VELİ DUYAN
(Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, Ankara, Türkiye)
Satı KAPISIZ GÜL
(Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Halil İbrahit YAKUT
(Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 10Sayı: 39ISSN: 1304-5512 / 2667-7849Sayfa Aralığı: 1609 - 1614Türkçe

119 9
DOĞUM ÖNCESİ BAĞLANMA ENVANTERİ'NİN BİR GRUP GEBE ÜZERİNDE TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI
Amaç: Bağlanma sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme becerisidir. John Bowlby ve Mary Ainsworth bağlanma kuramı alanındaki öncülerdir. Doğum öncesi bağlanma ebeveynler ve doğmamış çocukları arasında kurulan duygusal bir bağdır. Hamilelik sürecinde gebe ve fetus arasındaki bağlanma bebekle kurulan ilk önemli ilişki olarak tanımlanmaktadır ve doğum sonrasında anne-çocuk ilişkisinde belirleyici olmaktadır. Bu süreçte, doğum öncesi bağlanma büyük bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte doğum öncesi bağlanmayı geçerli ve güvenilir bir araçla değerlendirmeye gereksinim vardır. Gereçler ve Yöntem: Muller’in Doğum Öncesi Bağlanma Envanteri’nin geçerlik ve güvenirliğini belirlemek amacıyla Türkçe formu 295 gebeye uygulanmıştır. Bulgular: Bir grup gebe üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma Muller’in Doğum Öncesi Bağlanma Envanteri’nin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Fen > Tıp > Kadın Hastalıkları ve Doğum
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Gander MJ, Gardiner HW. Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Çev. B. Onur). 5. baskı Ankara: İmge Kitabevi; 2004.
 • 2. Hazan C, Shaver PR. Attachment and an organizational framework for research on closerelationships, Psychological Inquiry 1994; 51-22.
 • 3. Lopez FG, Brennan, KA. Dynamic processes underlying adult attachment organization: Toward an attachment theoretical perspective on the healthy and effective self. Journal of Counseling Psychology 2000; 47, 283-300.
 • 4. Knox J. The relevance of attachment theory to a contemporary Jungian view of internal world: internal working models, implicit memoryan dinternal objects. Journal of Analytical Psychology 1999; 44, 511-30.
 • 5. Ainsworth, S., Blehar C., Waters, E. ve ark. Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum; 1978.
 • 6. Ryan O. Attachment Relationships: Nurturing Healthy Bonds. Chicago IL: Learning Seed; 2010.
 • 7. Armstrong D. Emotional distress and prenatal attachment in pregnancy after perinatal loss. J Nurs Scholarship 2004;34(4):339-45.
 • 8. Canella BL. Maternal-fetal attachment: an integrative review J Adv Nurs 2005;50(1):60-8.
 • 9. Brandon AR, Pitts S, Denton WH, Stringer CA, Evans HM. A history of the theory of prenatal attachment. J Prenat Perinat Psychol Health 2009; 23(4): 201–22.
 • 10. Eswi A,Khalil A. Prenatal Attachment and Fetal Health Locus of Control among Low Risk and High Risk Pregnant Women World Applied Sciences Journal; 2012; 18 (4): 462-71.
 • 11. Muller ME. Development of theprenatal attachmen tınventory W.J.N.R 1993; 15, 199-215.
 • 12. Gau ML, Lee TY. Construct validity of the prenatal attachment inventory: a confirmatory factor analysis approach J Nurs Res.2003; 11(3):177-87.
 • 13. Della Vedova AM, Dabrassi F, Imbasciati A. Assessing prenatal attachment in a sample of Italian women. Journal of Reproductive and Infant Psychology 2008; 26 (2): 86-98.
 • 14. Jurgens MA, Levy-Rueff M, Goffinet F, Golse B, Beauquier-Macotta B. Psychometric properties of the French version of the prenatal attachment inventory in 112 pregnant women Encephale; 2010; 36(3):219-25.
 • 15. Edhborg M,Nasreen HE, Kabir ZN. Impact of postpartum depressive and anxiety symptoms on mothers’ emotional tieto their infants 2–3 months postpartum: a population-based study from rural Bangladesh. Archives of Women's Mental Health 2011; 14(4):307-16.
 • 16. Lord FM. Applications of Item Response Theoryto Practical Testing Problems. New Jersey: Lawrence Erlbaum: 1980.
 • 17. Jöreskog KG, Sörbom D. LISREL 8: Structural Equation Modeling With the Simplis Command Language. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers: 1993.
 • 18. Marsh HW,Hocevar D. A new more powerful approach to multitrait multi method analyses: application of second-order confirmatory factor analysis. Journal of Applied Psychology 1988; 73 107-17.
 • 19. Anderson JC, Gerbing DW. The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodnessof-fit indices for maximum likelihood comfirmatory factor analysis. Psychometrika 1984; 49, 155-173.
 • 20. Cole DA. Utility of confirmatory factor analysis ın test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1987; 55, 1019-1031.
 • 21. Marsh HW, Balla JR, McDonald RP. Goodnessof-fit indexes in confirmatory factor analysis: the effect of sample size. Psychological Bulletin 1988; 103, 391-410.
 • 22. Hu LT, Bentler PM. Cut-off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling 1999; 6, 1-55

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.