SELİN ÜST
(Kadir Has Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbuli Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 0Sayı: 15ISSN: 1308-2264 / 2149-6595Sayfa Aralığı: 103 - 118Türkçe

168 0
Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi
Çok sayıda işlevin bir araya geldiği konut iç mekân tasarımı, yoğun bir programlamayı ve çözümü gerektirmektedir. Nüfus ve refah artışı, kentlere göç ve sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak mekan ihtiyacı hızla değişmektedir. Konut sektöründeki kavramsal değişimler sonucu, küçülen mekânlarda daha esnek ve fonksiyonel kullanım ihtiyacı, mobilyaya olan talebi sürekli canlı tutmaktadır. Bu çalışmada, konut tasarım üretim süreci ile mobilya tasarım-üretim süreci arasındaki çok boyutlu ilişkiler ağına vurgu yapılarak Türkiye ölçeğinde mobil hane halkı ve kira konut kavramları üzerinden konut içinde kullanılan mobilyalar işlevsellik ve tasarım özellikleri bakımından incelenmektedir.
Fen > Mühendislik > Mimarlık
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Burdurlu & Ejder. (2000). Dar Hacimli Konutlara Uygun Modüler Mobilya Tasarımı, Mobilya Dekorasyon Dergisi, Sayı 38.
 • Byars, M. (2005). The Best Tables, Chairs, Lights: Innovationa And Invention In Design Products For The Home. Hovo, Rotovision.
 • Ching, F.D.K. (2007). Architecture: Form, Space, Order. USA, John Wiley&Sons.
 • Günay, R. (1998). Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri. İstanbul. YEM Yayınları.
 • Gura, J. (2007). Sourcebook of Scandinavian Furniture: Designs for the 21st Century. New York, W.W.Norton Company.
 • Karahan, E.E. (2009). Konut Talebinin Modellenmesi ve Konut Kariyer Kavramı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 15.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Miller, D. (2001). Home possessions: Material Culture Behind Closed Doors, Oxford, Berg Yayınları.
 • Milliyet Hachette Axis 2000 Büyük Ansiklopesi, Doğan Kitapçılık.
 • Onur, S. (2000). Mobilya Biçimlenişine Etki Eden Faktörler ve Tasarımcı Kullanıcı Faktörü Üzerine Bir Yöntem Önerisi, Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
 • Pink, S. (2004). Home Truths: Gender, Domestic Objects and Everyday Life, Oxford, Berg Yayınları.
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (1999). Türk Ailesinin Yaşadığı Mekânlara / Konutlara İlişkin Eğilimler. Cilt 1–2, Ankara, Başbakanlık Basımevi.
 • İnternet Kaynakları
 • http://www.kulturvarliklari.gov.tr
 • http://www.tdk.gov.tr
 • Görsel Kaynakları
 • Şekil 1: Günay, R. (1998). Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri. İstanbul. YEM Yayınları.
 • Şekil 2 : http://www.allanwexlerstudio.com
 • Şekil 3: http://www.omerunal.com
 • Şekil 4-5: http://mobilyadekorasyonrehberi.com
 • Şekil 6: http://www.designbuzz.com
 • Şekil 7: http://www.archiproducts.com
 • Şekil 8-9-12-14-15-16-17: http://www.designmuseum.org
 • Şekil 10: Gura, J. (2007). Sourcebook of Scandinavian Furniture: Designs for the 21st Century. New York, W.W.Norton Company.
 • Şekil 11: http://www.colani.org
 • Şekil 13: Wilk, C. (2006). Modernism : Designing A New World : 1914-1939. London :V&A Publications.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.