Neslihan ZENGİN
(İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İzmir, Türkiye)
Mehmet Özgür ZENGİN
(İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Esat ÇINAR
(İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
EYYÜP KARAHAN
(Özel Alfagöz Göz Hastalıkları Merkezi, İzmir, Türkiye)
İbrahim Tuncer
(Özel Alfagöz Göz Hastalıkları Merkezi, İzmir, Türkiye)
Cem KÜÇÜKERDÖNMEZ
(İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 5Sayı: 1ISSN: 2146-2372 / 1309-9566Sayfa Aralığı: 61 - 64İngilizce

59 2
Iatrogenic calcinosis cutis at upper eyelid following extravasation of calcium gluconate from inappropriate intravenous cannula
Amaç: Uygun biçimde yerleştirilmeyen intravenöz kanmülden kalsiyum glukonatın damar dışına sızması sonucu üst göz kapağında kalsinozis saptanan bir olgunun sunulması amaçlanmıştır. Olgu sunumu: Üst göz kapağı, şakak ve alın bölgesinde hiperemi ve ödem saptanan 3970 g yenidoğan olgu değerlendirilmiştir. Cilt altı kalsiyum birikimi yalnızca sağ üst göz kapağında izlenmekteydi. Olguya nonatal hipokalsemi nedeni ile süperfisiyal temporal venden inravenöz kasiyum glukonat verilmişti. Sonuç: Kalsiyum glukonat tedavisi kesilip, kanül çıkarıldı ve sıcak baskı uygulandı. On üçüncü günde sert lezyon geriledi fakat cilt altı kalsiyum birikimi devam etmekteydi. İki ay sonra yapılan kontrolde hiçbir sekel kalmadığı görüldü.
Fen > Tıp > Pediatri
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Wilkins CE, Emmerson AJ. Extravasation injuries on regional neonatal units. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004;89:274-275. http://dx.doi.org/10.1136/adc.2003.028241
 • 2. Cartildge PHT, Fox PE, Rutter N. The scars of newborn intensive care. Early Hum Dev 1990;21:1-10. http://dx.doi.org/10.1016/0378-3782(90)90105-R
 • 3. Lynch DJ, Key JC, White RR. Management and prevention of infiltration and extravasation injury. Surg Clin North Am 1979;939-949.
 • 4. Upton J, Mulliken JB, Murray JE. Major intravenous extra- vasation injuries. Am J Surg 1979;497-506. http://dx.doi.org/10.1016/0002-9610(79)90121-1
 • 5. Brown AS, Hoelzer DJ, Piercy SA. Skin necrosis from extra- vasation of intravenous fluids in children. Plast Reconstr Surg 1979;145-150. http://dx.doi.org/10.1097/00006534-197908000-00002
 • 6. Kumar RJ, Pegg SP, Kimble RM. Management of extravasation injuries. ANZ J Surg 2001;285-289. http://dx.doi.org/10.1046/j.1440-1622.2001.02104.x
 • 7. Irving V. Managing extravasation injuries in preterm neonates. Nurs Times 2001;97(40):43-46.
 • 8. Puvabanditsin S, Garrow E, Titapiwatanakun R, Getachew R, Patel JB. Severe calcinosis cutis in an infant. Pediatr Radiol 2005;35:539-542. http://dx.doi.org/10.1007/s00247-004-1363-9
 • 9. Lund CH, Kuller J, Lane A, Lott JW, Raines DA. Neonatal skin care: The scientific basis for practice. Neonatal Network 1999;18:15-25. http://dx.doi.org/10.1891/0730-0832.18.4.15
 • 10. Goldminz D, Barnhill R, McGuire J, Stenn KS. Calcinosis cutis following extravasation of calcium chloride. Arch Dermatol 1988;124:922-925. http://dx.doi.org/10.1001/archderm.1988.01670060068019
 • 11. Lee FA, Gwinn JL. Roentgen patterns of extravasation of calcium gluconate in the tissues of the neonate. J Pediatr 1975;86:598-601. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-3476(75)80161-2
 • 12. Berger PE, Heidelberger KP, Poznanski AK. Extravasation of calcium gluconate as a cause of soft tissue calcification in infancy. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med 1974;121:109-117. http://dx.doi.org/10.2214/ajr.121.1.109

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.