Ramazan YILDIZ
(MEB Kırşehir Lisesi, Kırşehir, Türkiye)
Ümit NAZENİN
(Boş)
Orhan ÖZCAN
(Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Erzurum, Türkiye)
Murat ALTAŞ
(Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi Kırşehir, Türkiye)
Akın DOĞAN
(Kırşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kırşehir, Türkiye)
Hacı ÇÖL
(Boş)
Gökçe GÜNEY
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Ümit ÖZKAN
(Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 13Sayı: 49ISSN: 1303-9202Sayfa Aralığı: 100 - 126Türkçe

232 1
Kırşehir abdallarının eğitim hakkına erişiminin önündeki engeller
Hâkim kültür karşısındaki farklılıklarından dolayı ötekileştirilen, üzerlerinde kurulmaya çalışılan tahakkümle yeni bir kimliğe büründürülmeye çalışılan, kendi hayatlarını keşfetme ve dönüştürebilme noktasında güçsüz olan, var olan egemenlik ilişkilerine tabi kılınarak suskunlaştırılan yerel bir topluluk olarak Abdalların Eğitim Hakkına Erişimlerinde karşılaştıkları sorunlar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın, çeşitli özellikleri ile baskın, egemen topluluktan ayrılan grupların üyelerinin eğitim hakkına erişimlerinde, eğitim süreci içinde ve dışında yaşadıklarının anlaşılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmanın veri toplama sürecinde doküman analizi, anket ve görüşme metodları kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; Abdal topluluğu farklı topluluklarla yeterli düzeyde, aileler arası ve bireysel ilişkiler geliştirememektedir. İçinde yaşadıkları hâkim kültür tarafından; mahalle ve çarşıda, kamusal alanda kurdukları ilişkilerde kendileri, okul ve sınıf ortamında ise öğrenci ve öğretmenler tarafından çocukları, farklı düzeylerde de olsa dışlanma, horlanma gibi ayrımcı ve ötekileştirici davranışlara maruz kalmaktadırlar. Horlama ve dışlama yetişkinlerde genellikle; Abdal denilerek, cahil zannedilerek, kılık ve kıyafetine bakılarak, iş ve gelirine bakılarak, ten renginden kaynaklı yapılmaktadır. Öğrencilere, okul ve sınıf ortamında; alay edilip lakap takma, aynı sıralarda oturmak istememe, okulda bir sorunla karşılaşıldığında öncelikle kendilerinin sorumlu tutulması gibi olumsuz ön yargı ve suçlamalar geliştirilmektedir. Durumdan etkilenen çocuklar arasında okula gitmek istememe, ağlayarak eve gelme, evde hırçınlaşma, içe kapanma, arkadaşlarıyla okulda kavga etme, kendinden ve kimliğinden utanma davranışları gözlenmektedir.
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.