Aytül GÜVEN
(Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye)
Münevver AKYÜZ YALÇINKAYA
(Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2002Cilt: 0Sayı: 7ISSN: 1302-597X / 2528-8911Sayfa Aralığı: 178 - 188Türkçe

129 2
Okul Yöneticilerinde Kaygı-İş Doyumu İlişkisinin İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı, özel ve devlet okullarında çalışan okul yöneticilerinin Maslow hiyerarşisine dayandırılan gereksinim alanlarında ne derecede doyum ya da duyumsuzluk gösterdikleri ve kaygı ile iş-doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmaya karılan 161 okul yöneticisinin 40' ı özel liselerde, 121' i devlet liselerinde görev yapmaktadır. Özel okullarda çalışan yöneticilerin iş doyumunun devlet okullarında çalışan yöneticilerden anlamlı derecede yüksek olduğu ve sürekli kaygı düzeylerinin de daha düşük olduğu belirlenmiştir. Okul yöneticilerinin iş doyumu ve sürekli kaygı düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemiştir.
DergiDiğerErişime Kapalı

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.