Tamer DEMİR
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Burak TURGUT
(Girilmedi)
Şahap KÜKNER
(Girilmedi)
Ülkü ÇELİKER
(Girilmedi)
Yıl: 2002Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 1300-1744Sayfa Aralığı: 53 - 57Türkçe

59 0
Konjenital prozisde aponevroz katlaması ve aponevroz rezeksiyonu
Amaç: Konjenital ptozisli 28 olgunun 29 göz kapağı çalışma kapsamına alınarak, cerrahi metod açısından apenevroz katlaması ve rezeksiyonu sonuçları karşılaştırıldı. Yöntem: Olgulardan 13'üne aponevroz katlaması,16'sına aponevroz rezeksiyonu uygulandı. Her iki yöntemde sadece levator aponevrozuna müdahalede bulunulurken levator kasının kendisine, tarslara, Müller kasına, konjonktiva ve levator boynuzlarına dokunulmadı. Bulgu: Aponevroz rezeksiyonu uygulanan 15 hastanın 16 göz kapağının 15'inde (%93.75) tam düzelme,1'inde (%6.25) 1 mm'den küçük hipokerreksiyon elde edildi. Katlama yöntemi uygulanan 13 hastanın 9'unda (%69.23) tam düzelme, 3'ünde (%23.07) 1mm nin altında hipokorreksiyon, 1'inde (%7.69) 1 mm nin altında hiperkorreksiyon elde edildi. Sonuç: Sonuç olarak ptozis cerrahisinde her iki yöntemin güvenilir, başarılı, anatomiye saygılı ve rahatlıkla uygulanabilir birer yöntem olduğu sonucuna varıldı.
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.