HAMZA ATEŞ
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye)
HARUN KIRILMAZ
(Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 48Sayı: 4ISSN: 1300-1795Sayfa Aralığı: 97 - 128Türkçe

174 0
Sağlık Personelinin Performans Yönetimine İlişkin Görüşleri Üzerinde Kişisel Faktörlerin Etkileri H
Yeni kamu yönetim anlayışı ile birlikte öncelikle özel sektörde uygulanan ve daha sonra kamu sektörüne transfer olan modellerden biri de performans yönetimidir. Etkin, verimli, ekonomik hizmet sunumunun yanı sıra vatandaşların beklenti ve taleplerinin karşılanmasında, kalite, şeffaflık, hesap verebilirlik ve adalet ilkelerinin hâkim kılınmasında performans yönetiminin önemi ve etkisi kabul edilmektedir. Performans yönetimi uygulamalarının etkilediği alanlardan biri de sağlık sektörüdür. Bu araştırma sağlık personelinin performans yönetimine ilişkin görüşleri üzerinde kişisel faktörlerin etkisini incelemek amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı 6 hastanede gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler tanımlayıcı analizlerin yanı sıra, tek yönlü ANOVA analizi ile değerlendirilmiştir. İstatistiki analizler sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında sağlık personelinin performans yönetimine ilişkin görüşlerinin olumsuz olduğu görülmüştür.
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.