Necmiye ŞİMŞİR CÖMERT
(Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aydın, Türkiye)
FUNDA ÇONDUR
(Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aydın, Türkiye)
MEHMET BÖLÜKBAŞ
(Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aydın, Türkiye)
SEDAT ALATAŞ
(Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aydın, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 52Sayı: 604ISSN: 1307-7112 / 2667-6907Sayfa Aralığı: 43 - 54Türkçe

105 2
Türkiye'de Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
Sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında fiziki sermaye kadar beşe- ri sermayenin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Beşeri sermayenin iki te- mel unsurunu eğitim ve sağlık oluşturmaktadır. Sağlık düzeyinin artması birey- lerin yaşam sürelerini uzatmakta, yaşam kalitelerini yükseltmektedir. Yaşam sü- resinin uzaması nedeniyle artan tasarrufların yatırımları artırması ekonomik bü- yümeyi olumlu etkilemektedir. Sağlıklı bireylerin verimlilik artışı da ekonomik bü- yüme üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Öte yandan sağlıklı bireyler eğitimden beklenen getirinin artmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, sağlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre değişkenler arasında kısa ve uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen katsayılara göre uzun dönemde, toplam sağlık harcamala- rının GSYH içindeki payı, bin kişiye isabet eden kaba ölüm oranı ve doktor sayı- sı ile ekonomik büyüme arasında negatif ilişki saptanmıştır. Kısa dönem sonuç- lara göre ise, cari dönemdeki toplam sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı ile ekonomik büyüme arasında negatif ilişki tespit edilmiştir.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.