A. Canan ÇETİNKANAT
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2002Cilt: 0Sayı: 9ISSN: 1302-597X / 2528-8911Sayfa Aralığı: 186 - 193Türkçe

157 0
İş Doyumu ve Tükenmişlik
Bu araştırmada akademisyenlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın evrenini A.İ.B.Ü.'ndeki Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerindeki akademisyenler oluşturmaktadır. Araştırma evren üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada niceliksel yöntem kullanılmış ve araştırmacı tarafından geliştirilen İş Doyumu Ölçeği ile Maslach Tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > İktisat
DergiDiğerErişime Kapalı

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.