MEHMET GİRAY SÖNMEZ
(Medical Park Hastanesi, Üroloji Departmanı, Ankara, Türkiye)
Cengiz KARA
(Medical Park Hastanesi, Üroloji Departmanı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 10Sayı: 3ISSN: 1305-2489Sayfa Aralığı: 54 - 56Türkçe

127 0
Divertikül içi mesane tümöründe tedavi sistektomi mi transüretral rezeksiyon mu olmalı?
Divertiküllerin çoğu kas tabakasının konjenital olarak zayıf olduğu periüreteral kesimde mesane posterolateral duvarından kaynaklanırlar. Divertikül içi idrar stazı displazi ve metaplaziye zemin hazırlar, mesane divertikülü içinde malign tümör gelişme oranı literatürde %0.8 ile %10 arasında bildirilmiştir. Divertikül içi tümörün en belirgin semptomu hematüridir. 70 yaşında, 3.5 cm boyutlu divertikül içerisinde tümörü olan olgumuzda transüretral rezeksiyon yapıldı, patolojinin kas invaziv gelmesi üzerine, hastaya sistoprostatektomi uygulandı. Divertikül içi tümörlerde hastaya yapılacak cerrahi işlemin belirlenmesi tartışmalı bir konudur. Literatürdeki hasta sayısının azlığı nedeniyle mesane divertikülünden kaynaklanan kanserlerle ilgili algoritmaları tam olarak belirlemek mümkün değildir. Divertikül içi mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonunu takiben iyi prognozu bildiren çalışmalar olmasına rağmen; tümör yükü fazla olan, ekstradivertiküler yayılımı olan hastalarda transüretral rezeksiyonda olabilecek komplikasyonlardan uzak durmak ve zaman kaybetmemek için asıl seçeneğin sistektomi olması gerektiğini düşünüyoruz.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
DergiDiğerErişime Açık
  • Saez F, Pena M, Lopez A, Marco A, Reyzabal J. Carcinomas in vesical diverticula: the role of ultrasound. J Clin Ultrasound 1985; 13:45-46.
  • Rovner ES. Bladder and urethral diverticula. CampbellWalsh Urology. 9th edition. Philadelphia, Saunders Elsevier Company 2007; 2361-2391.
  • Baniel J, Vishna T. Primary transitional cell carcinoma in vesical diverticula. Urology 1997; 50: 697-699.
  • Golijanin D, Yossepowitch O, Beck SD, Sogani P, Dalbagni G. Carcinoma in a bladder diverticulum: Presentation and treatment outcome. J Urol 2003; 170:1761-1764.
  • Yu CC, Huang JK, Lee YH, et al. Intradiverticular tumors of the bladder: Surgical implications—an eleven-year review. Eur Urol 1993; 24:190-196.
  • Ross RK, Jones PA, Yu MC. Blader cancer epidemiology and pathogenesis. Semin Oncol 1996; 25: 536-545.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.