SERAP YILMAZ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 15Sayı: 2ISSN: 1303-2399 / 1309-4181Sayfa Aralığı: 297 - 307Türkçe

130 2
Bir Kampüs Açık Mekanının Peyzaj Tasarımı: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Binası
Kampüs peyzajı, kentin genel görünümünü etkilediği gibi gençlerin de dört yıl ya da daha fazla süre için yaşam alanıdır. Bu nedenle kampüs dış mekanları binaların dışında kalan boşluklar olarak görülmemeli ve gelişigüzel tasarlanmamalıdır. Aksine kampüs peyzajı; üniversiteli gençleri geleceğe hazırlanmanın ve kariyer gelişiminin getirdiği baskılardan uzaklaştırmalı, zihinsel dinginlik sağlamalı, sosyalleştirmeli, fiziksel aktivite olanağı sağlamalı ve öğrenme çevreleri olarak düşünülmelidir. Bu şekilde tasarlanan kampüs peyzajı eğitim ve öğretimin kalitesini de olumlu olarak etkileyecektir. Bu düşünceler doğrultusunda Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesinin çevresi tasarlanmıştır. Tasarıma başlamadan önce mevcut alanın mekânsal, işlevsel ve doğal peyzaj verileri analiz edilerek, alana ilişkin olumlu-olumsuz nitelikler ve kullanıcı ihtiyaçları ortaya konulmuştur. Orman Fakültesinin çevre tasarımı semantik, sentaktik ve pragmatik açıdan detaylı bir şekilde kurgulanmış ve tasarımın ana fikrini, formal eğitimin dış mekana yansıması oluşturmuştur. Sonuç olarak yapılan tasarımda okunabilirlik, işlevsellik ve estetiğin yakalanabilmesi için görsel basitlik ve görsel karmaşıklık arasındaki dengenin yakalanması amaçlanmıştır.
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abu-Ghazzeh T. M. 1999. Communicating behavioral research to campus desıgn factors affecting the perception and use of outdoor spaces at The University of Jordan. Environment and Behavior, 31 (6), 764-804.
 • Aydın D., Ter U. 2008. Outdoor space qualıty: case study of a university campus plaza. International Journal of Architectural Research, 2 (3), 189-203.
 • Broussard, E. 2009. The power of place on campus. Chronicle of Higher Education 55 (34), 12-13.
 • Gür ö. Ş. 1996. Mekan Örgütlenmesi. ISBN:975-94906-0-9, 280s, Gür yayıncılık, Trabzon.
 • Düzenli T. 2010. Kampüs açık mekan olanaklarının gençlerin psikososyal yapısına bağlı olarak incelenmesi: K.T.Ü. Kanuni kampüsü örneği. Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 182 s. Trabzon.
 • Hartig, T., Mang, M., ve Evans, G.W. 1991. Restorative effects of natural environment experience. Environment and Behavior, 23 (1), 3- 26.
 • Kaplan, S. 1995. The restorative benefits of nature:towardan integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15, 169-182.
 • Kaplan, R. ve Kaplan, S.1989. The experience of nature: a psychological perspective. ISBN:0- 521-34939-7, 342s, Cambridge University Press. New York.
 • Kaplan, S. ve Talbot, J.F., 1983. Psychological benefits of a wilderness experience, Chapter 5, ( Eds: Altman, I. and Wohlwill, J.F., Behavior and the Natural Environment ) Springer US, ISBN: 978-1-4613- 3541-2, 163-203, New York.
 • Lau S. S. Y., Gou Z., Liu Y. 2009. Introducing Healing Gardens into a Compact University Campus: Design Natural Space to Create Healthy and Sustainable Campuses. Landscape Research, 34 (1) 55–81.
 • McFarland, A.L. Waliczek, T.M. and Zajicek, J.M. 2008. The relationship between student use of campus green spaces and perceptions of quality of life. HortTechnology, 18(2) 232-238.
 • Schuetz P. G. 2007. Influences of Campus Environment on Adult Community College Student Engagement, Doctor of Philosophy in Education, Unıversıty of Calıfornıa, 240s. Los Angeles.
 • Sommer R., Sommer B. 2002. A Pratical Guide to Behavioral Research: Tools and Techniques. ISBN: 0-19-514209-8 Oxford university press, New York. 380s.
 • Yalçın, A. E. 2012. Yer duygusu ve peyzaj değerleri arasındaki ilişkinin kampüsler üzerinde değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 139 s. Ankara.
 • Yıldız D. ve Şener, H. 2006. Binalarla tanımlı dış mekanların kullanım değeri analiz modeli. İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, 5, (1), 115-127.
 • URL1- www.google.com/maps, 2015

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.