Barın SELÇUK
(Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye)
BURCU ÖNDER
(Çorlu Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Çorlu, Türkiye)
Murat İNANIR
(Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye)
Aydan KURTARAN
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Ilgın SADE
(Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye)
Elif YALÇIN
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
MÜFİT AKYÜZ
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 61Sayı: 2ISSN: 1302-0234 / 1308-6316Sayfa Aralığı: 125 - 129Türkçe

103 5
Karpal Tünel Sendromunda Median Palmar Kütanöz Sinir Etkilenimi
Amaç: Bu çalışmada amaç karpal tünel sendromunda (KTS), median palmar kutanöz sinir etkilenimini araştırmaktı. Gereç ve Yöntemler: Elektrofizyolojik olarak KTS tanısı almış ellerde, median palmar kutanöz sinirin duysal ileti çalışmasının elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesidir. Bulgular: Elektrodiagnostik olarak KTS tanısı almış 83 ekstremite ile 33 kontrol ekstremite incelendi. Karpal tünel sendromu olmayan ekstremitelerin hiçbirinde median palmar kutanöz sinir duysal ileti çalışmasına ait bir patolojiye rastlanmazken, KTS’si olan ekstremitelerin %62,7 (52)’sinde patolojiye rastlandı ve bu istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) idi. Hafif düzeyde KTS olan ekstremitelerin tümünde median palmar kutanöz sinir duysal yanıt potansiyeli elde edilirken, orta düzeyde KTS olan ekstremitelerin %20 (5/25)’ sinde, ağır düzeyde KTS olan ekstremitelerin ise %46,1 (6/13)’inde median palmar kutanöz sinir duysal yanıt potansiyeli elde edilemedi. KTS’nin şiddetine göre değerlendirildiğinde ise hafif düzeyde KTS olan ekstremitelerin %37,2 (16/43)’sinde palmar kutanöz sinirde elektrofizyolojik patolojiye rastlanırken, orta düzeyde KTS’si olan ekstremitelerin %92,6 (27/25)’sında ve ağır düzeyde KTS’si olan hastaların ise %84,6 (11/13)’sında patolojiye rastlandı. Sonuç: Median palmar kutanöz sinir KTS’sinde sıklıkla etkilenmekte ve bu yüzden KTS’nin elektrofizyolojik tanısında karşılaştırmalı sinir olarak kullanılması ideal değildir.
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Practice parameter for carpal tunnel syndrome (summary statement). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 1993;43:2406-9. [CrossRef]
 • 2. Jackson DA, Clifford JC. Electrodiagnosis of mild carpal tunnel syndrome. Arch Phys Med Rehabil 1989;70:199-204.
 • 4. Hobbs RA, Magnussen PA, Tonkin MA. Palmar cutaneous branch of the median nevre. J Hand Surg Am 1990;15:38-43. [CrossRef]
 • 5. Chang CW, Lien IN. Comparison of sensory nevre conduction in the palmar cutaneous branch and first digital branch of the median nevre: a new diagnostic method for carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 1991;14:1173-6. [CrossRef]
 • 6. Ayse TB, Feride G, Sümer G, Isik K, Mustafa G. The role of sensory nevre conduction study of the palmar cutaneous nevre in the diagnosis of carpal tunnel syndrome in patients with polyneuropathy. Neurol India 2007;55:17-21. [CrossRef]
 • 7. Rathakrishnan R, Therimadasamy AK, Chan YH, Wilder-Smith EP. The median palmar cutaneous nevre in normal subjects and CTS. Clinical Neurophysiol 2007;118:776-80. [CrossRef]
 • 8. Imai T, Wada T, Matsumoto H. Entrapment neuropathy of the palmar cutaneous branch of the median nevre in carpal tunnel syndrome. Clinical Neurophysiol 2004;115:2514-7. [CrossRef]
 • 9. Wada T, Imai T, Ishii S. Entrapment neuropathy of the palmar cutaneous branch of the median nevre concomitant with carpal tunnel syndrome: a case report. J Hand Surg Br 2002;27:583-5. [CrossRef]
 • 10. Werner RA, Andary M. Carpal tunnel syndrome: pathopysiology and clinical neurophysiology (Review). Clin Neurophysiol 2002;113:1373-81. [CrossRef]
 • 11. Jablecki CK, Andary MT, Floeter MK, Miller RG, Quartly CA, Vennix MJ, et al. Practice parameter: electrodiagnostic studies in carpal tunnel syndrome. Report of the American Association of Electrodiagnostic Medicine, American Academy of Neurology and American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology 2002;58:1589-92. [CrossRef]
 • 12. Bodofsky EB, Wu KD, Campellona JV, Greeberg WM, Tomaio AC. A sensitive new median-ulnar tecnique for diagnosing mild carpal tunnel syndrome. Electromyogr Clin Neurophysiol 2005;45:139- 44.
 • 13. Buckmiller FJ, Rickard TA. Isolated compression neuropathy of the palmar cutaneous branch of the median nerve. J Hand Surg Am 1987;12:97-9. [CrossRef]
 • 14. Haskin JS Jr. Ganglion-related compression neuropathy of the palmar cutaneous branch of the median nerve: a report of two cases. J Hand Surg Am 1994;19:827-8. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.