NAGİHAN YILDIRIM
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rize, Türkiye)
Özge AKGÜN GÜNGÖR
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rize, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 16Sayı: 2ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 199 - 218Türkçe

150 6
İlkokul 3. Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Fen Bilimleri Dersine İlişkin Görüşleri
ÖZ Çalışmanın amacı, fen bilimleri dersinin ilkokul 3.sınıfta verilmeye başlanılmasının olumlu veya olumsuz etkileri, öğretmenlerin bu konudaki beklentileri ve karşılaştıkları güçlükler ile ilgili sınıf öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma deseni olan olgu bilim deseninde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Artvin ili, Murgul ve Borçka ilçesindeki merkez ilkokullarda çalışan on dört ilkokul 3.sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Yenilenen fen bilimleri dersine ilişkin görüşleri tespit etmek amacıyla öğretmenlerle yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Mülakatlardan elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Fen bilimleri dersinin ilkokul 3.sınıflara alınmasının öğrencilere ve öğretmenlere olumlu katkılar sağlayacağı görülmektedir. Ancak öğretmenlerin laboratuar kullanımında bilgi eksikliği, kılavuz kitabın ve çalışma kitabının olmaması, araç-gereç eksikliği, pekiştirme amaçlı etkinliklerin olmaması gibi güçlüklerle karşılaştıkları belirlenmiştir. Bu anlamda iyi hazırlanmış kılavuz kitap ve çalışma kitapları bu eksikliklerinin gidermede etkili olacağı düşünülmektedir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.