Şaziye BAHADIR DİNÇER
(Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Edebiyatı Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 0Sayı: 54ISSN: 1300-9052Sayfa Aralığı: 117 - 136Türkçe

126 0
RİSÂLETÜ'N-NUSHİYYE'DE BAĞLAMA BAĞLI YAKIN ANLAMLI ÇİFTLER
Yunus Emre tarafından kaleme alınmış olan Risâletün-Nushiyye, taşıdığı edebî değer yanında dil araştırmacıları için de önemli bir araştırma malzemesi niteliğindedir. Eserde yaklaşık olarak 440 kadar Arapça, 160 kadar Farsça sözcük vardır. Arapça ve Farsça tamlamaların sayısı ise oldukça azdır. Eserde bir diğer dikkat çeken şey ise eskicil (arkaik) olarak kabul edebileceğimiz Türkçe sözcüklerdir. Bir dilde, birbirine yakın anlamda birçok sözcüğün bulunması o dilin zenginliğini, işlenmişliğini gösteren özelliklerdendir. Bu amaçla, Erdoğan Boz tarafından hazırlanan eserin dizin kısmı taranarak birbirine yakın anlamlı olan çiftler tespit edilmeye çalışılacaktır. Tespit edilecek olan bu yakın anlamlı çiftlerin tercih nedenlerinin; şairin biçimsel yönden vezin ve kafiyeye uyma kaygısı ve içerik (anlam) yönünden nüans farklılıklarını ortaya koyma isteği tartışılacaktır.
Sosyal > Antropoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Aksan, D. (2003). Heryönüyle dil ve ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Aksan, D. (2006). Anlambilim. Ankara: Engin Yayınevi.
  • Avşar, Z. (2013). Yunus Emre nasihatler kitabı (risâletü’n-nushiyye). Ankara: Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı.
  • Boz, E. (2012). Yunus Emre risâletü’n-nushiyye öğüt kitabı. Ankara: Gazi Kitabevi.
  • Günay, U. ve Horata, O. (2004). Yunus Emre risâletü’n-nushiyye. Ankara: Akçağ Yayınları.
  • Kanar, M. (2011). Eski anadolu Türkçesi sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.
  • Korkmaz, Z. (2007). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Tatcı, M. (2008). Risâletü’n-nushiyye (tenkitli metin). İstanbul: H Yayınları.
  • Türkçe Sözlük. (2011). Ankara: Türk dil kurumu Yayınları.
  • Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.