Soner ÇANKAYA
(Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye)
Mehmet ÜLKER
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Samsun, Türkiye)
ÖZDEN ÇOBANOĞLU
(Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Uludağ, Türkiye)
ESER KEMAL GÜRCAN
(Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ, Türkiye)
ERTUĞRUL KUL
(Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Kırşehir, Türkiye)
SAMET HASAN ABACI
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Samsun, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 2Sayı: 6ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 289 - 295Türkçe

201 1
Jersey İneklerinde STAT5A Geninin Süt Verimi ve Bileşenleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
Bu araştırmada, süt verim ve bileşenleri üzerine etkisi olduğu düşünülen signal transducer and activator of transcrption factor (STAT) ailesine üye STAT5A geninin, Jersey ırkı süt sığırlarında süt verimi ve bileşenleri (yağ, protein) üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada materyal olarak Samsun Karaköy Tarım İşletmesinde yetiştirilen 100 baş Jersey ineği kullanılmıştır. İneklerden ayda bir kez olmak üzere 12 ay boyunca süt örnekleri alınmış ve bu örnekler ultrasonik süt analiz cihazı yardımıyla yağ ve protein oranı bakımından analiz edilmiştir. Ayrıca süt örneklerinin alındığı tarihlerde test günü süt verim (TGSV) kayıtları da alınmıştır. İneklerden alınan kan örneklerinden DNA izolasyonu sonucunda PCR-RFLP yöntemiyle, 8.ekzonda 12195. pozisyonda C/G polimorfizmi belirlenmiştir. Genotip dağılımı ise 69 CC, 28 CG ve 3 GG şeklinde olmuştur. Allel frekansları ise C alleli için 0.83 ve G alleli için 0.17 olarak belirlenmiştir. STAT5A geninde belirlenen polimorfizm sonucunda genotipler arasında test günü süt verimi (TGSV), 305 gün süt verimi (305 GSV), süt yağ ve protein oranı, süt yağ ve protein verimi bakımından önemli bir fark olmadığı tespit edilmiştir (P>0,05) . Sonuç olarak Karaköy Tarım İşletmesinde yetiştiriciliği yapılan Jersey ineklerinde STAT5A (SNP 12195) geni açısından süt verim ve bileşenleri açısından herhangi bir fark tespit edilememiştir.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Antoniou E, Hirst BJ, Grosz M, Skidmore CJ. 1999. A single strand conformational polymorhism in the bovine gene STAT5A., Animal Genetics., 30: 225-244.
 • Argetsinger LS, Carter Su C, 1996. Growth hormone signalling mechanisms:involvement ıf the tyrosine kinase JAK2., Hormone Research., 45: 22-24.
 • Bao B, Zhang C, Fang X, Zhang R, Gu C, Lei C, Chen H. 2010. Between polymorphism in STAT5A gene and milk production traits in Chinese Holstein cattle, Animal Science Papers and Reports. 28: 5-11.
 • Bole-Feysot Ch, Goffin V, Edery M, Binart N, Kelly P. A. 1998. Prolactin (PRL) and its receptor: actions,signal transduction pathways and phenotypes observed in PRL receptor knockout mice., Endocr. Rev. 19: 225-268.
 • Brym P, Kaminski S, Rusc A. 2004. New SSCP polymorphism within bovine STAT5A gene and its associations with mik performance traits in Black-and-White and Jersey., J. Appl. Genet., 45: 445-452.
 • Cemal İ, Karaca O. 2006. Çiftlik Hayvanlarında Major Genlerin Belirlenmesi ve Genotip Ayrımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 21: 105-115.
 • Çobanoğlu Ö. 2012. Genetik Markörler ve Hayvancılıkta Çeşitli Uygulamaları, Hasad Hayvancılık Dergisi., 321: 48-54.
 • Dario C, Carnicella D, Ciotola F, Peretti V, Bufano G. 2008. Polymorphism of growth hormone GH1- Alul in Jersey cows and its effect on milk yield and composition., AsianAustralasian Journal of Animal Sciences. 21: 1-5.
 • Dario C, Dario M, Ciotola F, Peretti V, Carnicella D, Selvaggi M. 2009. Analysis of STAT5A/AvaI Gene Polymorphism in Four İtalian Cattle Breeds, Biochem. Genet. 47: 671-679.
 • Darnell JE. 1997. STATs and gene regulation, Science 277: 1630-1635. EU, 2014. European Union. Agricultural statistics and indicators. http://europa.eu/. (Erişim Tarihi: 25.05.2014).
 • Flisikowski K, Oprzadek J, Dymnicki E, Zwierzchowski L. 2003. New polymorphism in the bovine STAT5A gene and its associations with meat production traits in beef cattle, Animal Science Papers and Reports 21: 147-157.
 • Flisikowski K, Strzalkoska N, Sloniewski K, Kryzewki J, Zwierzchowski L. 2004. Association of a sequence nucleotide polymorphism in exon 16 of the STAT5A gene with milk production traits in Polish Black-and-White (Polish Fresian) cows, Animal Science Papers and Reports., 22: 515-522.
 • Flisikowski K, Zwierzchowski L. 2002. Single-strand conformation polymorphism within exon 7 of the bovine STAT5A gene, Animal Science Papers and Reports., 20: 133-137.
 • He X, Chu MX, Qiao L, He JN, Wang PQ, Feng T, Di R, Cao GL, Fang L, An YF. 2012. Polymorhisms of STAT5A gene and their association with milk production traits in Holstein cows, Mol. Biol. Rep. 39: 2901- 2907.
 • Khatib H, Monson RL, Schutzkus V, Kohl DM, Rosa GJM, Rutledget JJ. 2008. Mutations in the STAT5A Gene Are Associated with Embryonic Survival and Milk Composition in Cattle, J.Dairy Sci. 91: 784-793.
 • Kmiec M, Kowalewska Luczak I, Wojdak-Maksymiec K, Kulig H, Grzelak T. 2010. STAT5A/AvaI Restriction Polymophism in Cows of Polish Red-and-White Variety of Holstein Fresian Breed, Russian Journal of Genetics. 46: 81-85.
 • McCraken JY, Molenaar AJ, Snell RJ, Davey HW, Wilkins RJ. 1997. A polymorphic TG repeat present within the bovine STAT5A gene, Animal Genetics, 28: 453-461.
 • Moriggl R, Gouilleux- Gruart V, Jahne R, Berchtold S, Gartmann C, Liu X, Hennighausen L, Sotiropoulous A, Groner A, Gouilleux F. 1996. Deletion of the carboxylterminal transactivation domain of MGF-Stat5 results in sustained Dna binding and a domainant negative phenotype, Molecular and Cellular Biology, 16: 5691-5700.
 • Sadeghi M, Shahrbabak MM, Mianji GR, Javaremi AN. 2009. Polymorphism at locus of STAT5A and its association with breeding values of milk production traits in Iranian Holstein bulls., Livestock Science, 123: 91-100.
 • Sambrook J, Russel DW, Sambrook J. 2001. Molecular cloning: a laboratory manual 3rd edn. ColdSpring Harbor Laboratory, New York, NY, USA, 999.
 • Schennik A, Bovenhuis H, Leon- Kloosterziel KM, Van Arendonk JAM, Visker MHPW. 2009. Effect of polymorphismsin the FASN, OLR1, PPARGC1A, PRL and STAT5A genes on bovine milk-fat composition, Animal Genetics. 40: 909-916.
 • Selvaggi M, Dario C, Normanno G, Celano GV, Dario M. 2009. Genetic polymorphism of STAT5A protein: relationships with production traits anda milk composition in İtalian Brown cattle, Journal of Diary Research, 76: 441- 445.
 • Seyfert H, Pitra C, Meyer L, Brunner RM., Wheeler TT, Molenaar A, McCracken JY, Hermann J, Thiesen H, Schwerin M. 2000. Molecular characterization of STAT5A and STAT5B- encoding genes reveals extenden intragenic sequence homogeneity in cattle and Mouse and different degrees of divergent evolution of variosu domains., Journal of Molecular Eveolution, 50: 550-561.
 • TUİK, 2014. Hayvancılık istatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 06.05.2014).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.