Tilo FREIWALD
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Nihan ALTAN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
AYŞEGÜL GÜNDÜZ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Sibel ERTAN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Hülya APAYDIN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
GÜNEŞ KIZILTAN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 30Sayı: 2ISSN: 1300-1817 / 1302-1664Sayfa Aralığı: 433 - 439İngilizce

73 5
Diverse Neurological Symptoms in Chronic Liver Failure: Difficulties in Etiological Diagnosis
Edinsel hepatoserebral dejenerasyon (EHSD), akut ensefalopati ile ilişkili olmayan ve başka bir neden ile açıklanamayan, kronik karaciğer hastalığı bağlamında gelişen nörolojik bulguları ifade etmektedir. EHSD hastalarında bilişsel yıkım, serebellar bulgular, hipo ya da hiperkinetik hareket bozuklukları ve bazen miyelopati ile tipik manyetik rezonans görüntüleme (MRG) anormallikleri, özellikle internal pallidumda T1 hiperintensite olabilir. Burada, yaşları 45-73 arasında değişen beş hasta bildirmekteyiz. Tüm hastalarda karaciğer hastalığı vardı, dördünde kronik karaciğer yetmezliği ve birinde portal ven trombozuna bağlı portosistemik şant tanısı kondu. Ortaya çıkan nörolojik belirtiler, parkinsonizm (4), ataksi (3), postural ve aksiyon tremor (3), bilişsel yıkımdı (2). MRG bulguları EHSD ile uyumluydu. Bu bildiri, EHSD'da nörolojik belirtlilerin çeşitliliğini göstermektedir. Nörolojik belirtilere neden olan bazı karaciğer hastalıklarında karaciğer enzimleri normal olabileceğinden nörodejeneratif hastalık tanısı konulmadan ve karaciğere toksik olabilecek tedaviler verilmeden karaciğer hastalıkları ya da portosistemik şantların olasılığı akılda tutulmalıdır.
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Cakirer S, Karaarslan E, Arslan A. Spontaneously T1-hyperintense lesions of the brain on MRI: a pictorial review. Curr Probl Diagn Radiol 2003;32:194-217.
 • 2. Das K, Singh P, Chawla Y, Dusej a A, Dhiman RK, Suri S. Magnetic resonance imaging of brain in patients with cirrhotic and non-cirrhotic portal hypertension. Dig Dis Sci 2008;53:2793-8.
 • 3. Fabiani G, Rogacheski E, Wiederkehr JC, Khouri J, Cianf arano A. Liver transplantation in a patient with rapid onset parkinsonism-dementia complex induced by manganism secondary to liver f ailure. Arq Neuropsiquiatr 2007;65:685-8.
 • 4. Fernández-Rodriguez R, Contreras A, De Villoria JG, Grandas F. Acquired hepatocerebral degeneration: clinical characteristics and MRI f indings. Eur J Neurol 2010;17:1463-70.
 • 5. Fukuzawa T, Matsutani S, Maruyama H, Akiike T, Saisho H, Hattori T. Magnetic resonance images of the globus pallidus in patients with idiopathic portal hypertension: a quantitative analysis of the relationship between signal intensity and the grade of portosystemic shunt. J Gastroenterol Hepatol 2006;21:902-7.
 • 6. Häussinger D. Hepatic encephalopathy. Acta Gastroenterol Belg 2010;73:457-64.
 • 7. Klos KJ, Ahlskog JE, Kumar N, Cambern S, Butz J, Burritt M, et al. Brain metal concentrations in chronic liver f ailure patients with pallidal T1 MRI hyperintensity. Neurology 2006;67:1984-9.
 • 8. Krieger D, Krieger S, Jansen O, Gass P, Theilmann L, Lichtnecker H. Manganese and chronic hepatic encephalopathy. Lancet 1995;346:270-4.
 • 9. Lee J, Lacomis D, Comu S, Jacobsohn J, Kanal E. Acquired hepatocerebral degeneration: MR and pathologic f indings. AJNR Am J Neuroradiol 1998;19:485-7.
 • 10. Meissner W, Tison F. Acquired hepatocerebral degeneration. Handb Clin Neurol 2011;100:193-7.
 • 11. Melzer N, Grimm A, Meuth SG, Solymosi L, Stoll G. A pure cerebellar syndrome with corresponding ponto-cerebellar atrophy in acquired hepatocerebral degeneration. J Neurol Sci 2010;292:96-8.
 • 12. Morgan MY. Cerebral magnetic resonance imaging in patients with chronic liver disease. Metab Brain Dis 1998;13:273-90.
 • 13. Nolte W, Wiltf ang J, Schindler CG, Unterberg K, Finkenstaedt M, Niedmann PD, et al. Bright basal ganglia in T1-weighted magnetic resonance images are f requent in patients with portal vein thrombosis without liver cirrhosis and not suggestive of hepatic encephalopathy. J Hepatol 1998;29:443-9.
 • 14. Noone ML, Kumar VG, Ummer K, Achambat L, Salam KA. Cirrhosis presenting as Parkinsonism. Ann Indian Acad Neurol 2008;11:179-81.
 • 15. Park SA, Heo K. Prominent cerebellar symptoms with unusual magnetic resonance imaging f indings in acquired hepatocerebral degeneration. Arch Neurol 2004;61:1458-60.
 • 16. Pinarbasi B, Kaymakoglu S, Matur Z, Akyuz F, Demir K, Besisik F, et al. Are acquired hepatocerebral degeneration and hepatic myelopathy reversible? J Clin Gastroenterol 2009;43:176-81.
 • 17. Stracciari A, Mattarozzi K, D 'Alessandro R, Baldin E, Guarino M. Cognitive f unctioning in chronic acquired hepatocerebral degeneration. Metab Brain Dis 2008;23:155-60.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.