ŞULE AYLA
(Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Gülden TUNALI
(Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Naciye KÖRKOCA
(Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Beyhan SAĞLAM
(Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Mehmet URAL
(Sağlık Bakanlığı, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye)
Kenan SOFUOĞLU
(Özel Medistate Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Bahar USLU
(Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Tayfun KUTLU
(Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Belgin DEVRANOĞLU
(Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
ESRA ESİM BÜYÜKBAYRAK
(Özel Medistate Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
SADIK ŞAHİN
(Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 45Sayı: 4ISSN: 1300-7971 / 2148-4864Sayfa Aralığı: 156 - 159Türkçe

133 2
Tek ve Şartlı İki̇ Embri̇yo Transfer (Yönetmeli̇ği̇) Sonrası Gebeli̇k Oranları
Bu çalışmada tek ve şartlı iki embriyo transferi (ET) yönetmeliği sonrası Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi Tüp Bebek ünitesinde in vitro fertilizasyon (IVF) yapılan hastalarda gebelik oranlarının belirlenmesi amaç- landı. Merkezimizde Mart 2010 ve Mart 2012 tarihleri arasında bir veya iki ET yapılan 1187 IVF siklus sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Gebelik oranlarının tek embriyo transferi yapılan sikluslarda (n=891) %19,9, iki embriyo transferi yapılanla sikluslarda (n=250) ise % 30,4 olduğu gözlendi. Gebelik oranları iki embriyo transferi yapılan hastalarda tek embriyo transferine göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p< 0,001).
Fen > Tıp > Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Fen > Tıp > Kadın Hastalıkları ve Doğum
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Andersen, A.N, Gianaroli, L.,Nygren, K.G. Asssited reproductive technology in Europe. Results generated from European registers by ESHRE. Hum. Reprod. 2004;19:490–503.
 • 2. Bonduelle M, Liebaers I, Deketelaere V et al. Neonataldata on a cohort of 2889 infants born after ICSI (1991- 1999) and of 2995 infants born after IVF (1983-1999). Human Reprod 2002;17:671-94.
 • 3. Land JA, Evers JL. Risks and complications in assisted reproduction techniques. Report of an ESHRE consensus meeting. HumanRep. 2003;18:455-7.
 • 4. T.C.Sağlık Bakanlığı’nca 06 Mart 2010-27513 sayılı Resmi Gazete’de yayılanan ‘Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik.
 • 5. Van Landuyt, L.,Verheyen, G., Tournaye, H., Camus, M., Devroey,P, Van Steirteghem, A. New Belgian embryo transfer policy leads to sharp decrease in multiplepregnancy rate. RBM Online.2006;13(6):765-71.
 • 6. De Sutter, P.,Gerris, J., Dhont, M. A health-economicdecision-analytic model comparing double with singleembryo transfer in IVF/ICSI. HumanReprod. 2002;17: 2891-6.
 • 7. Gerris J. Single embryo transfer and IVF/ICSI outcome: a balanced appraisal. Human Reprod. 2004;11:105-21.
 • 8. Kresowik JD, SparksAE, Van Voorhis BJ. Clinical factors associated with live birth after single embryo transfer. Fertil Steril. 2012;98(5):1152-6.
 • 9. Gardner DK, Surrey E, Minjarez D, Leitz A, Stevens J. Single blastocyst transfer: a prospective randomized trial. Fertil Steril. 2004;81:551-5.
 • 10. Gümüşlü S, Karabacak R.O, Bozkurt N, Öktem M, Karabay E, Karakaya C, et al. Zorunlu Tek/Şartlı İki Embriyo Transfer Yönetmeliği Sonrası Gebelik Oranlarımız. Journal Of TurkishSociety of Obstetricsand Gynecology.2013;10(2):97-102.
 • 11. Pandian Z, Bhattacharya S, Ozturk O, Serour GI, Templeton A. Number of embryosfor transfer following in-vitrofertilisation or intra-cytoplasmic sperm injection. Cochrane Database SystRev. 2004;18(4):CD003416.
 • 12. Veleva Z, Karinen P, Thomas C, Juha S, Tapanainen J, Martikainen H. Elective single Embryo transfer with cryop reservation improves the outcome and diminishes the cost of IVF/ICSI. Human Reprod.2009;24(7):1632-9.
 • 13. Gremeau AS, Brugnon F, Bouraoui Z, Pekrishvili R, Janny L, Pouly JL. Outcome and feasibility of elective single embriyo transfer (TET) policy for first and second IVF ICSI attemps. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012:160(1):45-50.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.