Ezgi AYDEMİR
(Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye)
ENİSA MEDE
(Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 5Sayı: 1ISSN: 1309-6591Sayfa Aralığı: 13 - 38Türkçe

157 3
Integrating Target Culture in EFL Classrooms
Bu çalışmanın amacı, dil hazırlık programlarında çalışmakta olan ve İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten Türk okutmanların hedef kültürü sınıflarında entegre etme konusunda sınıf içi uygulamalarını ve algılarını araştırmaktır. Çalışmanın örneklemi olarak, araştırmaya Türkiyedeki devlet ve özel üniversitelerinde çalışan seksen (N=80) yabancı dil hazırlık programı okutmanı katılmıştır. Nicel veriler bir anket aracılığıyla elde edilmiş, nitel veriler iki grup katılımcıya uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme ve çağrışım tekniğine dayalı görüşmeyle toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, yabancı dil olarak İngilizce sınıfında hedef kültürü entegre etmeye ilişkin önemli çıkarımlar ortaya koymaktadır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.