Hakan BAYIR
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
İSA YILDIZ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
MÜCAHİDE ESRA KOÇOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Adem Deniz KURT
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
HASAN KOÇOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 13Sayı: 2ISSN: 2146-6416 / 2602-2974Sayfa Aralığı: 75 - 78Türkçe

220 2
Yoğun Bakım ünitesi Hastalarında Hepatit B, Hepatit C ve HıV Seroprevalansı
Amaç: Yoğun bakım ünitesi (YBÜ) çalışanları girişimsel işlemler, cerrahi müdahaleler, enjeksiyon gibi işlemler esnasında enfeksiyöz etkenlere maruziyet açısından yüksek risk altındadır. Hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) ve insan immün yetmezlik virüsü (human immunodeficiency virüs-HIV) en sık görülen etkenlerdir. Bu çalışmada YBÜde yatan hastalarda HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Anesteziyoloji ve Reanimasyon YBÜde Ocak 2012-Aralık 2014 tarihleri arasında yatan hastaların kayıtları hasta dosyaları üzerinden HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV açısından retrospektif olarak değerlendirildi. HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV testleri makroELISA yöntemiyle (Axsym-Abbott; Architect i2000-Abbott, ABD) çalışıldı. İstatistiksel değerlendirme Mann-Whitney U testi ve Ki-Kare testi ile yapıldı. Bulgular: YBÜye yatan 426 hastanın verilerine ulaşılabildi. Hastaların 169u (%39,7) kadın, 257si (%60,3) erkek idi. Hastaların dokuzunda (%2,1) HBsAg pozitif olarak bulundu ve hastaların hepsi erkekti. Anti-HCV pozitif 4 hasta (%0,9) tespit edildi. Bu hastaların da üçü erkek ve biri kadındı. Anti-HCV pozitifliği sadece bir kadın hastada rastlandı. Anti-HIV pozitifliğine rastlanmadı. Sonuç: Çalışmamızdaki HBV, HCV ve HIV sıklığı farklı branşlarda yapılan çalışmalardaki sonuçlarla benzerlik göstermektedir ve benzer oranlarda bulaşma riski taşımaktadır.
Fen > Tıp > Yoğun Bakım, Tıp
Fen > Tıp > Enfeksiyon Hastalıkları
Fen > Tıp > Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Mikrobiyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.