Gülperi ÖKTEM
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Hüseyin AKTUĞ
(Girilmedi)
Mine YURTSEVEN
(Girilmedi)
AYŞEGÜL UYSAL
(Girilmedi)
Seda VATANSEVER
(Girilmedi)
Yıl: 2002Cilt: 8Sayı: 6ISSN: 1300-4743Sayfa Aralığı: 755 - 758Türkçe

77 0
Retinol asetat uygulanmasının yenidoğan sıçan akciğerinde doza bağımlı olarak oluşturduğu morfolojik değişiklikler
AMAÇ: Retinol asetat yenidoğanın yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan bir vitamindir. Akciğerin gelişimini tamamlamasında surfaktan fosfolipid biosentezini kontrol ederek önemli rol üstlenir. Retinol asetatın farklı amaçlar için, değişik dozlarda klinik kullanımı bulunmaktadır. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar, retinol asetatın farklı dozlarda kullanımının yenidoğan dokuları üzerine etkileri henüz açıklık kazanmamıştır. Biz bu çalışmada gebelik döneminde kullanılan retinol asetatın fetus akciğerlerinde olası histolojik değişikliklerin farklı dozlarda kullanımdan nasıl etkileneceğini mikroskopik düzeyde göstermeyi amaçladık. Maturasyonun belirlenmesi için TipII / TipI pnomosit oranı ve bağ dokusunda bulunan kollajen, elastik liflerdeki farklılıkların morfometrik farklılıkları araştırmayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırmamızda 15 gebe sıçan seçildi. Sıçanlar 5'erlik I. Grup, II.grup ve kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. Kontrol grubuna % 0.9'luk serum fizyolojik, I.gruba 40.000 IU/kg , II.gruba 160.000 IU/kg retinol asetat intraperitoneal olarak uygulandı. Gebeliklerin sonlanması beklenip postnatal 1. gün, yenidoğan sıçanların akciğerleri çıkarıldı. Akciğer dokusu ışık mikroskopi takibine alındı. Morfometrik çalışma için epon bloklardan seri kesitler alındı. TipII / TipI pnomosit oranının gösterilmesi amacıyla Toluidin blue boyası, bağ dokusunda bulunan kollajen, elastik liflerin gösterilmesi amacıyla Verhoeff'un elastik doku boyası uygulandı. BULGULAR: Bulgular blind basis yöntemi ile morfometrik olarak değerlendirildi. Kontrol grubu ve I.grup arasında yapılan sayımda kollajen, elastik lif ve tipII / tipI pnomosit verilerde anlamlı bir farklılık yoktu. Ancak II.grupta, kontrol grubu ve I.gruba oranla, kollajen, elastik lif ve tipII / tipI pnomosit oranında belirgin bir artış saptandı. SONUÇ: Bu retinol asetatın iki ayrı dozda kullanılmasının, fetal akciğer dokusu maturasyonunda, doza bağlı farklı etkiler oluşturduğunu gösterdi. Buna bağlı olarak, klinik kullanımda, erken doğum riski olan hamilelerde, akciğer parankiminde doza bağlı oluşabilecek değişiklikler göz önünde bulundurularak, dikkatle kullanılması gerekliliği gösterildi.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
DergiDiğerErişime Açık
 • Nagy NE, Holven KB, Roos N, Senoo H. Storage of vitamin A in extrahepatic stellate cells in normal rats. J Lipid Res. 1997; 38:645-58.
 • Bohles H. Antioksidative vitamins in prematurely and maturely born infants, int. J.Vitam. Nutr. Res 1997; 67:321-8.
 • Nabeyrat E, Corrayer S, Epaud R. Retinoic acid induced proliferation of lung alveolar epitelial cells linked to p21 downregulation. Am J. Physiol Lung Cell Mol. Physiol 2000; 278:L42-L50.
 • Mcgowan SE, Doro MM, Jackson SK. Endogenous retinoids increase perinatal elastin gene expression in rat lung fibroblasts and fetal explants. Am J Physiol 1997; 273:L410-6.
 • Chailley-Heu B, Chelly N, Lelievre-Pegoner M. Mild vitamin A deficiency delays fetal maturation in the rat. Am J. Respir Cell Mol Biology. 1999; 21:89-96.
 • Fraslan C, Bourbon JR. Retinoids control surfactant phospholipid biosynthesis in fetal rat lung. Am J Physiol. 1994; 266:L705-12.
 • Matthews LM JR, Johnson EM, Newman LM. Introductionof late gestational teratogenesis in rat lung by hipervitaminosis A. Teratology 1981; 23:253-8.
 • Veness-Meehan KA. Effects of retinol deficiency and hyperoxia an collagen gene expression in rat lung. 1997 EXP Lung Res; 23:569-81.
 • Wellik DM, Norback DH, Deluca HF. Retinol is specifically required during midgestation for neonatal survival. Am. J. Physiol 1997; 272 (1 ptl) E25-9.
 • Liu B, Harvey CS, Me Gowan SE. Retinoic acid increases elastin in neonatal rat lung fibroblast cultures. Am. J.Physiol 1993; 265:L430-7.
 • Massaro GD, Massaro D. Retinoic acid treatment abrogates elastase induced pulmonary emphysema in rats. Nat Med 1997; 3:805.
 • Kauffman SL. Accelaration of canalicular development in lungs of fetal mice exposed transplacentaly to dexametasone. Lab. invest 1977; 36:395-401.
 • Chytil F. Retinoids in lung development. Faseb J. 1996: 986-92.
 • Nabeyrat E, Besnard V, Corrayer S. Am. J. Physiol. Lung Cell Mol Physiol 1998;275:L71-L79.
 • Yurtseven M, Şayiam C. Postnatal development and histological changes of the respiratory portion in newborn rats: A light microscopy study. Medical Journal of Ege Ünv. 1993; 3:83-8.
 • Dudchenko PA, Wood R.E, Eichenbaum H. Neurotoxic hippocampal lesions have no effect on odor span and little effect on odor recognition memory but produce significant impairments on spatial span recognition, and alternation. The Journal of Neuroscience 2000; 20:2964- 77.
 • Massaro GD, Massaro D. Postnatal treatment with retinoic acid increases the number of pulmonary alveoli in rats.. Am J Physiol 1996; 270:L305-10.
 • Armenti VT, Johnson EM. Effects of maternal hypervitaminosis A on perinatal rat lung histology. Bol. Neonate 1979; 36:305-10.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.