GÜL GÜLER
(Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 10Sayı: 20ISSN: 1306-4223Sayfa Aralığı: 171 - 189Türkçe

107 4
URFA ULU CAMİİ HAZİRESİNDEKİ MEZAR TAŞLARI
Bu çalışmada, Urfa Ulu Camii Haziresi içerisinde bulunan 127 mezar taşı incelenip değerlendirilmiştir. Ulu Camii Haziresindeki mezar taşları, Urfa'daki tarihi mezar taşlarının büyük çoğunluğu gibi, genellikle 19.ve 20.yüzyıla aittir. Haziredeki en erken tarihli mezar, H.1107- M.1695 tarihli Rakka-Urfa valisi Kadızade Hüseyin Paşa'ya ait olan mezar taşıdır. Çalışma kapsamında Urfa Ulu Camii Haziresindeki mezar taşlarının mezar taşı tipleri, malzemesi, süslemesi, yazı tipleri, başlıkları ve tarihleri incelenmiş ve Urfa'daki diğer tarihi mezarlıklardaki mezar taşları ile karşılaştırılarak değerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda, Urfa Ulu Camii haziresindeki mezar taşlarının, Urfa'daki tarihi mezar taşları içerisindeki yeri ve önemi ortaya konmaya çalışılmıştır
Sosyal > Arkeoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ALPER, M., 1987, "Urfa'nın Mekânsal Yapısı Türk İslam Mimarisindeki Yeri ve Önemi", İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • ATASOY, N., 2000, "Derviş Çeyizi Türkiye'de Tarikat Giyim Kuşam Tarihi", Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul.
 • BAKIRCI, N., 2005, "Mevlevi Mezar Taşları", Rumi Yayınları, İstanbul.
 • ÇAL, H., 1999, "İstanbul Eyüp'teki Erkek Mezar Taşlarında Başlıklar", Tarihi Kültürü ve Sanatıyla III. Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler, İstanbul, s:206-225.
 • ÇAL, H., 2006, "Urfa Şehri Mezar, Mezar Taşları", 15. Türk Tarih Kongresi 11-15 Eylül, Ankara.
 • ÇAL, H., Çal, Ö., 2008, "Kastamonu Atabey Gazi Camisi ve Türbesi Hazirelerindeki Mezar Taşları", Kastamonu Belediye Yayını, Ankara.
 • ÇAL, H,. İLTAR, G., 2011, "Giresun İli Osmanlı Mezar Taşları", Giresun Valiliği Yayınları, Ankara.
 • GÜLER, M., 2005, "12.Yüzyıl Anadolu Türk Camileri", İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • GRAMMONT,B., LAQUEUR, H., VATIN, N., 1990, "Tarihsel Kaynak Olarak Osmanlı Mezarlıkları, Uygulanan Yöntemler ve Bilgisayarda Yapılabilecek İşlemler", Erdem, 6,16, Ankara, s: 210-214.
 • İŞLİ, N., 2010, "Osmanlı Serpuşları", İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkanlığı Ajansı, İstanbul.
 • KARA, H., Danışık, Ş., 2005, "Konya Mezarlıkları ve Mezar Taşları", Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya.
 • KARAKAŞ, M., 2012, " Şanlıurfa Mezar Taşları", Konya.
 • KARAMAĞARALI, B., 1992, "Ahlat Mezar Taşları", Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara..
 • LAQUEUR, H., 1997, "Huve'l-Baki İstanbul'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları", Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • ÖZCAN, A., 2007, "Fatih Külliyesi II Hazire", İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yayınları, İstanbul.
 • PEKTAŞ, K., 2001, "Bitlis Tarihi Mezarlıkları ve Mezar Taşları", Ankara.
 • REFİK, A., 1930, "Anadolu'da Türk Aşiretleri", Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
 • TUNÇEL, G., 1997, "Batı Anadolu Bölgesinde Cami Tasvirli Mezar Taşları", Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.