ALİ SAİT ALBAYRAK
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Rize, Türkiye)
Nurettin ÖZTÜRK
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Samsun, Türkiye)
Şevket TÜYLÜOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 8Sayı: 2ISSN: 1306-2174 / 1306-3553Sayfa Aralığı: 1 - 22Türkçe

215 2
MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE SERMAYE HAREKETLERİNİN İMKB-100 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Hisse senedi fiyatları, sermaye hareketleri ve makroekonomik göstergeler gibi çok sayıda değişken tarafından etkilenmektedir. Sermaye hareketleri özellikle istikrarlı ve düzenli olduklarında hisse senedi fiyatları üzerinde olumlu etkileri söz konusudur. Teorik olarak doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları gibi uluslararası sermaye hareketlerinin ülke ekonomilerinin performansı üzerine olumlu etkileri vardır. Bu çalışma 07.01.2005 ile 03.02.2012 dönemine ait 370 haftalık zaman serileri kullanılarak faiz oranları (MVFO), ABD dolar kuru (DLAK) ve altın fiyatları (ALTN) gibi değişkenler ile yabancı portföy yatırımları (PRTY) ve doğrudan yabancı yatırımlar (DYYT) gibi sermaye hareketlerinin İMKB-100 endeksi üzerine olan etkilerini incele-mektedir. Prais- Winston Regresyon analizi ampirik sonuçları ABD dolar kuru (DLAK), altın fiyatları (ALTN) ile yabacı portföy yatırımlarının (PRTY) İMKB-100 endeksi üzerinde açık ve önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir.
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adjasi, Charles K.D. (2009), "Macroeconomic Uncertainty and Conditional Stock-Price Volatility in Frontier African Markets: Evidence from Ghana," The Journal of Risk Finance, Vol.10, No.4, 333- 349.
 • Adjasi, Charles K.D., Nicholas B. Biekpe, Kofi A. Osei (2011), “Stock Prices and Exchange Rate Dynamics in Selected African Countries: A Bivariate Analysis,” Af rican Journal of Economic and Management Studies, Vol. 2, No.2, 143-164.
 • Alam, Md. Mahmudul and Md. Gazi Salah Uddin, (2009), “Relationship between Interest Rate and Stock Price: Empirical Evidence from Developed and Developing Countries,” International Journal of Business and Management, Vol. 4, No.3, 43-51.
 • Al-Shaskar, Adel (2004), “The Dynamic Relationship between Macroeconomic Factors and the Jordanian Stock Market,” International Journal of App lied Econometrics and Quantitative Studies Vol.1, No.1, 97-114.
 • Altay, Erdinç (2003), “The Effect of Macroeconomic Factors on Asset Returns: A Comparative Analysis of the German and the Turkish
 • Stock Markets in an APT Framework,” Betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Beitrag Nr. 48/2003, Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg.
 • Bernanke, Ben S. and Kenneth N. Kuttner (2005), “What Explains the Stock Market's Reaction to Federal Reserve Policy?” The Journal of Finance, Vol. 60, No. 3, 1221-1257.
 • Black, Angela J., Patricia Fraser and Ronald MacDonald (1997), “Business Conditions and Speculative Assets,” Manchester School of Economic & Social Studies, Vol.65, No.4, 379-393.
 • Büyükşalvarcı, Ahmet (2010), “The Effects of Macroeconomic Variables on Stock Returns: Evidence from Turkey,” Europ ean Journal of Social Sciences, Vol. 14, No. 3, 404-416.
 • Canova, Fabio and Gianni De Nicolo (1995), “Stock Returns and Real Activity: A Structural Approach,” Europ ean Economic Review, Vol. 39, 981-1015
 • Chan, Louis K. C., Jason Karceski, and Josef Lakonishok (1998), "The Risk and Return from Factors," Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 33, No.2, 159-188.
 • Demir, Yusuf (2001), “Hisse Senedi Fiyatlarını Etkileyen İşletme Düzeyindeki Faktörler ve Mali Sektör Üzerine İMKB’de Bir Uygulama,” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 109-130.
 • Durukan, M. Banu (1999), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi,” İMKB Dergisi, Yıl 3, Sayı 11, 23-29.
 • Fama, Eugene (1981), “Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money,” American Economic Review, Vol. 71, No. 4, 545-565.
 • Fama, Eugene (1990), “Stock returns, Expected Returns and Real Activity,” The Journal of Finance, Vol. 45, No. 4, 1089-1108.
 • Fama, Eugene and Kenneth R. French, (1989), “Business Conditions and Expected Returns on Stocks and Bonds,” Journal of Financial Economics, Vol.25, No.1, 23-49.
 • Ferson, Wayne and Campbell R. Harvey (1991), “The Variation of Economic Risk Premiums,” Journal of Political Economy , Vol.99, 385-415.
 • Flannery, Mark J. and Aris A. Protopapadakis (2002), “Macroeconomic Factors do Influence Aggregate Stock Returns,” The Review of Financial Studies, Vol. 15, No. 3, 751-782.
 • Gençtürk, Mehmet (2009), “Finansal Kriz Dönemlerinde Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi,” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 127-136.
 • Harvey, Andrew. C. (1993), Time Series Models, 2nd Edition, New York: Harvester Wheatsheaf.
 • Harasty, Hélène and Roulet Jacques (2000), “Modeling Stock Market Returns,” Journal of Portf olio Management, Vol.26, No.2, 33-46.
 • Humpe, Andreas and Peter Macmillan (2007), Can Macroeconomic Variables Exp lain Long Term Stock Market Movements? A comp arison of the US and Jap an, University of St Andrews The Centre for Dynamic Macroeconomic Analysis Working Paper, No: CDMA 07/20, UK, 1-20.
 • Hussainey, Khaled and Le Khanh Ngoc (2009),"The Impact of Macroeconomic Indicators on Vietnamese Stock Prices,” The Journal of Risk Finance, Vol.10, No.4, 321-332.
 • Karamustafa, Osman ve Aykut Karakaya (2004), “Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi,” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 2004/1, 23-35.
 • Kyereboah-Coleman, Anthony, Kwame F. Agyire-Tettey (2008), "Impact of Macroeconomic Indicators on Stock Market Performance: The Case of the Ghana Stock Exchange,” The Journal of Risk Finance, Vol.9, No.4, 365-378.
 • Oskenbayev, Yessengali, Mesut Yilmaz, Dauren Chagirov (2011), “The Impact of Macroeconomic Indicators on Stock Exchange Performance in Kazakhstan,” Af rican Journal of Business Management, Vol.5, No.7, 2985-2991.
 • Pal, Karam and Ruhee Mittal (2011),"Impact of Macroeconomic Indicators on Indian Capital Markets,” The Journal of Risk Finance, Vol. 12, No. 2, 84 – 97.
 • Pilinkus, Donatas (2010), “Macroeconomic Indicators and their Impact on Stock Market Performance in the Short and Long Run: The Case of the Baltic States,” Technological and Economic Develop ment of Economy , Vol. 16, No. 2, 291-304.
 • Ross, Stephen A., (1976), “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, ” Journal of Economic Theory , Vol. 13, 341-360.
 • Schwert, G. William (1990), “Stock Returns and Real Activity: A Century of Evidence,” The Journal of Finance, 45 (4), 1237-1257.
 • Sharpe, Steven A. (1999), Stock Prices, Expected Returns, and Inflation, Federal Reserve Board, Division of Research and Statistics, Washington.
 • Sohail, Nadeem and Zakir Hussain (2012), “Macroeconomic Policies and Stock Returns in Pakistan: A Comparative Analysis of Three Stock Exchanges,” Interdiscip linary Journal of Contemp orary Research in Business, Vol. 3, No. 10, 905-918.
 • Wickremasinghe, Guneratne (2011), "The Sri Lankan Stock Market and the Macroeconomy: An Empirical Investigation,” Studies in Economics and Finance, Vol. 28, No. 3, 179-195.
 • Zhou, Chunsheng (1996), Stock Market Fluctuations and the Term Structure, Board of Governors of the Federal Reserve System, Finance and Economics Discussion Series: 96/03.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.