NİHAT POLAT
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır Türkiye)
Mehmet Ali ELBEY
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır Türkiye)
EŞREF AKIL
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Habib ÇİL
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır Türkiye)
Necdet ÖZAYDOĞDU
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır Türkiye)
MEHMET ATA AKIL
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır Türkiye)
Murat ÇAYLI
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 41Sayı: 4ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 685 - 689Türkçe

118 0
Karotis artere stent yerleştirme: Tek merkez deneyimi ve klinik sonuçları
Amaç: Bu çalışmada kliniğimize başvuran, karotis arter hastalığı tanısı almış ve karotis arter stentleme (KAS) ile revaskülarize edilen hastaların özelliklerini ve orta vadeli klinik sonuçlarını sunmayı amaçladık. Yöntemler: Tek merkezli, geriye dönük Mayıs 2012- Mayıs 2014 tarihleri arasında karotis artere müdahale gerekliliği olan ve KAS işlemini kabul eden hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastanın klinik özellikleri ve işlem ile ilgili verileri hasta dosyaları taranarak elde edildi. Daha sonra taburculuk sonrası hastanın yaşayıp yaşamadığı ve işlem sonrası yeni inme geçirip geçirmediği hastane kayıtlarından ve/veya telefon ile öğrenildi. Bulgular: Dahil edilme kriterlerini sağlayan 26 hasta çalışmaya alındı. Hastaların %69’u bayan olup, yaş ortalaması 66±9 yıl saptandı. Hastaların %73’ü semptomatik olup, %73’ünde hipertansiyon, %27’sinde diabetes mellitus, %39’unda hiperlipidemi, % 69’unda koroner arter hastalığı ve %31’inde aktif sigara içiciliği mevcuttu. Bütün hastalarda self ekspandable stent ve distal emboli koruyucu cihaz kullanıldı. İşlem ile ilişkili olarak 18 hastaya sol, 6 hastaya sağ ve 2 hastaya ayrı seanslarda iki taraflı olmak üzere 26 hastaya toplamda 28 başarılı KAS işlemi yapıldı. Sadece 1 hastaya rezidü darlık nedeniyle ikinci stent yerleştirme ihtiyacı oldu. İşlemle ilişkili sadece 1 hastada 24 saate tamamen düzelen hava embolisine bağlı güç kaybı oldu. Hastalar tekrarlayan inme ve ölüm açısından 11,5±8 (en az 2-en çok 27, median 10) ay takip edildi. Takip süresince hiçbir hastada tekrarlayan inme ve trans iskemik atak saptanmadı. Sadece 1 hastada 8 ay sonra ölüm gözlendi. Sonuç: Deneyimli merkezlerde KAS başarılı bir şekilde uygulanmakta olup komplikasyon riski oldukça düşüktür. KAS’ın orta vadeli klinik sonuçları oldukça yüz güldürü- cüdür.
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Fen > Tıp > Klinik Nöroloji
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Miniño AM, Murphy SL, Xu J, Kochanek KD. Deaths: final data for 2008. Natl Vital Stat Rep 2011;59:1–126
 • 2. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, et al. American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics—2012 update: A report from the American Heart Association. Circulation 2012;125:2–220.
 • 3. Dumont TM, Rughani AI. National trends in carotid artery revascularization surgery. J Neurosurg 2012;116:1251- 1257.
 • 4. Brott TG, Hobson RW, Howard G, et al. Stenting vs endarterectomy for treatment of carotid-artery stenosis. N Engl J Med 2010;363:11-23.
 • 5. Gurm HS, Yadav JS, Fayad P, et al. Long-term results of carotid stenting versus endarterectomy in high-risk patients. N Engl J Med 2008;358:1572-1579.
 • 6. Aykan AÇ, Gül İ, Gökdeniz T, et al. Semptomu olan yüksek riskli hastalarda karotis arter stentleme: Tek merkez deneyimi. Koşuyolu Heart J 2014;17:91-94.
 • 7. Ertem AG, Akdemir R, Kılıç H, Yeter E. Karotis artere stent yerleştirmenin orta dönem klinik sonuçları: Tek merkez çalışması. Sakarya Med J 2013;3:65-71.
 • 8. Public Health Agency of Canada. Tracking Heart Disease and Stroke in Canada. Stroke Highlights 2011. Available at: http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/cvd-mcv/sh-fs-2011/ index-eng.php. Accessed October 27, 2013.
 • 9. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al. Heart disease and stroke statistics 2013 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2013;127:e6-245.
 • 10. Kim LK, Yang DC, Swaminathan RV, et al. Comparison of Trends and Outcomes of Carotid Artery Stenting and Endarterectomy in the United States, 2001 to 2010. Circ Cardiovasc Interv 2014 August.
 • 11. Kerber CW, Cromwell LD, Loehden OL. Catheter dilatation of proximal carotid stenosis during distal bifurcation endarterectomy. AJNR Am J Neuroradiol 1980;1:348-349.
 • 12. Naylor AR, Bolia A, Abbott RJ, et al. Randomized study of carotid angioplasty and stenting versus carotid endarterectomy: a stopped trial. J Vasc Surg. 1998;28:326-334.
 • 13. Jordan WD Jr, Schroeder PT, Fisher WS, McDowell HA. A comparison of angioplasty with stenting versus endarterectomy for the treatment of carotid artery stenosis. Ann Vasc Surg 1997;11:2-8.
 • 14. Ringleb PA, Allenberg J, Bruckmann H, et al. 30 day results from the SPACE trial of stent-protected angioplasty versus carotid endarterectomy in symptomatic patients: a randomized non-inferiority trial. Lancet 2006;368:1239–1247.
 • 15. Gray WA, Hopkins LN, Yadav S, et al. Protected carotid stenting in high-surgical-risk patients: the ARCHeR results. J Vasc Surg 2006;44:258-268.
 • 16. White CJ, Iyer SS, Hopkins LN, Katzen BT, Russell ME. Carotid stenting with distal protection in high surgical risk patients: the BEACH Trial 30 day results. Catheter Cardiovasc Interv 2006;67:503-512.
 • 17. Matsumura JS, Gray W, Chaturvedi S, et al. Results of carotid artery stenting with distal embolic protection with improved systems: Protected Carotid Artery Stenting in Patients at High Risk for Carotid Endarterectomy (PROTECT) trial. J Vasc Surg 2012;55:968-976.
 • 18. Ansel GM, Hopkins LN, Jaff MR, et al. Safety and effectiveness of the INVATEC MO.MA proximal cerebral protection device during carotid artery stenting: results from the ARMOUR pivotal trial. Catheter Cardiovasc Interv 2010;76:1-8.
 • 19. Canadian Stroke Network/Heart and Stroke Foundation of Canada. Canadian Stroke Best Practices and Standards Working Group. Canadian Best Practice Recommendations for Stroke Care. Fourth Edition. September 2012. Available at: http://www.strokebestpractices.ca/wpcontent/uploads/2012/10/20120BPR_Ch2_Prevention_FinalVersion_20Sept-2012F-12.pdf. Accessed October 27, 2013.
 • 20. Furie KL, Kasner SE, Adams RJ, et al. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke or transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2011;42:227-276.
 • 21. Saw J. Review Carotid Artery Stenting for Stroke Prevention. Can J Cardiol 2014:30:22-34.
 • 22. Zahn R, Mark B, Niedermaier N, et al. Embolic protection devices for carotid artery stenting: better results than stenting without protection? Eur Heart J 2004;25:1550-1558.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.