPAL
(Sağlık Bakanlığı, Çankırı Devlet Hastanesi, Çankırı, Türkiye)
ENGİN ŞENEL
(Sağlık Bakanlığı, Çankırı Devlet Hastanesi, Çankırı, Türkiye)
Firdevs TOPAL
(Sağlık Bakanlığı, Çankırı Devlet Hastanesi, Çankırı, Türkiye)
Cem MANSUROĞLU
(Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 35Sayı: 2ISSN: 1305-0028 / 1305-0028Sayfa Aralığı: 199 - 205Türkçe

145 3
Hasta memnuniyeti araştırması: Bir devlet hastanesinin acil kliniğine başvuran hastaların memnuniyet düzeyleri
Amaç. Hastanelerin acil servisleri hastaların kabul edilmesi zorunlu olduğu, kesintisiz hizmet sunmak üzere ayrılmış servislerdir. Bu tanımlayıcı ve ileriye dönük anket çalışmasının amacı bir devlet hastanesi acil polikliniğine Ocak 2011-Aralık 2011 aylarında başvuran hastaların memnuniyet düzeylerini değerlendirmektir. Yöntem. On altı yaşından büyük, onay formu imzalamış 440 hasta çalışmaya alındı. Hastalara anket formunda 1 tanesi açık 31 tanesi kapalı uçlu toplam 32 soru soruldu. Çalışmaya başlamadan önce çalışmaya katılacak olan paramediklere çalışma hakkında eğitim verildi. Bulgular. Anket sonuçlarına göre acil servisimizin fiziki koşullarından hastaların yaklaşık %95’i ve genel olarak hastanemiz acilinden hastalarımızın yaklaşık %97’si memnundu. Sonuç. Hasta memnuniyeti anketleri, sağlık hizmetlerinin planlaması, sunumu ve iyileştirilmesinde yön gösterici bir rol üstlenmektedir. Daha kaliteli hizmet verilmesi için bu anketlerin periyodik olarak uygulanması yararlı olacaktır.
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • 1. Özcan M, Özkaynak V, Toktaş İ. Silvan Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerin Memnuniyet Düzeyleri. Dicle Tıp Derg 2008; 35: 96-101.
  • 2. Yağcı İM, Duman T. Hizmet Kalitesi - Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Hastane Türlerine Göre Karşılaştırılması: Devlet, Özel ve Üniversite Hastaneleri Uygulaması. Doğuş Üni Derg 2006; 7: 218-38.
  • 3. Emhan A, Bez Y, Dülek Ö. Bir üniversite hastanesine başvuran hastaların memnuniyet düzeyleri. Dicle Tıp Derg 2010; 37: 241-7.
  • 4. Şahbaz Karagün Ö, Acil Tıp Birimine Başvuran Hastalarda Hoşnutluk Düzeyi Ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, 2006.
  • 5. Çiftçi H, Topoyan M. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Başvurularının Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Aydın, 2005.
  • 6. Aşılıoğlu N, Akkuş T, Baysal K. Çocuk Acil Servisinde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Etmenlerin Araştırılması. Turk J Emerg Med 2009; 9: 65-72.
  • 7. Sarp N, Tükel B. İbni Sına Hastanesinde hasta memnuniyeti araştırması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1998; 52: 147-51.
  • 8. Kapaklı E, Soy Kök Z, Salgar K, Emin İcralar N, Başaran ES, Yaylı F. Moda Sağlık Ocağı'na Başvuranların Verilen Hizmetlerle İlgili Değerlendirmeleri. STED 2005; 14: 55-61.
  • 9. Taşlıyan M, Akyüz M. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyet Araştırması: Malatya Devlet Hastanesi'nde Bir. Alan Çalışması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2010; 12; 61-6.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.