İSA YILDIZ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Sibel AKGÜL
(Kamu Hastaneleri Birliği Muş Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Muş)
Süreyya ÖZKAN
(Kamu Hastaneleri Birliği Muş Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Muş)
Haci Yusuf GÜNEŞ
(Kamu Hastaneleri Birliği Muş Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Muş)
Hakan BAYIR
(Kamu Hastaneleri Birliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kırşehir)
Taşkın ÖZDEŞ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 20Sayı: 3ISSN: 1300-865X / 2149-4533Sayfa Aralığı: 172 - 174Türkçe

779 5
Çinko Fosfür İçeren Fare Zehiri ile Özkıyım Girişimi: Olgu Sunumu
Çinko fosfür rodentisit olarak kullanılan toksik kimyasal bir ajandır. Etkileri kalp, akciğer, böbrek ve gastrointestinal sistem üzerinedir. Metabolik asidoz, amilaz yüksekliği, karaciğer hasarı, hipotansiyon, şok ve kardiyak aritmi görülmektedir. Kırkbir yaşında erkek hasta özkıyım amacıyla çinko fosfür içeren fare zehiri alımı hikayesiyle değerlendirildi. Solunum sıkıntısı, aritmi, istemsiz yaygın kas kasılması, metabolik asidoz, koagülasyon bozukluğu, amilaz, AST ve LDH yüksekliği tespit edildi. Yoğun bakım takibi sonrası iyilik haliyle taburcu edildi. Bu yazıda, özkıyım amacıyla çinko fosfür alan olgunun yoğun bakım ünitesindeki takip-tedavi sürecinde yaşadığımız tecrübenin genel bilgiler eşliğinde paylaşılması amaçlanmıştır.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Pediatri
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. 2. Clarkson TW. Inorganic And Organometal Pesticides: Handbook of Pesticide Toxicology, Agents, R. Krieger (Ed.). Academic Press, San Diego, California 2001, p. 1357-428. Gökdemir MT,Kaya H,Söğüt Ö, Orak M, Üstündağ M, Karasu M. Acute Zinc Phosphide Poisoning JAEM 2013; 12: 76-9 3. Mathai A, Bhanu MS. Acute aluminium phosphide poisoning: Can we predict mortality? Indian J Anaesth 2010; 54: 302-7. 4. Bumbrah G.S, Krishan K, Kanchan T, Sharma M, Sodhi G.S. Phosphide poisoning: A review of literature Forensic Science International 214 (2012) 1–6 5. Proudfoot AT. Aluminium and zinc phosphide poisoning. Clin Toxicol (Phila) 2009; 47: 89- 100. 6. Tiwary AK, Puschner B, Charlton BR, Filigenzi MS. Diagnozis of zinc phosphide poisoning in chickens using a new analytical approach. Avian Dis 2005;49:288-91 7. Çöloğlu AS. Kimyasal Zararlara Bağlı Ölümler. Soysal Z, Çakalır C. e.d. Adli Tıp. Cilt I-, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınlarından Rektörlük No: 4165, Fakülte No: 224, İstanbul 1999; 201 8. Mathai A, Bhanu MS. Acute aluminium phosphide poisoning: Can we predict mortality? Indian J Anaesth 2010; 54: 302-7. 9. Kanchan T, Menezes RG. Suicidal poisoning in Southern India: gender differences.J Forensic Leg Med 2008; 15: 7-14. 10. Siwach SB, Gupta A. The profile of acute poisonings in Harayana-Rohtak Study. J Assoc Physicians India 1995; 43: 756-9. 11. Curcić M, Dadasović J. [Suicide and attempted suicide with rodenticides from 1968 to 2000]. Med Pregl 2001; 54: 256-60. 12. Kanchan T, Menezes RG. Suicidal poisoning in Southern India: gender differences. J Forensic Leg Med 2008; 15: 7-14. 13. Wilson R, Lovejoy FH, Jaeger RJ, Landrigan PL. Acute phosphine poisoning aboard a grain freighter. Epidemiologic, clinical, and pathological findings. JAMA 1980; 244: 148-50. 14. Casteel SW, Bailey EM Jr. A review of zinc phosphide poisoning. Vet Hum Toxicol 1986; 28: 151-4. 15. Louriz M, Dendane T, Abidi K, Madani N, Abouqal R, Zeggwagh AA. Prognostic factors of acute aluminum phosphide poisoning. Indian J Med Sci 2009; 63: 227-34. 16. Orak M, Ustundag M, Sayhan MB. Severe metabolic acidosis secondary to zinc phosphide poisoning. J Pak Med Assoc 2008; 58: 289-90. 17. Frangides CY,Pneumatikos IA. Persistent severe hypoglycaemia in acute zinc phosphide poisoning. Intensive Care Med 2002;28:223. 18. Jain J, Jain V.V, Gupta O.P, Jaikishen A. Letters to the Editor, Indian Journal of Endocrinology and Metabolism / Jan- Feb 2012 / Vol 16 / Issue 1 19. Sarma PS, Narula J. Acute pancreatitis due to zinc phosphide ingestion. Postgrad Med J 1996; 72: 237-8. 20. P. Wexler, second ed., Encyclopedia of Toxicology, vols. 1 and 2, Academic Press, 2005 21. S Kumar and AK Verma. A study of elderly unnatural deaths in medico-legal autopsies at Lucknow locality. Med Sci Law 2014 54:127

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.