Eser BULUŞ
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
MECBURE NALBANTOĞLU
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Gökçen ÇELİK GÖZÜBATIK
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
AYŞEGÜL GÜNDÜZ
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Nurten UZUN
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 31Sayı: 3ISSN: 1300-1817 / 1302-1664Sayfa Aralığı: 601 - 603İngilizce

118 1
An Unusual Sensory Trick in A Case of Cervical Dystonia
Distoni, sürekli istemsiz kas kontraksiyonları ile karakterizedir. Distoninin tipik bulguları arasında duysal hile veya düzeltici dokunuş vardır. Burada, servikal distonili bir hastada ortaya çıkan sıradışı bir duysal hile bildirilmiştir. Kırk yaşında erkek hasta dental işlem uygulanmasından bir ay sonra ortaya çıkan boyun ve sol omuzu içine alan istemsiz kasılmalar ile kliniğimize başvurmuştur. Diş protezi çıkarılmış ancak istemsiz kasılmalar devam etmiştir. Girişim yapılan bu diş bölgesine masaj uygulanması ile istemsiz hareketlerin kaybolduğu, hastanın masaj hareketlerini sonlandırması ile istemsiz hareketlerin tekrar ortaya çıktığı izlenmiştir. Servikal distonide duysal hile olarak hafif dokunma olağandır fakat hastamızda lokalizasyon oldukça atipiktir. Bunun sebepleri, daha önce servikal distoni hastalarının böyle bir manevrayı akla getirmemiş olmaları ve öncesindeki dental girişimlerin distoniyi tetiklemiş ve aynı yolağa yapılan taktil stimülasyonun santral adaptasyonu ortaya çıkarmış olması olarak düşünülmüştür.
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. Abbruzzese G, Berardelli A. Sensorimotor integration in movement disorders: Mov Disord 2003;18:231-40.
  • 2. Bhidayasiri R, Bronstein JM. Imp rovement of cervical dystonia: p ossible role of transcranial magnetic stimulation simulating sensory tricks eff ect: Med Hyp otheses 2005; 64: 941-45.
  • 3. Fahn S. Concep t and classif ication of dystonia: Adv Neurol 1988: 50;1-8.
  • 4. Lee CN, Eun MY, Kwon DY, Park MH, Park K W. "Visual sensory trick " in p atient with cervical dystonia: Neurol Sci 2012; 33:665-67.
  • 5. Naumann M, Magyar-Lehmann S, Reiners K, Erbguth F, Leenders KL. Sensory tricks in cervical dystonia: p ercep tual dysbalance of p arietal cortex modulates f rontal motor p rogramming: Ann Neurol 2000; 47:322-28.
  • 6. Ochudło S, Drzyzga K, Drzyzga LR, Op ala G: Various p atterns of gestes antagonistes in cervical dystonia. Parkinsonism Relat Disord 2007;13:417- 20.
  • 7. Schramm A, Reiners K, Naumann M. Comp lex mechanisms of sensory tricks in cervical dystonia: Mov Disord 2004;19:452-58.
  • 8. Tang JK, Mahant N, Cunic D, Chen R, Moro E, Lang AE, Lozano AM, Hutchison WD, Dostrovsky JO. Changes in cortical and p allidal oscillatory activity during the execution of a sensory trick in p atients with cervical dystonia: Exp Neurol 2007;204:845-48.
  • 9. Weiner WJ, Nora LM. "Trick " movements in f acial dystonia: J Clin Psychiatry 1984;45:519-21.
  • 10. Wissel J, Müller J, Ebersbach G, Poewe W. Trick maneuvers in cervical dystonia: investigation of movement- and touch-related changes in p olymyograp hic activity : Mov Disord 1999;14:994- 99.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.