SELÇUK GÜMÜŞ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye)
YILMAZ TÜRK
(Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Düzce, Türkiye)
BURAK ARICAK
(Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Kastamonu, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 15Sayı: 1ISSN: 1303-2399 / 1309-4181Sayfa Aralığı: 6 - 14Türkçe

61 1
Orman Yolu İnşaat Sürecinde Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Değerlerinin Araştırılması
Ülkemizde orman yolu yapım çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) yürütülmektedir. OGM tarafından günümüze kadar yaklaşık 150000 km orman yolu yapımı gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ülkemiz ormanlarının teknik ve ekonomik olarak sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve işletilebilmesi için 201000 km orman yoluna ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. OGM tarafından gelecek yıllarda yaklaşık 51000 km yeni orman yolu yaptırılacaktır. Buna göre uzun bir süre daha orman yolu yapımı söz konusu olacaktır. Bu çalışmanın amacı, hali hazırdaki orman yolu yapım yönteminde karşılaşılan sorunları araştırmak ve bu sorunlara karşı alınabilecek önerileri sunmaktır. Çalışmanın yapıldığı alan Maçka Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim ve Araştırma Uygulama Ormanı Şefliğidir. Çalışmada 2.12 km uzunluğundaki 2 adet tali orman yolunda her 20 m de bir kazı şevi yüksekliği ve kazıda kalan yol genişliği ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca pusula ile yolun başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar aynı şekilde 20 m de bir yol ekseni üzerinde semt açısı okunmuştur. Yolların baş ve son noktalarından Konumsal Yer Belirleyici (Global Positioning Systems, GPS) ile koordinatlar alınmıştır. Araştırma sonucunda; ihaleye çıkılırken oluşturulan teknik hesaplamalar yani yaklaşık maliyet iş miktarları ile ölçümler sonucu elde edilen iş miktarları arasında (3269.88 m3) ve toplam yol uzunluğunda farklılıkların (220 m) olduğu belirlenmiştir. Bu durum yüklenici firmaların bazen haksız kazanç elde etmelerine, bazen de işin gerektirdiği teknik yapıların eksik olarak inşa edilmesine neden olmaktadır. Her iki durumda da idarenin kamu yararını kollaması konusunda bazı zorluklar yaşamaktadır. Orman yolu proje hazırlanması ve uygulamasının, oluşan farklılığı en aza indirmekte ve yol yapım çalışmalarına katkısı olabilmektedir. Günümüzde ulaşılan teknolojik gelişmelerle yol projelerinin hazırlanması ve uygulanması konularında büyük kolaylıklar sağlamıştır.
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Erbaş, F. D. 2010. Dağlık arazide inşa edilen orman yollarında yaklaşık maliyet ve hakediş değerlerinin irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • Erdaş, O., 1997. “Orman Yolları – Cilt I”, KTÜ Orman Fakültesi Yayınları, 187, 25, Trabzon.
  • Karabacak, M. 2010. Göller Bölgesi’nde inşa edilen orman yollarında yaklaşık maliyet ve hakediş değerlerinin irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • OGM, 2008. Orman Yollarının Planlanması, Yapımı ve Bakımı, Tebliğ No: 292, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı, 53 s. Ankara.
  • URL1,2011.http://www2.ogm.gov.tr/ istatistikler/istatistik.aspx.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.