OLGUN AKBULUT
(Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 9Sayı: 115-116ISSN: 1304-7949Sayfa Aralığı: 7 - 45Türkçe

319 0
Güncel Tartışmalar Işığında İnsan Hakları Sözleşmelerinin Türkiye Anayasal Sisteminde Normlar Hiyerarşisindeki Yeri
Bu makalenin konusu uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile Türkiye iç hukuku arasındaki ilişkidir. Anayasada 2004 yılında yapılan değişiklik uluslararası insan hakları hukukunun iç hukukta kanunlara üstünlüğünü ilan etmişti. Bu değişikliğin arkasında yatan net amaç uluslararası insan hakları hukuku ile Türkiye iç hukuku arasındaki çelişkiyi gidermekti. Ne var ki, arada geçen on yıllık süre zarfında, metin düzeyindeki bu çelişkiyi giderme çabası- nın uygulamada otomatik olarak insan haklarının uluslararası standartta korunmasını sağlamadığına tanık olmaktayız. Makalede, Avusturyalı hukukçu Hans Kelsen tarafından geliştirilen normlar hiyerarşisi kuramı üzerine yapılan kısa açıklamalardan sonra, Türkiyede anayasal düzeydeki mevcut düzenlemelerin konuluş amacı ile teknik hukuk ve anayasal yorum teknikleri açısından içeriği tartışılıyor. Yazar, sonuç bölümünde de öncelikle süre giden aykırılığın hukuki ve hukuk ötesi gerekçelerini tartışıp daha sonra da çözüm önermeye çalışıyor.
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Hukuk
Sosyal > Siyasi Bilimler
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.